Water treatment for power boilers

Course image - Water treatment boilers.jpg

The course Water treatment for power boilers describes what is needed to enable production of the purest possible steam and to prevent deposits and corrosion in steam boilers and associated systems.

Training type: Online

Duration: 2 hrs

Location: Online

Description: Kursen i Vattenberedning för kraftpannor beskriver grunderna för att möjliggöra produktion av renast möjliga ånga och att förebygga beläggningar och korrosion i ångpannor med tillhörande system.

Objective: Förstå hur vattenrening går till på en kraft/värmeanläggning och vilket syfte den har.

Audience: Operatörer

Pre-requisites: Grunläggande kunskaper om kraftpannor.

Thank you for contacting us!

All messages from this form are processed. We will get back to you as soon as possible.

Learning services team