Varumärken

Varumärket Valmet, Valmets logotyp och namnen på Valmets produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Valmet Corporation. Alla övriga produktnamn som förekommer på Valmets webbsidor kan vara varumärken eller företagsnamn som tillhör sina respektive ägare och används av Valmet på licens eller med ägarnas tillstånd. Otillåten användning av varumärken kan bryta mot varumärkeslagstiftningen i olika jurisdiktioner. Ingenting på Valmets webbplatser ska tolkas som ett tillstånd, licens eller annan rätt att använda ett varumärke som tillhör Valmet utan Valmets skriftliga medgivande.