Valmet fortsätter ta hem order inom mjukpappersverksamheten

Valmet ABs pressmeddelande den 18 december 2014 kl. 10.00 CET

Under sommaren annonserade Valmet i Karlstad att man tagit hem order till ett värde av en miljard svenska kronor. Nu har företagets mjukpappersverksamhet fått ytterligare två order på kompletta mjukpappersmaskiner och har därmed stärkt sin ställning som marknadsledare. De senaste tillskotten i orderboken ska levereras till kunder i Polen och Kina som ska tillverka sitt toa- och hushållspapper på en Valmetmaskin.

”Det är extra roligt att det är kunder i Europa och Kina som köper nu” säger Erik Kornfeld, platschef på Valmet i Karlstad. ”Den europeiska marknaden räknas som ’mogen’ med liten tillväxt och därmed ganska få investeringar i nya maskiner. Kinamarknaden å andra sidan växer men har under en tid brottats med viss överkapacitet. Flera kunder har lagt sina investeringsplaner på is för att komma i kapp efterfrågan. Att de kunder som nu investerar i ny kapacitet väljer att köpa en Valmetmaskin är ett gott betyg på att vi har både den teknik och kunskap som kunderna behöver” menar Erik

Valmet servar allt från familjeföretag till multinationella koncerner

Valmet har sedan länge haft en stark ställning på marknaden för större maskiner men har nu även hittat ett sätt att locka de små, lokala producenterna som inte vill tillverka så stora volymer mjukpapper.

”Vi har utökat vårt tidigare samarbete med en japansk maskintillverkare. De hjälper oss att marknadsföra och leverera små maskiner till ett rimligt pris. Samarbetet innebär att vi får möjlighet att sälja våra nyckelkomponenter till ett kundsegment där vi normalt sett inte blir tillfrågade. Vår japanska partner står för övrig tillverkning samt montage och installation. Vi har ett flertal såna här samarbetsprojekt på gång just nu och de ger ett viktigt tillskott i våra verkstäder” berättar Jan Erikson, försäljningschef.

Hög aktivitet i verkstäder

Valmet har förnärvarande pågående leveransprojekt i alla världsdelar. Det är trångt om utrymmet i verkstäder och montagehall och flera maskiner byggs parallellt för att hinna med.
Vi har under senaste tiden rekryterat ett antal personer för att avlasta kritiska funktioner” påpekar Erik Kornfeld.

En växande marknad

I takt med ökad urbanisering och en växande medelklass växer efterfrågan på mjukpapper med cirka fyra procent per år. Men användningen av toa- hushålls, servett- och näsdukspapper varierar stort i världen. Från högkonsumerande Nordamerika med sina 24 kg per person och år till Mellanösterns 3 kg eller Nordafrikas 0,5 kg per person. Den största tillväxten och därmed efterfrågan på nya maskiner sker i Kina, Östeuropa, Mellanöstern och Sydamerika.

Förutom mjukpappersverksamhetens nya order så har även Valmets Fiberverksamhet i Karlstad sålt bra i år. Enheten på Sommaro som är teknikcenter för massakokning och kausticering har under 2014 tagit hem flera stora order på nya anläggningar och uppgraderingar av kunders processer. Huvuddelen av dessa kommer från Europa, Asien och Nordamerika.


För mer information kontakta:
Erik Kornfeld, platschef Valmet Karlstad, tel. 054-14 22 84

Jan Erikson, försäljningschef, Valmets mjukpappersverksamhet, tel. 054-17 14 90