Nomineringen klar till Mittuniversitetets samverkanspris

Nyhet publicerad av Mittuniversitetet den 13 september 2017.

Dewire Consultants AB, Sundsvalls kommun och Valmet Corporation har nominerats till Årets samverkanspris för att de aktivt och systematiskt samverkar med Mittuniversitetet kring utbildning och forskning. Priset delas ut under Sundsvall Business Awards 21 september.

­Det är tredje året som Mittuniversitetet delar ut Årets samverkanspris. Gemensamt för de tre nominerade är att de ser fördelar för organisationens utveckling och tillväxt tack vare samarbetet med Mittuniversitetet.

 

− Årets nominerade är alla tre goda exempel på aktörer som vi har en bra och ömsesidigt värdefull samverkan med. Vi hoppas även att detta synliggör för andra aktörer vilken bredd av möjligheter det finns kring att samverka med Mittuniversitetets utbildningar och forskning, säger Anders Fällström, rektor.

− Vi på Valmet är mycket glada över nomineringen som stimulerar oss att fortsätta bedriva gemensam forskning och utveckling i absolut världsklass tillsammans med Mittuniversitetet, säger Rickard Andersson, vice president Wood and Pulp handling, Valmet Corporation. 

Mittuniversitetet och Valmet har genom åren samverkat i flera stora forskningsprojekt och just nu pågår ett doktorandprojekt inom nanocellulosa. Valmets stöd och engagemang var en mycket viktig förutsättning vid bildandet av forskningscentret Fiber Science and Communication Network, FSCN, i slutet av 1990-talet

Sundsvalls kommuns kommunalråd Peder Björk ser nomineringen som en bekräftelse på att en långsiktig samverkan mellan parterna uppskattas i regionen. Samverkans-avtalet mellan kommunen och Mittuniversitetet har förlängts för perioden 2018-2021.

− Jag hoppas att det är bredden i vår samverkan som resulterat i nomineringen. Förutom samverkan kring forskning, examensarbeten och praktikplatser så har vi ett nära samarbete kring att utveckla Sundsvall som studentstad, säger Peder Björk.

I likhet med övriga två nominerade har också Dewire Consultants AB tecknat ett Kompetenskontrakt med Mittuniversitetet som ger studenterna möjlighet till bland annat examensarbeten, mentorskap och gästföreläsningar.

− Vår samverkan sker inom många områden och i slutändan är det faktiskt många av Mittuniversitetets studenter som anställs hos oss efter sin utbildning, säger Jonas Bäckström Arlestedt, CTO på Dewire Consultants AB.

 

Kontakt:
Robert Pettersson, samverkanschef
robert.pettersson@miun.se
010-142 82 15

Mittuniversitetets pressmeddelande finns på www.miun.se/press