Valmet levererar ny flingtorknings- och balningslinje samt en CTMP-ombyggnad till SCA Ortvikens bruk

Valmet Oyjs pressmeddelande den 15 december, 2020 1:00 p.m. EET

Valmet levererar en ny flingtorknings- och balningslinje samt en ombyggnad av den befintliga produktionslinjen för termomekanisk massa (TMP) vid SCAs pappersbruk i Ortviken, till en kemitermomekanisk linje för avsalumassa med en kapacitet på 300 000 ton per år. Leverans och installation av utrustningen kommer att ske under 2022 och uppstart av CTMP-produktionen planeras i början av 2023.

Ordervärdet kommer inte att offentliggöras, men en order av denna storlek och omfattning värderas vanligtvis till 40-50 miljoner euro. Ordern ingår i Valmets orderingång för fjärde kvartalet 2020.

“Vi är glada över att få samarbeta med SCA och vara deras partner i denna omställning till CTMP-massaproduktion vid pappersbruket i Ortviken. Vi är övertygade om att den här Valmet-leveransen kommer att ge bästa möjliga prestanda och ge den mix av massaprodukter som krävs för att möta SCAs höga förväntningar på detta projekt,” säger Andreas Lindstedt, Corporate Account Manager, Services, på Valmet.


“Både SCA och Valmet har en lång industriell historia och vi samarbetade redan på 1930-talet när SCAs Östrand-fabrik byggdes i Sundsvall. Våra företag har båda ett starkt fokus på mer hållbar utveckling samt säkerhet och kvalitet. Vi är stolta över att vara den utvalda partnern när SCA nu tar nästa steg framåt,” säger Rickard Andersson, Vice President, Fiber Processing Business Unit, Pulp and Energy, Valmet.

SCA Ortvikens bruk i Sundsvall

Information om Valmets leverans

Flingtorkningslinjen innefattar två högkonsistens TwinRoll-pressar för avvattning, plattpressar för balformering och en balningslinje med en emballagepåläggare som använder papper som emballage. Dessutom ingår två identiska flingtorkar, utvecklade med fokus på energieffektivitet, samt konstruktion, installation, utbildning, uppstart och idrifttagning.

Valmet och SCA har tillsammans utvecklat ett koncept för att producera CTMP till bästa möjliga driftskostnad med en kombination av befintlig och ny utrustning. Den unika flisbehandlingsmetoden, en del av HT-CTMP-linjen som för närvarande används vid SCA Östrand, kommer också att användas i den ombyggda linjen vid Ortviken.

Information om kunden SCA Ortviken

SCA Ortviken i Sundsvall, Sverige, är en fabrik i transformation. Från att ha varit ett av världens största tryckpappersbruk kommer det nu att bli en av världens största produktionslinjer för CTMP, genom att använda delar av infrastrukturen från produktionen av TMP och tryckpapper. På fabriken produceras även grön energi som levereras till fjärrvärmenätet i Sundsvall.

VALMET
Corporate Communications

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rickard Andersson, Vice President, Fiber Processing Business Unit, Pulp and Energy, Valmet, tel. +46 70 305 5722
Andreas Lindstedt, Corporate Account Manager SCA, Pulp Solutions EMEA Scandinavia Sales, Services, Valmet, tel.
+46 70 576 5498

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmets nettoomsättning 2019 var cirka 3,5 miljarder euro. Våra 14 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat – varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.comwww.twitter.com/valmetglobal

Processing of personal data