Valmets fackliga förhandlingar om förändringar i affärsområdena Service och Papper samt EMEA-organisationen och gemensamma funktioner har avslutats

Valmet Oyjs pressmeddelande den 2 april, 2024 kl.14.00 EET

Den 15 februari, 2024 meddelade Valmet att man skulle inleda förhandlingar om förändringar i vissa delar av affärsområdena Service och Papper samt EMEA-organisationen (Europa, Mellanöstern och Afrika) och gemensamma funktioner. Förhandlingarna omfattade åtgärder för att förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i verksamheten samt en anpassning till den förändrade marknadssituationen.

Förhandlingarna är nu avslutade och resulterade i en minskning av 60 positioner i Finland och 49 positioner i Sverige. Därutöver tillkommer tillfälliga permitteringar under året, med en maximal längd på 90 dagar inom Paper business line i Finland.

Valmet stödjer omplacering av de uppsagda personerna i båda länderna.

Valmet har cirka 6 900 anställda i Finland och 1800 i Sverige.

VALMET
Corporate Communications

För mer information kontakta:
Anu Salonsaari-Posti, SVP, Marketing, communications, sustainability and corporate relations, Valmet, tel. +358 10 672 0000

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Med våra automationssystem och ventillösningar servar vi ännu fler branscher inom processindustrin. Våra 19 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och har en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Valmets nettoomsättning 2023 var cirka 5,5 miljarder euro.

Valmets aktier är listade på Nasdaq börsen i Helsingfors och huvudkontoret ligger i Espoo, i Finland.

Följ oss på valmet.com | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram |

Behandling av personuppgifter