Lite gammalt, lite nytt

2017-12-12

BillerudKorsnäs Karlsborg tillverkar världsledande säck- och kraftpapper samt 170 000 ton blekt långfibermassa för avsalu. Bruket har en lång historia med Valmet som går tillbaka till 1980 när ett Valmet Damatic kontrollsystem (DCS) togs i drift. I oktober 2017 var nyckelpersonal från bruket i Tammerfors för att vara med om FAT av deras första Valmet IQ kontrollsystem (QSC) i torkmaskinen.

Valmet-IQ-Scanner-for-BillerudKorsnas-Karlsborg.png

Kontrollsystemet Valmet Damatic startade upp i Karlsborg den 5 maj 1980 för kontroll av fiberlinjen och senare av elproduktion och återvinning. Karlsborgs Damatic Classic var Valmets andra DCS-leverans. Den första hade levererats till det finska kartongbruket Pankakoski och används där än idag.

Maskin- och automationsexpertis

Förutom att möta brukets funktionskrav, grundades beslutet att köpa Valmet IQ kontrollsystem på Valmets unika kombination av maskin- och automationskunnande. Enligt Mattias Arvidsson, projektchef i bruket; ”Vi tittade initialt på fyra leverantörer av automation, men Valmets möjlighet att leverera inte bara ett QCS, utan också att ta hand om den nödvändiga maskinanpassningen för att ge plats åt skannern, var uppenbara fördelar. Valmets nyckelfärdiga koncept betydde att vi inte behövde ta hand om utförande och övervakning av ombyggnaden i maskinen, eftersom Valmet visste bättre än vi vad som behövdes.

Förflyttningen av spetsdragningen, liksom motorerna, krävde modifieringar av maskinens stativ och plattformar. Detta gjordes av Valmet samtidigt med en ny utskottsränna vid ett planerat underhållsstopp under fem augustidagar. ”Det sparade många mantimmar och med Valmets maskinkunnande hade vi garantin att installationen av skannern senare i oktober kommer att vara enkel och problemfri”, säger Arvidsson.

Damatic Classic, still going strong efter mer än 30 år

En annan medlem av teamet från Karlsborg som var i Tammerfors för FAT-testerna var Nils-Olov Ekholm, processingenjör vid bruket. Han började i bruket när den första Damatic DCS var mindre än ett år. Nu känd som Damatic Classic, minns han att den var mycket avancerad för sin tid. ”Fiberlinjens Damatic var redan igångkörd och med interface till instrumentering, pumpmotorer och ventiler för att ersätta panelinstrumenteringen. När jag kom till företaget i februari 1981 hade barkpanneprojektet just startat. Över åren har Damatic visat sig vara mycket pålitligt, betonar Ekholm.

Bjarn-Olof Johansson, automationstekniker, ser efter systemet och vet dess pålitlighet. Damatic Classic av årgång mitten 80-tal kontrollerar fortfarande ång- och kondensatsystemet av bestrykningsaggregaten på BM1. ”Det är mer än 30 år gammalt men är fortfarande i bruk”, säger han.

Han kom direkt från högskolan 1988 och hans första intryck av Damatic var positivt. ”Programmeringsspråket var mycket likt det jag lärt mig i skolan och det var mycket imponerande att systemet kunde kontrollera en hel process.” Johansson minns fortfarande med glädje sin första träningssession i Tammerfors 1990. Idag omfattar hans ansvar Valmets automation i bruket från det tidiga Damatic Classic fram till det nyligen installerade systemet Valmet DNA.

Valmet IQ - den senaste teknologin

Leveransen av QCS till BillerudKorsnäs Karlsborg representerar Valmets senaste teknologi för traverserande skanners för ytvikts- och fuktmätare tillsammans med en Valmet IQ One-sided Scanner som mäter fukt och temperatur tvärs banan efter presspartiet. Kontroll av fukt och ytvikt i maskinriktningen, liksom koordinerad hastighetskontroll, är inkluderad. FAT-testen gjorde det möjligt för brukspersonalen att testa funktionaliteten av det kompletta systemet omfattande mätningar, kontroller och operatörsdisplay innan installation. Efter FAT-testerna första veckan i oktober skedde leveransen av systemet den 18 oktober och installerades under ett kort stopp på ungefär 20 timmar under veckan efter.

Valmet IQ One-sided Scanner

Valmet IQ One-sided Scanner kommer att installeras efter pressektionen i Karlsborgs massatorkmaskin.