Valmet and Solar Turbines ingår samarbetsavtal och drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter

Valmet Oyj's trade pressmeddelande den 10 april 2017, 14.00 EET

Valmet och Solar Turbines (ett Caterpillarföretag) har ingått ett samarbetsavtal som ska leda till att ta utvecklingen av integrerade congeneration system, med gasturbin för mjukpappersindustrin, till nästa nivå. Målet med en gemensam utveckling är att bidra till  minskade produktionskostnader för tissueproducenter och förbättra energieffektiviteten i produktionsprocessen.

Valmet och Solar Turbines har en lång relation när det gäller utveckling av cogenerationsystem för tissuemarknaden. Allt sedan 1990-talet har företagen arbetat tillsammans med att integrera gasturbiner och kåpans luftsystem,  i torkprocessen. Under 2016 etablerades ett samarbete med Solar Turbines kraftgenereringsverksamhet och deras dotterbolag Turbomach, för att förbättra dessa lösningar ytterligare.

"Samarbetet mellan Valmet och Solar Turbines syftar till att erbjuda ultimat integrerade cogeneration system, som tar hänsyn till olika kundbehov samt på vilken energimarknad produktionen sker" säger Paolo DellaNegra, försäljare, Tissue Business Unit, Valmet.

"Målet för avtalet mellan Solar och Valmet är att introducera något helt nytt inom energiområdet, som sammanför det bästa inom tissueproduktion och kraftgenerering" säger Benoît Fécamp, Paper & Tissue Market, Global, Market Development, Power Generation, Solar Turbines.

Genom åren har Valmet och Solar Turbines arbetat tillsammans för att utveckla och optimera integrerrade cogeneration system med gasturbiner för tissueproduktion som levereras över hela världen. Integrerade system har använts framgångsrikt i produktionsprocessen för både konventionellt och texturerat tissuepapper.

För mer information kontakta:
Paolo DellaNegra, Sales Manager, Sales Department, Tissue Business Unit, Valmet +39 345 149 7398
Benoît Fécamp, Paper & Tissue Market, Global, Market Development, Power Generation, Solar Turbines +41 91 851 1852, benoit_fecamp@solarturbines.com

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa, pappers- och energiindustrin. Vi strävar efter att bli bäst på att serva våra kunder, oavsett var i världen de befinner sig.

Valmets starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Våra avancerade tjänster och automationslösningar ökar tillförlitligheten och prestandan i våra kunders processer samt höjer den effektiva utnyttjandegraden av råvaror och energi.

Valmets nettoomsättning uppgick till cirka 2,9 miljarder euro 2016. I nära samarbete med våra kunder strävar våra 12 000 medarbetare målmedvetet efter att förbättra våra kunders resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på Nasdaq Helsingforsbörsen.

Läs mer www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

Headquartered in San Diego, California, USA, Solar Turbines Incorporated, a subsidiary of Caterpillar Inc., is one of the world's leading manufacturers of industrial gas turbines, with more than 15,000 units and over 2 billion operating hours in over 100 countries. Solar Turbines' products include gas turbine generator and compressor sets (ranging from 1 to 22 megawatts).

www.solarturbines.com/, http://www.linkedin.com/company/solar-turbines