Vårt ansvar

Hållbarhet är kärnan i Valmets affärsstrategi och verksamhet. För att möta utmaningarna med klimatförändringar och ojämlikheter i världen tar vi, tillsammans med våra medarbetare, samarbetspartners och kunder målmedvetna steg mot en mer hållbar framtid. Vår teknik och våra tjänster gör det möjligt för kunder att tillverka hållbara produkter från förnybara resurser. Vi tror att teknik spelar en avgörande roll för att minska klimatförändringarna och den globala uppvärmningen.

Miljö

Vårt mål är att minska CO2-utsläppen genom hela produktionsledet och att möjliggöra helt koldioxidneutral produktion. 

Samhälle

Vi främjar en engagerande arbetsmiljö och lägger stor vikt vid hälsa och säkerhet för våra medarbetare och samarbetspartners. Vi strävar efter att alltid ta samhällsansvar. 

Styrning

Vi följer etiska affärsmetoder, säkerställer en hållbar distributionskedja och är transparenta i vår rapportering.