Valmet levererar ny mesaugn och uppgradering av fiberlinje när SCA Obbola bygger ut kraftlinertillverkningen

Obbola

Valmet kommer att leverera viktig massateknik för att öka produktionen på den nya kraftlinermaskinen på SCA:s bruk i Obbola.
Valmet kommer att leverera viktig massateknik för att öka produktionen på den nya kraftlinermaskinen på SCA:s bruk i Obbola.

Valmet Oyjs pressmeddelande den 19 november, 2019 11:00 EET

Valmet levererar utrustning till SCA för deras uppgradering av massabruket i Obbola i Sverige. Valmets leverans omfattar en ny fossilfri mesaugn och en uppgradering av den befintliga fiberlinjen. Uppgraderingen av massatillverkningen sker stegvis. Den uppgraderade fiberlinjen tas i bruk i juni 2021 och den nya mesaugnen körs igång under sista kvartalet 2021.

Ordern ingick i Valmets orderingång för fjärde kvartalet 2019. Värdet på ordern uppges inte. Projekt i denna storlek och omfattning uppgår i regel till cirka 50 miljoner euro.

Valmets leverans är ett led i SCA:s stora investering som syftar till att öka den årliga kraftlinertillverkningen i Obbola bruk från nuvarande 450 000 ton till 725 000 ton om året. Den totala investeringen uppgår till 7,5 miljarder kronor (cirka 700 miljoner euro) under en femårsperiod.

”Med investeringen i Obbola kan vi möta den ökade efterfrågan på hållbara förpackningar. Vi valde Valmet som leverantör till  den här uppgraderingen, eftersom våra erfarenheter av Valmets teknik har varit goda vid såväl Obbola som vid andra av SCA:s massabruk”, säger Per Stand, projektdirektör på SCA.

”Denna order stärker vårt samarbete med SCA. Leveransen av en fossilfri mesaugn ligger väl i linje med båda bolagens strategier. SCA värdesätter vårt tekniska ledarskap inom mesaugnar samt våra robusta och pålitliga lösningar för såväl mesaugnen som fiberlinjen”, säger Bertel Karlstedt, chef för affärslinjen Pulp and Energy, Valmet. 

Valmet kommer att leverera viktig massateknik för att öka produktionen på den nya kraftlinermaskinen på SCA:s bruk i Obbola.

Tekniska detaljer om Valmets leverans

Det nya mesaugnssystemet som Valmet levererar ersätter två gamla oljeeldade mesaugnar och kommer att ha en kapacitet på 220 ton bränd kalk. I lösningen ingår ett OptiDisc-kalkslamsfilter och en flashtork för torkning av kalkslammet, en högeffektiv roterande kylare och ett komplett eldningssystem för träpulver i mesaugnen samt lagring och malning av träpellets. Lösningen gör mesaugnen 100% fossilfri. SCA har även en Valmet levererad träeldad mesaugn på sitt bruk i Munksund.

Uppgraderingen av fiberlinjen omfattar ny raffinering av massa efter kokaren med Conflo-raffinörer. Brunmassatvätten kommer att förbättras genom att lägga till en ny TwinRoll-press i brunmassan före pappersmaskinens lagringstorn. Som ett resultat av att fiberlinjen uppgraderas kommer den dagliga kapaciteten att öka från nuvarande 850 ADT (ton lufttorkad massa) till 1100 ADT. Uppgraderingen av tvätten ger en förbättrad tvätt med samma vattenförbrukning.

Information om kunden SCA

SCA tillhandahåller papper för förpackning och tryckpapper, massa, träprodukter, förnybar energi, tjänster till skogsägare och effektiva transportlösningar. År 2018 sysselsatte SCA cirka 4 000 personer och omsättningen uppgick till cirka 1,8 miljarder euro. SCA grundades 1929 och driver fyra massa- och pappersbruk i Sverige. I september meddelade SCA om sina planer att bygga en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid Obbola pappersbruk i Umeå.

För ytterligare information, kontakta:
Claus Jensen-Holm, Director Lime Kiln Technology, Pulp and Energy, Valmet, tel. +45 6023 8810, claus.jensen-holm@valmet.com
Mikael Gustafsson, Senior Sales Manager, Fiberline Sales, Pulp and Energy, Valmet, tel. +46706533809, mikael.gustafsson@valmet.com

VALMET
Corporate Communications

Valmet är den globala ledaren när det gäller att utveckla och leverera processteknik, automation och service till massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmets nettoomsättning 2018 var cirka 3,3 miljarder euro. Våra 13 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.

Läs mer www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

Behandling av personuppgifter