Znaki towarowe

Znak towarowy Valmet, logotyp Valmet i nazwy produktów firmy Valmet są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Valmet Corporation. Wszystkie inne nazwy produktów widniejące w witrynach internetowych firmy Valmet mogą być znakami towarowymi lub nazwami firmowymi ich właścicieli i są używane przez firmę Valmet na podstawie licencji lub zgody ich właścicieli.

Nieuprawnione użycie znaków towarowych może naruszać prawa dotyczące znaków towarowych obowiązujące w różnych jurysdykcjach. Żadne z informacji zawartych w witrynach internetowych firmy Valmet nie powinny być interpretowane jako pozwolenie, licencja lub inne prawo do używania jakiegokolwiek znaku towarowego firmy Valmet bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Valmet.