Kestävä kehitys Valmetissa

Kestävä kehitys on Valmetin liiketoimintastrategian ja kaikkien toimintojen keskiössä. Arvomme, toimintaohjeemme (Code of Conduct) ja siihen liittyvät politiikat sekä valikoidut, globaalisti hyväksytyt aloitteet ja periaatteet luovat perustan Valmetin kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle.

Ympäristövastuu

Tehostamme koko arvoketjun kiertotaloutta ja ympäristötehokkuutta sekä vähennämme sen hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteenamme on mahdollistaa asiakkaillemme hiilineutraali tuotanto vuoteen 2030 mennessä.

Sosiaalinen vastuu

Vaalimme sitouttavaa työympäristöä, sitoudumme oman henkilöstömme sekä kumppaniemme terveyden ja turvallisuuden varmistamiseen ja pyrimme olemaan vastuullinen yrityskansalainen.

Hyvä hallintotapa

Noudatamme kaikessa toiminnassamme eettisiä toimintaperiaatteita, varmistamme toimitusketjun vastuullisuuden ja raportoimme läpinäkyvästi.