Kontrola i redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Kluczowym elementem działań Valmet jest rozwijanie najlepszych technicznie i ekonomicznie rozwiązań w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. Optymalne rozwiązanie zapewnia najwyższą wydajność środowiskową i zdolność do spełnienia ustalonych limitów emisji, a dodatkowo, znacząco poprawia wydajność energetyczną i procesową.

Valmet oferuje kompletne instalacje ochrony środowiska umożliwiające kontrolę emisji zanieczyszczeń dla różnych procesów.

Oferta Valmet obejmuje wydajne rozwiązania dla suchego oczyszczania spalin, mokrego oczyszczania spalin z instalacją uzdatniania kondensatu i odzyskiem ciepła, kontroli emisji NOx i odsiarczania spalin.

Doświadczenie Valmet potwierdzają setki udanych referencji w zakresie kontroli zanieczyszczeń powietrza na całym świecie.

Oferujemy nasze doświadczenie

Oferujemy nasze doświadczenie

Rozwijamy i dostarczamy rozwiązania które przełożą się na poprawę pracy zakładów naszych Klientów. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy nasze doświadczenie w zakresie zrównoważonego wytwarzania energii. Kontakt z naszymi specjalistami można uzyskać poprzez lokalne biuro Valmet lub przez poniższy link.

KONTAKT