Technologia Valmet do zgazowania biomasy i odpadów

Valmet Gasifier, Vaskiluodon Voima Oy

Proces zgazowania CFB (cyrkulujące złoże fluidalne) polega na częściowym spalaniu biomasy lub odpadów w wysokiej temperaturze przy użyciu kontrolowanej ilości powietrza. Powstały w ten sposób gaz jest uniwersalnym nośnikiem energii, mającym szereg zalet.

Pozytywny wpływ na środowisko

Redukcja emisji CO2 jest bardzo ważna, a osiągnięcie tego w sposób wydajny i ekonomicznie opłacalny jest absolutnie kluczowe. Z tego punktu widzenia, technologie zgazowania są istotne, ponieważ umożliwiają częściowe lub całkowite zastąpienie paliw kopalnych paliwami odnawialnymi.

Kolejną zaletą zgazowania odpadów jest to, że proces ten zapewnia znacznie lepszą sprawność elektryczną w porównaniu z bezpośrednim spalaniem materiałów odpadowych. W procesie zgazowania można również wykorzystywać materiały, które i tak podlegałyby utylizacji, takie jak zanieczyszczony plastik, papier, tektura i drewno oraz inne  odpady.

Łatwa modyfikacja

Istniejące kotły lub piece przemysłowe można w bardzo łatwy sposób zmodyfikować i przystosować do procesu zgazowania - nawet przy pozostawieniu istniejących układów paliwa działających równolegle lub jako rezerwowe.

Zmiana eksploatacji na proces zgazowania tworzy układ, który może przyjąć wiele rodzajów paliw. Jednostki można zaprojektować i zbudować w skali do kilkuset megawatów. Co więcej, modyfikacja istniejącej instalacji może znacznie wydłużyć jej żywotność.

Mocne referencje

Jako światowy lider w dziedzinie technologii i usług dotyczących zgazowania CFB, Valmet oferuje rozwiązania spełniające potrzeby różnych sektorów energetyki i przemysłu przetwórczego. Każde z tych rozwiązań generuje energię z biomasy i odpadów z wysoką  sprawnością całkowitą.

Referencja Paliwo Moc
Valmet Gasifier, Vaskiluodon Voima Oy, Vaasa, Finland Biomasa 140 MW
Valmet Gasifier, Lahti Energia Oy, Lahti, Finland Paliwa z odpadów (SRF) 160 MW / 250 000 tn/a
Indirect gasification, GoBiGas demonstration plant, Gothenburg, Sweden Biomasa (odpady drzewne) 20 MW
2 Valmet Gasifiers, OKI Pulp & Paper Mills, Indonesia Biomasa (kora i odpady drzewne) 2x 110 MW
Valmet Gasifier, Metsä Group Bioproduct Mill, Äänekoski, Finland Biomasa (kora i odpady drzewne) 87 MW
Valmet Gasifier, Huanggang Chenming Pulp Mill, Huanggang, China Biomasa (kora i odpady drzewne) 50 MW

Broszury

Valmet Gasifier – Inteligentna energia z biomasy i odpadów (pdf) Efektywne przekształcanie odpadów w energię (pdf)
Oferujemy nasze doświadczenie

Oferujemy nasze doświadczenie

Rozwijamy i dostarczamy rozwiązania które przełożą się na poprawę pracy zakładów naszych Klientów. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy nasze doświadczenie w zakresie zrównoważonego wytwarzania energii. Kontakt z naszymi specjalistami można uzyskać poprzez lokalne biuro Valmet lub przez poniższy link.

Kontakt