Przebudowy i konwersje

Technologie przebudowy i konwersji firmy Valmet oferują różne rozwiązania przebudowy kotłów energetycznych mające na celu dekarbonizację. Z sukcesem udało nam się zmodernizować wiele kotłowni na całym świecie. Zapewniamy wsparcie ekspertów i zarządzanie kompletnymi projektami w możliwie najkrótszym czasie.

Dekarbonizacja

Lepsza elastyczność paliwowa

Zwiększona sprawność kotła

Poprawa dyspozycyjności i niezawodności

Obniżone koszty utrzymania i wydłużona żywotność kotła

Zmniejszona emisja zanieczyszczeń

Modernizacje kotłów energetycznych

Firma Valmet dostarcza rozwiązania dla przemysłu energetycznego, takie jak kotły energetyczne i instalacje zgazowania. Dostarczamy  systemy ochrony środowiska jak i zaawansowane  modernizacje takich instalacji. Dział technologiczny Valmet odpowiedzialny za przebudowy i konwersje oferuje modernizacje kotłów energetycznych. Chęć przebudowy jednostek często wynika z konieczności rezygnacji ze spalania paliw kopalnych i przejścia na paliwa odnawialne, takie jak biomasa lub paliwa z odpadów. Szeroka oferta technologiczna Valmet w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń powietrza umożliwia także sprostanie coraz bardziej restrykcyjnym  przepisom środowiskowym.

Korzyści płynące z przebudowy

Dzięki przebudowie możliwe jest szybkie dostosowanie do nowych  warunków, tj. zwiększenie produktywności, dyspozycyjności i sprawności śi. Można z łatwością poszerzyć elastyczność paliwową w kierunku dekarbomizacji , a także przejść na 100% spalanie biomasy i  spełniać bardziej rygorystyczne limity emisji.

Przebudowy obejmują zazwyczaj konwersje kotłów opalanych węglem na kotły opalane biomasą/kotły wielopaliwowe oraz modyfikacje kotłów sodowych na kotły opalane biomasą. Często przy realizacji inwestycji polegającej na budowie nowego kotła sodowego, zakłady papierniczo – celulozowe decydują się na przebudowę starego kotła sodowego na kocioł biomasowy.

Przed podjęciem decyzji o przebudowie warto upewnić się, że cele techniczne i procesowe są zbieżne z celami biznesowymi. Niezależnie od wymagań, istnieje wiele opcji i możliwości, aby zarówno polepszyć pracę kotła, jak i działalność całego zakładu.

Konwersja starych kotłów na kotły ze stacjonarnym złożem fluidalnym (BFB) jest rozwiązaniem zrównoważonym środowiskowo i może być przeprowadzona po bardzo konkurencyjnych kosztach. Konwersja na kocioł BFB pomaga zmniejszyć emisje zanieczyszczeń, a także rozwiązuje inne problemy środowiskowe, takie jak utylizacja osadów.

Konwersje kotłów BFB

Wiele typów istniejących kotłów -kotły pyłowe, rusztowe i sodowe -może zostać przebudowanych na spalanie w stacjonarnym złożu fluidalnym. Po konwersji, kocioł może spalać różne paliwa z biomasy i przemysłowe produkty uboczne Mieszanka paliwowa może zawierać nawet paliwa z odpadów lub paliwa pochodzenia rolniczego. Jako paliwa uzupełniające można stosować gaz/biogaz i olej.

Podczas przebudowy można wykorzystać znaczną część istniejącego kotła i urządzeń pomocniczych. Modernizacji podlegają głównie dolna część komory paleniskowej, gdzie montuje się nowy ruszt ze złożem fluidalnym, nowy układ paliwowy i nowy układ usuwania popiołu oraz układ dystrybucji powietrza. Konwersje BFB są dostępne dla kotłów o mocy do 300 MWth.

Veolia Energia Łódź S.A., Polska

Konwersja kotła pyłowego na kocioł BFB

  Original Converted
Steam 230 t/h
138 bar
540oC
180 t/h
138 bar
540oC
Fuels Coal, oil Wood chips, forest residues, agro biomass
Start-up 1975 2011

Przebudowy kotłów CFB

Istniejący kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym zaprojektowany do spalania jednego paliwa, np. węgla, może zostać przebudowany w ramach projektu dekarbonizacji   poprzez poszerzenie zakresu spalanych paliw. Po przebudowie na kocioł wielopaliwowy możliwe jest spalanie różnych paliw, w tym węgla, przy czym warto zwrócić uwagę, że z mieszanki paliwowej można całkowicie wykluczyć węgiel.

Wymagany zakres modyfikacji kotła jest zawsze określany indywidualnie, przy czym znaczna większość prac dotyczy głównie układu paliwowego, układu stopniowania powietrza i układu usuwania popiołu. Przebudowy CFB są dostępne dla kotłów o mocy do 500 MWth.

PT Cikarang Listrindo, Indonesia

  Original Converted
Steam 480t/h
130 bar
543oC
480t/h
130 bar
543oC
Fuels Coal Coal, Palm Kernel Shell (20%)
Start-up 2016 2021

Zgazowywacz CFB zintegrowany z istniejącym kotłem

Rozwiązanie to umożliwia wykorzystanie  zarówno biomasy jak i węgla w istniejącym kotle pyłowym (PC). Pozyskanie odpowiednich ilości biopaliw bywa czasami wyzwaniem. W takim przypadku, zgazowywacz CFB produkuje produkt gazowy na bazie biopaliwa, który może być spalany w istniejącym kotle pyłowym. Oprócz instalacji nowego zgazowywacza CFB, istniejący kocioł zostanie wyposażony w nowe palniki produktu gazowego oraz odpowiednie układy dystrybucji gazu i powietrza. Zgazowywacze CFB są dostępne w wersjach o mocy do 300 MWf i mogą być zintegrowane z kotłami pyłowymi o mocy do 600 MWt.

Vaskiluodon Voima, Finland

  Original Converted
Steam 680 t/h (610 t/h)
185 bar (42 bar)
535oC (570oC)
550 MW
680 t/h (610 t/h)
185 bar (42 bar)
535oC (570oC)
550 MW
Fuels Coal Coal, product gas (140 MWf), from harvesting residues, stumps, peat

>60

Konwersji BFB z:

  • Kotłów rusztowych
  • Kotłów pyłowych
  • Kotłów sodowych
  • Kotłów olejowych

>10

Modyfikacji kotłów CFB w tym:

  • Konwersje paliw
  • Modyfikacje cyklonów
  • Modernizacje złoża fluidalnego

>80

Przebudów kotłów, w tym również:

  • Konwersje na kotły jednowalczakowe
  • Wzrost wydajności
  • Modernizacje
Planowanie przebudowy

Planowanie przebudowy

Przebudowa kotła energetycznego może poprawić konkurencyjność działalności zakładuAby ułatwić naszym klientom podjęcie decyzji o przebudowie istniejącej jednostki oraz zaplanowanie inwestycji udostępniamy nasz e-book, z którego można dowiedzieć się, jak opracować skuteczną koncepcję przebudowy, jak zminimalizować ryzyko związane z przebudową i jak zapewnić płynne przejście do pełnej produkcji.

POBIERZ E-BOOK
Oferujemy nasze doświadczenie

Oferujemy nasze doświadczenie

Rozwijamy i dostarczamy rozwiązania które przełożą się na poprawę pracy zakładów naszych Klientów. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy nasze doświadczenie w zakresie zrównoważonego wytwarzania energii. Kontakt z naszymi specjalistami można uzyskać poprzez lokalne biuro Valmet lub przez poniższy link.

Kontakt