Rozproszony system sterowania Valmet DNAe

Valmet DNAe to rozproszony system sterowania nowej generacji. System jest w pełni oparty na sieci Web, zapewnia nowoczesne środowisko użytkownika oraz spełnia wszystkie wymagania cyberbezpieczeństwa. System wnosi najlepszą wiedzę ekspercką o procesie bezpośrednio do aplikacji sterujących, poprawiając tym samym wydajność procesów przemysłowych. System zapewnia unikalne możliwości gromadzenia i wykorzystywania danych umożliwiając podejmowanie trafnych decyzji. Valmet DNAe jest katalizatorem strategii zrównoważonego rozwoju i przygotowuje bazę pod autonomiczne i cyfrowe rozwiązania przyszłości.

Wspieraj swoje zespoły w osiąganiu najlepszych wyników

Łatwość dostępu do istotnych informacji pozwoli Wam podjąć trafne decyzje i umożliwi płynną współpracę na wszystkich poziomach organizacyjnych. 

Osiągaj założone cele produkcyjne, jakościowe i środowiskowe

Dzięki niezawodnemu sterowaniu i zaawansowanej analityce Wasze decyzje oparte będą na pełnych i sprawdzonych danych, co pozwoli osiągnąć wyznaczone cele produkcyjne, jakościowe i środowiskowe. 

Otwórz możliwości autonomicznych rozwiązań przyszłości

Tworząc autonomiczne rozwiązania przyszłości priorytetowo traktuj niezawodność i cyberbezpieczeństwo, przy bezproblemowym łączeniu sieci systemowej (OT) i sieci biurowej (IT). 

Rozwijaj się przez cały cykl życia instalacji z zaangażowanym Partnerem

Spełnienie przyszłych wymagań i gwarancja konkurencyjności jest możliwe dzięki kompatybilności systemu oraz łatwego skalowania jego wielkości i funkcjonalności. 

Wspieraj swoje zespoły w osiąganiu najlepszych wyników

Valmet DNAe został stworzony z założeniem umożliwiania ludziom osiągania lepszych wyników i lepszej współpracy w obrębie całej organizacji. System zapewnia wspólny interfejs użytkownika do celów monitorowania i sterowania, analizy, konfiguracji i serwisowania. Intuicyjny interfejs użytkownika upraszcza operacje i umożliwia użytkownikom zarządzanie większymi obszarami procesów przy przy mniejszym nakładzie pracy. Dzięki kontroli dostępu opartej na roli danego użytkownika w przedsiębiorstwie i wsparciu globalnej sieci ekspertów, Valmet DNAe umożliwia szeroką współpracę i operacje w wielu lokalizacjach oraz szerszy dostęp do odpowiednich zasobów inżynierskich. Interfejs nowej generacji zapewnia znacznie łatwiejsze wdrożenie  użytkowników systemów DCS 

Narzędzia analityczne do podejmowania decyzji w oparciu o dane 

Zaawansowane rozwiązania analityczne i raportujące dostarczają praktycznych informacji wszystkim użytkownikom, od operatorów, po zespoły analityczne i pracowników związanych z produkcją w ramach przedsiębiorstwa. Łatwe w użyciu dashboardy i narzędzia analityczne wraz z zaawansowanymi aplikacjami do przewidywania są specjalnie zaprojektowane dla prezentacji danych produkcyjnych i działania instalacji przemysłowych . 

Globalne i wieloużytkownikowe środowisko konfiguracji 

Nowe internetowe środowisko konfiguracyjne to ujednolicona platforma dla wszystkich potrzeb inżynierskich, od biura po obszar produkcji. Opiera się ono na językach programowania  w standardzie IEC, a intuicyjna obsługa pozwala na rozszerzenie zasobów inżynierskich do prac konfiguracyjnych i obsługowych. Celowo opracowane i zoptymalizowane aplikacje sterujące zapewniają, że można polegać na najlepszej aktualnej wiedzy o procesach, jednocześnie zmniejszając ryzyko związane z projektem. 

Osiągaj założone cele produkcyjne, jakościowe i środowiskowe

Valmet DNAe to oparty na sieci Web rozproszony system sterowania zaprojektowany tak, aby ewoluował wraz z potrzebami optymalnej produkcji. Zaczyna się od niezawodnego sterowania na poziomie maszyny i może być rozszerzony o zaawansowane sterowanie procesem i optymalizację całego zakładu. Te specyficzne dla branży i procesu elementy sterujące zapewniają płynne uruchomienie produkcji i priorytetowo traktują jej stabilność przy utrzymaniu stałej jakości. Sprawdzone i aktualne aplikacje przenoszą wiedzę ekspercką o procesie bezpośrednio do aplikacji sterujących i zapewniają natychmiastowe wyniki. 

Zaawansowane sterowanie procesem dla zwiększenia wydajności 

Valmet DNAe idzie o krok dalej w optymalizacji dzięki wbudowanym zaawansowanym algorytmom sterowania procesem (APC). APC optymalizuje podprocesy przy minimalnej interwencji człowieka w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Ralizacja następuje poprzez automatyczne dostrojenie procesów do ich optymalnego zakresu roboczego, pozwalając produkować więcej za mniej. 

Otwórz możliwości autonomicznych rozwiązań przyszłości

Połączona, inteligentna technologia procesowa stanowi solidne źródło danych i podstawę do przejścia w kierunku autonomicznych rozwiązań przyszłości. Wykorzystując najnowsze technologie do bezpiecznej wymiany i integracji danych, architektura Valmet DNAe  płynnie łączy sieć systemową (OT) i sieć biurową (IT). Efektywne funkcje zarządzania danymi zapewniają operatorom wgląd w czasie rzeczywistym w procesy produkcyjne zakładu i zarządzanie ich wydajnością, umożliwiając podejmowanie trafnych decyzji. 

Bezpieczeństwo cybernetyczne już w fazie projektowania 

Cyberbezpieczeństwo Valmet DNAe jest zewnętrznie certyfikowane zgodnie z wymogami norm ISO 27001 i IEC 62443. Platforma Valmet DNAe jest z natury cyberbezpieczna, w tym kontrola dostępu oparta na rolach użytkowników, uwierzytelnianie, ścieżka audytu i mechanizmy szyfrowania. Ta solidna postawa rozszerzonej ochrony z proaktywnym zapobieganiem cyberatakom zapewnia organizacjom pewność działania w obliczu ewoluujących zagrożeń cybernetycznych. 

Rozwijaj się przez cały cykl życia instalacji z zaangażowanym Partnerem

Valmet DNAe dostosowuje się do zmieniających się potrzeb biznesowych i postępu technologicznego. Nasze zaangażowanie w dożywotnią kompatybilność systemu gwarantuje, że zawsze dostępna jest optymalna ścieżka aktualizacji systemu DCS. Inwestycja w automatyzację jest bezpiecznym rozwiązaniem na przyszłość. W celu ciągłej poprawy wydajności,  oferujemy plany cyklu życia dla systemu  w oparciu o przewidywalne koszty z nim związane, umowy serwisowe z długoterminowym zobowiązaniem i gwarancjami wydajności oraz wsparcie ekspertów. 

Rozproszony system sterowania Valmet DNAe jest zbudowany tak, aby zmieniać się wraz z organizacją. Nasze podejście do cyklu życia zapewnia, że Valmet DNAe jest zawsze gotowy do maksymalizacji konkurencyjności przez cały okres eksploatacji zakładu. 

Aktualizacja do Valmet DNAe 

Jeśli obecnie korzystasz z dowolnej poprzedniej generacji rozproszonego systemu sterowania Valmet, możesz rozpocząć aktualizację do Valmet DNAe już dziś. 

Dzięki wspólnym funkcjonalnościom ścieżka aktualizacji z Valmet DNA do Valmet DNAe przebiega sprawnie i gładko. Można korzystać ze wspólnego interfejsu użytkownika, zaawansowanej analizy danych i wspólnej rodziny sprzętowej sterowników i modułów we/wy. 

Skaluje się wraz z firmą 

Valmet DNAe to skalowalny system automatyzacji, który rozwija się wraz z firmą. Niezależnie od tego, czy trzeba dostosować tempo produkcji, zoptymalizować koszty czy przenieść zasoby do innej lokalizacji, Valmet DNAe dostosowuje się do tych potrzeb. 

Podobnie, dzięki Valmet DNA, nowa sieć Valmet DNAe może łączyć różne generacje podsystemów i produktów, zapewniając kompatybilność, możliwość aktualizacji i komunikację w obrębie  wszystkich systemów Valmet. 

Sam system jest również stale rozwijany i istnieje jasna mapa dla wdrażania nowych funkcjonalności, które będzie można wykorzystać, gdy rozwój technologii na to pozwoli. 

Interesują Cię specyfikacje, ceny i usługi ekspertów?

Interesują Cię specyfikacje, ceny i usługi ekspertów?

Nasi eksperci gotowi są do omówienia Twoich wyzwań. Odpowiedz proszę na kilka pytań, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Kontakt