Waste to energy

Sustainable Waste to Energy solutions for optimum energy production

In boosting sustainability and eco-efficient energy production, nothing of value should be wasted. Valmet has sustainable solutions for optimum energy production from waste-derived fuels. For example, a city can use our solutions to maximize its revenues from recycling materials and also from generating electric power, heating and cooling.

Waste to energy plant
Oferujemy nasze doświadczenie

Oferujemy nasze doświadczenie

Rozwijamy i dostarczamy rozwiązania które przełożą się na poprawę pracy zakładów naszych Klientów. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy nasze doświadczenie w zakresie zrównoważonego wytwarzania energii. Kontakt z naszymi specjalistami można uzyskać poprzez lokalne biuro Valmet lub przez poniższy link.

Kontakt