Wyniki wyszukiwania

W Wyniki wyszukiwania

Rozproszony system sterowania (DCS)

Rozproszony system sterowania (DCS)

Rozproszony system sterowania (DCS) posiada architekturę sterowania wykorzystywaną w warunkach przemysłowych, służącą do monitorowania i sterowania różnymi procesami produkcji oraz urządzeń. System został zaprojektowany w celu zapewnienia scentralizowanego nadzoru przy jednoczesnej dystrybucji funkcji sterowania wielu urządzeń z różnych lokalizacji. System DCS łączy interfejs użytkownika (human-machine interface HMI), wspólną bazę danych z historią zdarzeń, zarządzanie alarmami i środowisko konfiguracyjne.

Automation solutions
Energy R&D

Energy R&D

Valmet posiada własne centrum badawczo-rozwojowe w Tampere, skupiające się na kotłach fluidalnych, pirolizie i systemach ochrony środowiska. Centrum łączy wiedzę firmy Valmet w zakresie technologii energetycznych z najnowocześniejszym sprzętem.

Energy
Analyzers

Analyzers

We offer a wide portfolio of analyzers for different pulping and papermaking process needs – starting with the chip moisture measurement for pulp mills and ending with paper and board automated quality measurements.

Automation solutions
Industrial Internet for Energy

Industrial Internet for Energy

Let’s have a dialogue with data to improve the performance of your plant! Valmet Industrial Internet (VII) offering covers an extensive range of solutions and applications for energy. 

Energy
Asset Performance Management (APM)

Asset Performance Management (APM)

Aplikacje do Zarządzanie aktywami – Asset Performance Management Asset Performance Management (APM) to narzędzie umożliwiające zarządzanie całym cyklem życia aktywów fizycznych przy zminimalizowanych kosztach w takich branżach jak celuloza, karton i papier, produkcja papierów higienicznych, energetyka, przemysł stoczniowy. Wydajność uzyskuje się dzięki prowadzeniu w optymalny sposób obsługi i utrzymaniu aktywów fizycznych, co prowadzi do zwiększenia niezawodności, dostępności i wydajności. Monitorowanie stanu urządzeń wirnikowych, monitorowanie urządzeń procesowych, zarządzanie aparaturą kontrolno pomiarową oraz zarządzanie jakością i wydajnością sterowania stanowią integralną część Aplikacji do Zarządzania Aktywami. (APM)

Automation solutions

Zawory

Valmet CFB Boiler

Valmet CFB Boiler

Valmet CFB Boiler is an advanced circulating fluidized bed (CFB) boiler developed by Valmet. It combines high-efficiency combustion of various solid fuels with low emissions, even when burning fuels with completely different calorific values at the same time.

Energy
Heat production

Heat production

With our proven and reliable technology, you will produce heat in a sustainable manner. We offer heating plant solutions that are designed based on the customer’s needs and the available fuel.

Energy

Tissue converting

a

Informacje o tej witrynie