Ainutlaatuista täysin kierrätettävää suojakerroskartonkia tuottava kone käy Kotkassa

04.10.2017

Ainutlaatuista kierrätettävää suojakerroskartonkia Kotkasta

Kotkamills-plastic-free-cups.jpg

Luku 1 Koneet käyntiin kuudessa kuukaudessa

Ainutlaatuinen suojakerroskartonkikone starttasi Kotkassa vuoden 2016 heinäkuussa. ”Kotkamillsin kartonkikone on vähän erilainen kuin muilla pakkauskartongin valmistajilla. Teemme ainutlaatuista, kierrätettävää lopputuotetta hyödyntämällä tekniikkaa, jolla kartongin pintaan saadaan ilman muovia tasainen, nesteitä pitävä kalvo. Vähän reilu vuosi on startista ja kone toimii ilman ongelmia ja tuote on tasalaatuista,” myhäilee tekninen johtaja Timo Tallinen.

Starttia edelsi erittäin tiukalla aikataululla toteutettu koneuudistus, johon Neles toimitti noin 90 prosenttia tarvittavista venttiiliratkaisuista. Investointipäätös tehtiin keväällä 2015 ja uudistusprojekti laitehankintoineen oli yksityiskohtaisemmin selvillä tammikuussa 2016. Uusi kone käynnistettiin 22. heinäkuuta 2016, vain kuusi kuukautta vanhan koneen pysäytyksestä ja purkamisesta.

Kotkamillsin kartonkikone on vähän erilainen kuin muilla.
Timo Tallinen, tekninen johtaja, Kotkamills

Luku 2 Mahdottomasta mahdolliseksi

Kotkamillsin asiantuntijat kuvailivat asetettua aikataulua käytännössä katsoen mahdottomaksi, josta tehtiin mahdollista saumattomalla yhteistyöllä kaikkien projektiin osallistuneiden kesken. Tehdassalin teknologiaa modernisointiin, lisäksi tuotannon sivuprosesseja parannettiin vastaamaan uuden koneen vaatimuksia sekä kasvavaa tuotantoa. ”Uusimme sähkölinjat ja sähköautomaation, päivitimme sali-ilmastoinnin ja uusimme tehtaan vesi- ja höyryputkistot. Tuotantohalliin asennettiin jämerämpi hallinosturi, laajensimme jätevesilaitosta sekä uusimme massanvalmistuksen ja pakkaamon,” tehtaan teknisistä palveluista vastaava päällikkö Jan Lousa konkretisoi muutoksen laajuutta.

”Valitsimme Neleksen venttiilit, koska meillä on niistä pitkä käyttökokemus. Yhteistyösuhteemme on pitkä ja asiantuntijat olivat jo ennalta tuttuja. Tehtaan aikaisempi Neleksen venttiilien asennuskanta on kattava ja halusimme jatkaa yhteistyötä tunnetun toimittajan kanssa,” toteaa Lousa. Venttiilien ostosopimus tehtiin alustavilla tarvespekseillä loppuvuodesta 2015, jonka jälkeen venttiilitarvetta täsmennettiin vuoden 2016 alussa. Loppujen lopuksi tehtaalle toimitettujen venttiilien määrä oli noin 30 prosenttia suurempi kuin aluksi oli arvioitu.

Valitsimme Neleksen venttiilit, koska meillä on niistä pitkä käyttökokemus.
Jan Lousa, tehtaan teknisistä palveluista vastaava päällikkö

Katso video Kotkamillsistä

”Jälkikäteen ajateltuna tärkein onnistumisen tae näin tiukassa aikataulussa oli se, että kaikki projektin osapuolet olivat erittäin sitoutuneita saavuttamaan asetetun aikataulun. Henkilöstömme sekä sopimus- ja tavarantoimittajakumppanit työskentelivät saumattomasti yhteen”. Koko koneuudistuksen ajan vieressä ajettiin laminaattipaperikonetta, ajoittain konerakennustyömaan ja käynnissä olevan paperikoneen erotti toisistaan vain ohut muoviseinä. Laminaattipaperikone teki projektin aikana ennätystuotantoa. Kotkassa koulutettiin paperinteon ammattilaiset uudenlaisen pakkauskartongin osaajiksi.

Kotkamillsin mukaan työntekijöille uusi tuotantolinja loi uskoa tulevaisuuteen. Yrityksessä on vuosi koneen käynnistyksestä hyvä tekemisen meininki ja tuotantoennusteita on jatkuvasti ylitetty. Koneen vuosikapasiteetti on noin 400 000 tonnia. Tuotettavan kartongin neliöpainoskaalat on 150 – 500 grammaa neliömetriltä.

700 venttiiliä

yli 90% tarvittavista venttiileistä

Luku 3 Venttiileiden luotettavuus ja Neleksen toimialaosaaminen ratkaisivat

”Neleksellä on ymmärrystä prosessiteollisuudesta ja osaamista, ja se pystyy vastaamaan asiakkaan tarpeisiin ja tarjoaa ratkaisuja, jotka ovat meidän tarpeisiin parhaita. Se helpottaa asiakkaana olemista. Jos ostaa Nelekseltä, niin odotusarvo on, että saa parasta teknologiaa mitä markkinoilla on tarjolla ja myös luotettavan kumppanin. Ei varmasti halvin vaihtoehto, mutta teknisesti ehdottomasti varmin,” tekninen johtaja Timo Tallinen toteaa. Koneuudistuksen vaatimukset venttiileille kohdistuivat erityisesti luotettavuuteen. Venttiilit säätävät massan sakeutta, pinnan korkeutta sekä massan syöttöä eri prosessivaiheissa.

”Venttiilien merkitys kartonkikoneen toiminnan luotettavuudessa on äärettömän tärkeä. Venttiilien ja niiden mitoituksen pitää vastata prosessin vaatimuksia ja olla luotettavia ja toimintavarmoja, muuten emme pääse haluttuun laatuun,” Jan Lousa kertoo asiakasvaatimuksista.

”Neleksellä on ymmärrystä prosessiteollisuudesta ja osaamista, ja se pystyy vastaamaan asiakkaan tarpeisiin
Timo Tallinen, tekninen johtaja, Kotkamills

Neles toimitti tehtaan eri prosessivaiheisiin kaikkiaan noin 700 venttiiliä, joka on yli 90 % tarvittavista venttiileistä. Venttiilitoimitus sisälsi Neles-palloventtiilejä, segmenttiventtiilejä ja Neldisc-läppäventtiilejä sulku- ja säätösovelluksiin. Säätöventtiilit on varustettu Neleksen ND9000 -sarjan venttiiliohjaimilla, jotka pystyvät seuraamaan venttiilin suorituskykyä ja mahdollistavat ennakoivan kunnossapidon suunnittelun. Vaikka Kotkamillsillä valmistettava lopputuote on ainutlaatuinen, kartonkikoneprojekteissa asiakkaiden venttiilitarpeet ovat melko yhdenmukaiset.

”Tarkoituksenmukaiset, tuotannon vaatimuksiin vastaavat venttiilit varmistavat, että ne ovat käyttövarmoja ja niitä on jatkossa helppo huoltaa, mikä lisää osaltaan tehtaan kilpailukykyä. Olemme olleet mukana monessa koneuudistuksessa ratkaisemassa asiakkaiden venttiilitarpeita. Panostamme jatkuvasti uusien digitaalisten työkalujen ja palveluiden kehittämiseen joiden tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta,” tiivistää Toni Kotiranta, johtaja sellu- ja paperiteollisuus, Neles.

Neles on toimittanut tarkat laitetiedot Kotkamillsille ja ne on ajettu asiakkaan kunnossapitojärjestelmään, josta voidaan seurata prosessin toimivuutta. Kunnossapitojärjestelmän avulla voidaan ennakoida kulutusosien tarve noin kolmen -neljän viikon välein tapahtuvien pesuseisokkien osalta. Neleksen kanssa on tavoitteena solmia myös varastointisopimus kriittisille venttiileille.

Asiakkaamme Kotkamills lyhyesti

Pääomistaja: suomalainen MB Rahastot Oy

Kartongin vuosituotantokapasiteetti noin 400 000 tonnia

Täysin kierrätettävän suojakerroskartongin käyttökohteet ovat esimerkiksi kahvikupit, suklaarasiat, salaattiastiat sekä kosmetiikka- ja pakasteruokapakkaukset

Kotkamills sai ISO 22000 elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmäsertifikaatin lokakuussa 2016.

Lue lisää Kotkamillsistä

 

Artikkelia muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.