Riskienhallinta

Kokonaisvaltainen riskienhallinta tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista

Riskienhallinnalla Valmet tukee strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamista ja turvaa toimintansa jatkuvuuden muuttuvissa olosuhteissa. Uskomme, että kyky ottaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti on liiketoiminnan menestyksen ja omistaja-arvon luonnin kannalta keskeisessä asemassa.

Määrittelemme riskin epävarmuudeksi, joka toteutuessaan voi vaikuttaa joko myönteisesti tai kielteisesti tavoitteidemme saavuttamiseen. Täten riski on joko mahdollisuus tai uhka tai niiden yhdistelmä. Riskin merkittävyyttä arvioimme tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten yhdistelmänä.

Kokonaisvaltainen riskienhallintamallimme painottaa riskien ja tarvittavien toimenpiteiden ennakointia ja järjestelmällistä, jäsenneltyä ja oikea-aikaista toimintaa. Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaamme. Riskienhallintamme perustuu ISO 31000 -standardin vaatimuksiin.

Lue lisää Valmetin riskiprofiilista (englanniksi) - Valmet Risk Profile 2023.

 

Riskienhallinnan tavoitteet

Riskienhallinnan tavoite on
• vahvistaa valmiuksiamme saavuttaa strategiset ja liiketoiminnalliset tavoitteet
• varmistaa toimintamme jatkuvuus
• tukea strategista ja operatiivista päätöksentekoa ja suunnittelua
• lisätä riskien hyödyntämisen edellyttämää ketteryyttä
• parantaa organisaatiomme riskien tuntemusta ja riskinsietokykyä
• tukea meitä viranomaismääräysten ja kansainvälisten standardien noudattamisessa
• tehostaa hallinnointia ja valvontaa
• minimoida riskien kielteiset vaikutukset toimintaamme
• auttaa meitä välttämään vahinkoriskejä
• lisätä niin sisäisten kuin ulkoistenkin sidosryhmien luottamusta toimintaamme kohtaan.