Hallinnointi

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Valmetin ylin hallintoelin, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön ohjaukseen, päätöksentekoon ja valvontaan.

Lisää tietoa yhtiökokouksista

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa Valmetin liiketoimintaa Suomen osakeyhtiölain, hallinnointisäännösten ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja ohjaa ja valvoo Valmetin ja sen liiketoimintojen toimintaa.

Lisää toimitusjohtajasta

Tilintarkastaja

Lue lisää tilintarkastajan tehtävistä ja palkkioista

Lue lisää tilintarkastuksesta

Sisäinen tarkastus

Valmetin sisäinen tarkastus tukee yhtiötä tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen ja kurinalaisen mallin riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallintoprosessien arviointiin ja kehittämiseen. 

Lue lisää sisäisestä tarkastusta

Hallitus

Valmet Oyj:n hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsenet

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle Valmetin taloudellisen tilanteen seurantaan, talousraportointiin, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita.

Lue lisää tarkastusvaliokunnasta

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta keskittyy toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmien sekä yhtiön noudattamien palkitsemisperiaatteiden kehittämiseen työjärjestyksensä mukaisesti.

Lue lisää palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnasta

Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokouksille.

Lue lisää nimitystoimikunnasta

Johtoryhmä

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa Valmetin liiketoimintasuunnitelmien, strategioiden, toimintaperiaatteiden sekä muiden yhteisten operatiivisten asioiden valmistelussa.

Johtoryhmän jäsenet
1

Yhtiökokous

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Valmetin ylin hallintoelin, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön ohjaukseen, päätöksentekoon ja valvontaan.

Lisää tietoa yhtiökokouksista
2

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa Valmetin liiketoimintaa Suomen osakeyhtiölain, hallinnointisäännösten ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja ohjaa ja valvoo Valmetin ja sen liiketoimintojen toimintaa.

Lisää toimitusjohtajasta
3

Tilintarkastaja

Tilintarkastaja

Lue lisää tilintarkastajan tehtävistä ja palkkioista

Lue lisää tilintarkastuksesta
4

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus

Valmetin sisäinen tarkastus tukee yhtiötä tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen ja kurinalaisen mallin riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallintoprosessien arviointiin ja kehittämiseen. 

Lue lisää sisäisestä tarkastusta
5

Hallitus

Hallitus

Valmet Oyj:n hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsenet
6

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle Valmetin taloudellisen tilanteen seurantaan, talousraportointiin, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita.

Lue lisää tarkastusvaliokunnasta
7

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta keskittyy toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmien sekä yhtiön noudattamien palkitsemisperiaatteiden kehittämiseen työjärjestyksensä mukaisesti.

Lue lisää palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnasta
8

Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokouksille.

Lue lisää nimitystoimikunnasta
9

Johtoryhmä

Johtoryhmä

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa Valmetin liiketoimintasuunnitelmien, strategioiden, toimintaperiaatteiden sekä muiden yhteisten operatiivisten asioiden valmistelussa.

Johtoryhmän jäsenet

Yhtiökokous on Valmetin ylin hallintoelin, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön ohjaukseen, päätöksentekoon ja valvontaan. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimitusjohtaja, johtoryhmän avustamana, on vastuussa Valmetin ja sen liiketoimintojen päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta.

Lue lisää Valmetin hallinnoinnista:

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Raportti kokoaa tiedot Valmetin hallinnon periaatteista ja toiminnasta, hallituksesta ja johdosta.

Palkitsemisraportti 2023

Raportti sisältää tiedot Valmetin palkitsemisesta ja palkkioista.

Palkitsemispolitiikka

Valmetin päätöksentekoa ja hallintoa sääntelevät Osakeyhtiölaki, Arvopaperimarkkinalaki, Helsingin pörssin säännöt, Valmetin yhtiöjärjestys, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi ja Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan antama suositus julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista. Mikäli Valmet poikkeaisi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista, se yksilöisi ja selittäisi poikkeaman.