Taloudellista tietoa

Tästä osiosta löytyy Valmetin taloudellista tietoa, kuten avainluvut koko- ja neljännesvuosittain, taloudelliset tavoitteet, tuloutus, kehitys kannattavuuden parantamisessa, katsaus rahoitusjärjestelyistä, rahoitusriskien hallinta, investoinnit ja nettokäyttöpääoma.

Taloustiedon analysointityökalu

Täältä löydät Valmetin avainluvut koko- ja neljännesvuosittain. Voit myös avata nopeasti Valmetin Avainluvut -Excelin.

Taloudelliset tavoitteet

Valmetin taloudelliset tavoitteet päivitettiin 23.6.2022

Tuloutus

Täältä löydät tietoa Valmetin tuloutusohjenyöristä, jotka noudattavat IFRS 15:ta.

Kannattavuuden parantaminen

Kannattavuutta parannetaan muun muassa toimenpiteillä laatukustannuksissa, kustannuskilpailukyvyssä ja hankinnassa.

Kustannusrakenne

Tietoa Valmetin kustannusrakenteesta.

Rahoitus ja velat

Rahoitusjärjestelyt, rahoituslähteet ja pitkäaikaiset lainat. Valmetilla ei ole tällä hetkellä luottoluokitusta.

Rahoitusriskien hallinta

Likviditeetti ja jälleenrahoitusriskipääomarakenteen hallinta, korkoriski, valuuttariski, hyödykeriskiluottoriski ja muu vastapuoliriski ja käyvän arvon arvioiminen.

Investoinnit

Täältä löydät tunnusluvut ja kaaviot Valmetin liiketoiminnan rahavirrasta, bruttoinvestoinneista ja rahavirrasta investointien jälkeen.

Nettokäyttöpääoma

Täältä löydät tunnusluvut ja kaaviot Valmetin liiketoiminnan rahavirrasta ja nettokäyttöpääomasta.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tässä osiossa on esitetty Valmetin tunnuslukujen laskentakaavat.

 

Valmetin tilikausi on kalenterivuosi. Taloudellista tietoa sisältävät sivut päivitetään taloudellisten katsausten julkistamisen yhteydessä.

Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on emoyhtiön toiminnallinen valuutta ja Valmetin raportointivaluutta.

Valmetin tilinpäätös julkaistaan kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsaukset on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti.