Sijoittajasuhteet

Ota yhteyttä suoraan tai sähköpostitse ir@valmet.com


Tässä osiossa voit lukea sijoittajasuhdeblogia ja IR-uutiskirjeitä, tilata uutiskirjeen sähköpostiisi (ilmestyy neljä kertaa vuodessa) sekä katsoa Valmetin sijoittajille suunnattuja videoita.  

Tiedonantopolitiikka

Sijoittajasuhdeperiaatteet

Valmetin sijoittajasuhdetoiminnon tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että markkinoilla on oikeat ja riittävät tiedot Valmetin osakkeen arvon määrittämiseksi. Sijoittajasuhdetoiminto vastaa sijoittajaviestinnän toteutuksesta, ja kaikki sijoittajien pyynnöt hoidetaan keskitetysti Valmetin sijoittajasuhteissa. Taloudellisten raporttien, Internet-sivujen ja pörssi- ja lehdistötiedotteiden lisäksi Valmetin sijoittajaviestintään kuuluvat sijoittajatapaamiset sekä -seminaarit. Valmet järjestää myös sijoittajille ja analyytikoille suunnattuja pääomamarkkinapäiviä sekä tehdasvierailuja.

Sijoittajasuhdetoiminnan tehtävänä on myös kerätä ja analysoida markkinainformaatiota sekä sijoittajien palautetta Valmetin johdon ja hallituksen käyttöön.

Sijottajasuhdetoiminnossa pyritään täsmällisyyteen, avoimuuteen ja hyvään palveluun.

Hiljainen jakso

Valmet noudattaa 21 vuorokauden pituista niin sanottua hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia. Tänä aikana Valmet ei anna yhtiön taloudelliseen tilanteeseen, markkinoihin, tulevaisuuden näkymiin tai viimeaikaiseen kehitykseen liittyviä kommentteja. Hiljaisen jakson aikana Valmetin johtajat ja työntekijät eivät tapaa pääomamarkkinoiden tai talousalan tiedotusvälineiden edustajia kommentoidakseen yrityksen taloudelliseen tilanteeseen tai markkina- tai liiketoimintanäkymiin liittyviä asioita.

Hiljaiset jaksot vuonna 2024:
 
17.1.2024 – 7.2.2024
3.4.2024 – 24.4.2024 
3.7.2024 – 24.7.2024 
9.10.2024 -30.10.2024