Sisäpiiri

Valmet noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ("Helsingin pörssin sisäpiiriohje"). Valmetin johtohenkilöt (EU:n Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen ”MAR” mukaan, joihin kuuluvat Valmetin hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet) eivät saa käydä kauppaa Valmetin liikkeelle laskemilla arvopapereilla 30 vuorokauteen ennen yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Valmetin päätöksen mukaan sisäpiirin kuuluu myös eräitä nimettyjä Valmetin työntekijöitä, joilla on jatkuva pääsy yhtiön taloudellisiin raportointijärjestelmiin. 

Tietoa johtohenkilöiden kaupankäynnistä Valmetin osakkeilla löytyy osakkeenomistajat -osiosta. 

Suljetut ikkunat vuonna 2024

8.1.2024 – 7.2.2024
25.3.2024 – 24.4.2024 
24.6.2024 – 24.7.2024 
30.9.2024 – 30.10.2024 

Suljettu ikkuna päättyy kyseisen osavuosikatsauksen julkistamiseen.

Valmet-konsernin lakiasiainosasto vastaa yhtiön sisäpiiriasioista ja sisäpiirivastaavana toimii Teemu Tammilehto (sähköposti: teemu.tammilehto@valmet.com, puhelin 010 672 0000).

 

Johdon liiketoimet

Ilmoitusperiaatteet Valmet Oyj:n hallitukselle

 

Ilmoitusperiaatteet Valmet Oyj:n muulle johdolle ja kaikkien ilmoitusvelvollisten, ml. hallituksen, lähipiirille

 • Liiketoimea koskeva ilmoitus on tehtävä viipymättä ja viimeistään vuorokauden kuluessa liiketoimesta Valmetille sähköpostilla osoitteeseen trading@valmet.com.

 • Valmet toimittaa ilmoituksen hallituksen jäsenten puolesta Finanssivalvonnalle.

 • Valmetilla on velvollisuus julkistaa toimittamasi ilmoitus pörssitiedotteena viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.
 
 • Liiketoimea koskeva ilmoitus on tehtävä viipymättä ja viimeistään vuorokauden kuluessa liiketoimesta Finanssivalvonnan sähköisellä lomakkeella.

 • Kopio ilmoituslomakkeesta toimitetaan Valmetille viipymättä ja viimeistään vuorokauden kuluessa liiketoimesta sähköpostilla osoitteeseen trading@valmet.com.

 • Valmetilla on velvollisuus julkistaa toimittamasi ilmoitus pörssitiedotteena viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

 

 

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen Valmet Oyj:n hallitukselle

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen Valmet Oyj:n muulle johdolle ja kaikkien ilmoitusvelvollisten, ml. hallituksen, lähipiirille

 1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake

 

 1. Lähetä täytetty lomake sähköpostin
  liitteenä osoitteeseen
  trading@valmet.com
 • Älä lähetä lomaketta postitse määräajan
  lyhyyden vuoksi.
 • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero,
  josta sinut tavoittaa, mikäli Valmetilla tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.
 • Ongelmatilanteissa ole yhteydessä
  osoitteeseen trading@valmet.com.
 1. Täytä ja lähetä liiketoimien ilmoittamista koskeva sähköinen lomake
 • Sähköinen lomake löytyy Finanssivalvonnan sivuilla: https://asiointi.finanssivalvonta.fi/fi/login. Portaalin käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen. Myös ulkomaiset käyttäjät voivat tunnistautua vahvasti.
 • Kun lomake on täytetty ja lähetetty, tallenna PDF-versio lomakkeesta tietokoneellesi tai laitteellesi.

 

 1. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen trading@valmet.com
 • Älä lähetä lomaketta postitse määräajan lyhyyden vuoksi.
 • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Valmetilla tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.
 • Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen trading@valmet.com.

 

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

 

Valmet Oyj:n LEI-tunnus

  213800D9O7FUQDH83V62

Valmet Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnukset

  VALMT

Valmet Oyj:n osakkeiden ISIN-koodit

  FI4000074984

 

Valmet Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Johdon osakkeenomistustyökalu löytyy osakkeenomistajat-sivustoilta. 

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa osoitteesta https://www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/johtohenkiloiden-liiketoimet/.

Valmetin sisäpiiriohje englanniksi löytyy täältä.