Valmetin osake

Valmetin osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä 2.1.2014 alkaen. Valmetilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni.