Nimitystoimikunta

Valmetin yhtiökokous päätti 26. maaliskuuta 2014 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokouksille.

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella suurin heinäkuun 1. päivänä, kuitenkin siten, että mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, esittää viimeistään kesäkuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiökokoukselle, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden toimikunnan tultua nimetyksi.

Nimitystoimikunnan työjärjestys, hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022

Aiemmat julkaisut: Nimitystoimikunnan työjärjestys, hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014

 

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Valmetin nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

Reima Rytsölä,
toimitusjohtaja

Solidium Oy

Jari Paasikivi,
hallituksen puheenjohtaja

Oras Invest Oy

Markus Aho,
johtaja, Sijoitukset

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Mikko Mursula,
varatoimitusjohtaja, Sijoitukset

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Valmetin hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.