Osaketta koskevia tunnuslukuja

 

2023

2022

2021  

 2020  

 2019 

2018

2017

2016

2015

2014

Osakepääoma 31.12., miljoonaa euroa

140

140

100

100

100

100

100

100

100

100

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12.

184 161 105

184 184 830

149 471 196 

149 490 976

149 618 523

149 617 820

149 864 220

149 864 220

149 864 220

149 864 220

Emoyhtiön hallussa olevat omat osakkeet 31.12.

368 500 344 775 393 423 373 643 246 096 246 799

399

399

399

399

Osakkeiden lukumäärä yhteensä 31.12.

184 529 605 184 529 605 149 864 619 149 864 619 149 864 619 149 864 619

149 864 619

149 864 619

149 864 619

149 864 619

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän keskiarvo

184 151 827 175 617 981 149 467 939 149 499 114 149 604 375 149 649 501

149 864 220

149 864 220

149 864 220

149 863 252

Laimennettu osakkeiden lukumäärän keskiarvo

184 151 827 175 617 981 149 467 939 149 499 114 149 604 375 149 649 501

149 864 220

149 864 220

149 864 220

149 863 252

Vaihdon määrä osakkeina, Nasdaq Helsinki Oy

103 147 588 125 393 868 97 242 422 162 711 000 152 595 590 102 204 539

89 279 591

103 423 288

102 209 913

137 682 776

% julkisesti noteeratusta osakekannasta

56 % 68 % 65 % 109 % 102 %  68 %

60 %

69 %

68 %

92 %

Tulos per osake, euroa

1,94 1,92 1,98 1,54 1,35  1,01

0,81

0,55

0,51

0,31

Tulos per osake, laimennettu, euroa

1,94 1,92 1,98 1,54 1,35  1,01

0,81

0,55

0,51

0,31

Tulos per osake, oikaistu, euroa

2,28 2,37 2,09 1,64    

 

 

 

 

Osinko per osake, euroa

1,35 1,30 1,20 0,90 0,80 0,65

0,55

0,42

0,35

0,25

Osinko, miljoonaa euroa

249 239 179 135 120 97

82

63

52

37

Osinko tuloksesta, %

70 % 68 % 61 % 58 % 59 % 64 %

68 %

76 %

68 %

81 %

Efektiivinen osinkotuotto

5,2 % 5,2 % 3,2 % 3,9 % 3,7 % 3,06 %

3,3 %

3,0 %

3,9 %

2,4 %

Hinta/voittosuhde (P/E)

13,5 13,1 19,1 15,1 15,9 17,8

20,4

25,4

17,3

33,2

Oma pääoma per osake, 31.12., euroa

13,93 13,55 8,87 7,90 6,95 6,31

6,09

5,88

5,70

5,36

Ylin kurssi, euroa

32,99 38,59 38,53 25,20 25,14 20,94

18,44

15,06

12,47

10,37

Alin kurssi, euroa

19,64 19,95 23,02 13,33 15,55 15,5

13,45

8,08

8,36

6,00

Volyymipainotettu keskikurssi, euroa

26,35 26,90 32,58 21,15 20,46 17,77

16,08

11,52

10,39

7,54

Osakkeen kurssi 31.12., euroa

26,11 25,16 37,72 23,36 21,36 17,95

16,44

13,98

8,90

10,22

Osakekannan markkina-arvo, 31.12., miljoonaa euroa

4 818 4 643 5 653 3 501 3 201 2 690

2 464

2 095

1 334

1 532