Valmetin raportointi ilmastoon liittyvistä taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista (TCFD)

Globaalit megatrendit, kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja kasvava keskiluokka kehittyvillä markkinoilla ovat Valmetin pitkän aikavälin kasvuajureita. Ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen ovat merkittäviä haasteita, jotka ajavat yrityksiä muuttamaan toimintaansa ja vähentämään hiilidioksidipäästöjään nopeasti. Valmet uskoo, että teknologialla on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen ja ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä sekä siirtymisessä kohti hiilineutraalia taloutta. Tämän vuoksi Valmet on luonut kattavan ilmasto-ohjelman − Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta − joka sisältää kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle sekä konkreettiset toimenpiteet koko arvoketjulle. Ohjelma on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen mukaisen tavoitteen sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Valmet kehittää jatkuvasti ilmastoon liittyvää taloudellista raportointiaan ja kuvaa TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) suositusten mukaisesti ilmastoon liittyviä taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia. Niitä kuvataan TCFD:n suositusten mukaisesti neljän aihealueen kautta, jotka ovat hallinnointi, strategia, riskienhallinta sekä mittaaminen ja tavoitteet. Jokaista aihealuetta on käsitelty englanninkielisillä TCFD-sivuillamme, joille voit siirtyä tästä.

Lisätietoa Valmetin Ei-taloudellisten tietojen raportoinnista voit lukea Valmetin tilinpäätöksestä 2023.