Valmetin ja Lahti Energian yhteinen kaasutusteknologian Kymijärvi II -demonstraatiohanke on saatettu päätökseen

Valmet Oyj:n ammattilehtitiedote 02.05.2016 klo 11:00

Valmetin Lahti Energialle toimittama Kymijärvi II -voimalaitos on saavuttanut sille sovitut tavoitteet ja laitos on ollut kaupallisessa käytössä yli 25 000 tuntia. Lahti Energia ja Valmet ovat sopineet pitkäaikaisesta yhteistyöstä jätteen kaasutusteknologian jatkokehityksessä, markkinoinnissa ja kaupallistamisessa.

Kymijärvi II -laitos on yksi Euroopan moderneimmista jätettä energianlähteenä käyttävistä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksista. Lahdessa ensimmäistä kertaa toteutettu ratkaisu auttaa vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä korvaamalla uusiutuvalla polttoaineella kaikkiaan 140 000 tonnia hiiltä vuosittain.

Kymijärvi II -laitos tuottaa 50 MW sähköä ja 90 MW kaukolämpöä Lahden kaupungin tarpeisiin. Valmetin teknologia mahdollistaa huomattavan korkean sähköntuotannon hyötysuhteen. Tuotekaasun puhdistus ennen polttoa mahdollistaa korkeat höyryn arvot ilman kattilan korroosioriskiä. Näin Kymijärvi II -laitos pystyy tuottamaan sähköä muihin jätevoimaloihin verrattuna erittäin korkealla, yli 30 prosentin hyötysuhteella.

"Kymijärvi II -laitoksessa toteutettu jätteen kaasutusteknologian kehityshanke on ollut meille viimevuosien suurimpia energiahankkeita. Kehitystyö on vaatinut paljon ponnisteluja sekä meiltä että Lahti Energialta. Projektin aikana kohdattiin monia uudelle teknologialle tyypillisiä haasteita. Nyt kuitenkin pitkä ja vaativa kehitysprojekti on saatu onnellisesti päätökseen. Kymijärvi II -laitos on erittäin tärkeä teknologinen edistysaskel ja referenssi sekä Valmetille että suomalaiselle teknologiaviennille. Kiitämme Lahti Energiaa tästä mahdollisuudesta ja erinomaisesta kumppanuudesta projektissa" sanoo Valmetin EMEA-alueen energiateknologian myynnistä ja huoltopalveluista vastaava johtaja Kai Mäenpää.

Jätteiden energiakäyttö on osa kiertotaloutta

Kaasutusteknologian avulla voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä, tukea kiertotaloutta ja samalla vähentää merkittävästi hiilen käyttöä ja CO2 -päästöjä.
Lahden ratkaisu tukee jätteen energian hyötykäyttöä kiertotalouden periaatteiden mukaan: polttoaine lajitellaan ja kaikki kierrätykseen kelpaava materiaali erotellaan ennen polttoaineen hyödyntämistä energiantuotannossa. Laitos hyödyntää energiantuotannossaan lajiteltua teollisuudessa, kaupan alalla ja rakennuksilla syntyvää jätettä sekä lajiteltua kotitalousjätettä - kaikkiaan 250 000 tonnia vuosittain.

"Kymijärvi II -laitos toimii tehtyjen kehitystöiden jälkeen Lahden kaukolämpöverkoston peruskuormalaitoksena. Kaasutuslaitoksen avulla Lahti Energia pystyy käyttämään paikallisten tuottajien erilaisia jäte-eriä kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Kierrätyspolttoaineen käyttö on vähentänyt Lahden riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja kasvihuonekaasupäästöt ovat alentuneet merkittävästi", sanoo Lahti Energian toimitusjohtaja Eero Seesvaara.

Lue lisää hankkeesta

Kuva: Kymijärvi II -voimalaitos (Lähde Lahti Energia)

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Kai Mäenpää, johtaja, energia ja palvelut, EMEA-alue, Valmet, puh. +358 10 676 2410
Eero Seesvaara, toimitusjohtaja, Lahti Energia, puh. +358 29 000 8001

Artikkeli valmet.com -sivustolla: Lajitellun jätteen kaasutus vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal