Valmetin toimittaman toisen sukupolven sokerinerottelun koelaitoksen viralliset avajaiset pidettiin Sappi Ngodwanan tehtaalla Etelä-Afrikassa

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 12.4.2017 klo 11:00

Vuonna 2016 Sappi ja Valmet sopivat yhteisestä kehityshankkeesta, johon kuului koelaitoksen toimittaminen Sappi Ngodwanan tehtaalle Etelä-Afrikkaan. Hankkeen tarkoituksena on biokemikaalien talteenoton tutkimus ja optimointi.

Koelaitoksella järjestettiin viralliset avajaiset 5.4.2017. Avajaisiin osallistui vieraita ympäri maailmaa ja tilaisuudessa esiintyivät Sappin ja Valmetin johdon edustajat.

Tilaisuuden avasi Sappi Eteläisen Afrikan toimitusjohtaja Alex Thiel. Sappi Ngodwanan tehtaan johtaja SW Engelbrecht esitteli hankkeen tehtaan näkökulmasta. Valmetin sellu- ja energialiiketoimintalinjan johtaja Bertel Karlstedt korosti Sappin ja Valmetin välistä hyvää yhteistyötä. Sappin bioteknologia divisioonan vetäjä Luis Kruyshaar esitteli bioteknologiakonseptia.

"Tämä laitos jatkaa Sappin strategista liikettä kohti biomateriaaleja ja bioenergialiiketoimintaa. Tällä luomme lisäarvoa tuotantoprosesseistamme ja vastaamme maailmanlaajuiseen uusiutuvien matalan hiilijalanjäljen materiaalien kysyntään", kommentoi Sappin teknologiajohtaja Andrea Rossi.

"Ratkaisujen kehittäminen fossiilisten materiaalien korvaamiseksi uusiutuvilla materiaaleilla ja uusien korkean lisäarvon lopputuotteiden valmistamiseksi on yksi Valmetin tutkimuksen ja kehityksen painopistealueista. Tämä hanke on yksi konkreettinen esimerkki uusista mahdollisuuksista tällä alalla. Tekemällä yhteistyötä olemme yhdistäneet Valmetin johtavan teknologiaosaamisen ja Sappin prosessi- ja markkinakokemuksen", sanoo Valmetin Sellu- ja energia liiketoiminnan johtaja Bertel Karlstedt

"Uusiin tulovirtamahdollisuuksiin kuuluu sellunkeittolaitoksen biopohjaisten materiaalien talteenotto. Näitä materiaaleja ovat hemiselluloosasokerit ja ligniini, joista voidaan valmistaa korkean arvon biokemikaaleja. Kehitettävät tuotteet laajentavat Sappin uusiutuvien biomateriaalien tarjontaa. Näitä tuotteita ovat mm. nanoselluloosa, biokomposiitit ja lignosulfonaatit," sanoo Sappin bioteknologia divisioonan vetäjä Louis Kruyshaar.

Laitos on lähes teollisuuskokoluokkaa ja mahdollistaa uutta sukupolvea edustavan liukosellun keittoprosessin tarkastelun ja uusien ideoiden testauksen tehdasmittakaavassa.

Valmetin ja Sappin edustajat avasivat toisen sukupolven sokerinerottelun koelaitoksen Sappi Ngodwanan tehtaalla Etelä-Afrikassa

Tietoa asiakkaasta Sappi

Etelä-Afrikkalainen Sappi on maailman johtava puupohjaisen liukoselluloosan sekä graafisten, erikois- ja pakkauspapereiden valmistaja. Tutkimus ja kehitystyön avulla yritys kehittää tuoteinnovaatioita sekä uusia puukuitujen, biomassan ja tuotantoprosessin sivutuotteiden käyttökohteita. Näitä alueita ovat biomateriaalit (nanoselluloosa ja ligniinit), biokemikaalit ja metsäpohjaiset bioenergiatuotteet.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoa:
Lari Lammi, vanhempi prosessipäällikkö, teknologia ja T&K, sellu ja energia, Valmet, puh. +358 40 571 6661
Bertel Karlstedt, johtaja, sellu ja energia, Valmet, puh. +358 10 676 3026

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal