Toimitusjohtaja Pasi Laine vuoden 2022 vuosikatsauksessa: Eteenpäin entistä vahvempana Valmetina

21.02.2023

Vuonna 2022 jatkoimme Valmetin kehittämistä ja asiakkaidemme suorituskyvyn eteenpäin viemistä hyväksi todettujen Must Win -painopisteidemme ja ainutlaatuisen tarjoomamme avulla.

Pasi_Laine_1200x630.jpg

Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 10 prosenttia 5 194 miljoonaan euroon ja tilauskantamme vuoden lopussa oli 4 403 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 29 prosenttia ja oli 5 074 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 10,5 prosenttia.

Saavutimme merkittävän strategisen virstanpylvään ja täydensimme tarjoomaamme myös yritysostoilla

Huhtikuussa saavutimme merkittävän strategisen virstanpylvään, kun virtauksensäätöön keskittynyt Neles fuusioitiin Valmetiin, ja saimme toivottaa 3 000 uutta kollegaa tervetulleeksi yhtiöön.

Sulautumisen ansiosta Valmetilla on tänään laaja vakaa liiketoiminta, ja tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuisen ja kilpailukykyisen tarjooman, joka koostuu prosessiteknologioista, automaatiojärjestelmistä, virtauksensäätöratkaisuista ja palveluista. Olemme iloisia uuden Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan onnistuneesta integroinnista ja vahvasta alusta osana Valmetia.

Fuusion lisäksi jatkoimme pienempiä strategisia yritysostoja vahvistaaksemme Valmetin tarjoomaa ja paikallista läsnäoloa kasvualueilla. Maaliskuussa 2022 ostimme pohjoisamerikkalaisen sellu- ja paperiteollisuudelle kulutusosia toimittavan Coldwaterin vahvistaaksemme palveluliiketoimintaamme. Marraskuussa allekirjoitimme sopimuksen Prosessiautomaatioratkaisut-liiketoiminnan ostamisesta yhdysvaltalaiselta NovaTech Automationilta. Yritysosto saatiin päätökseen tammikuun 2023 alussa. Vahvistimme myös asemaamme metalli- ja kaivosalan virtauksensäätöratkaisujen toimittajana integroimalla FlowroxTM-tuotteet menestyksekkäästi portfolioomme.

 

Olemme vuoden aikana onnistuneet monella rintamalla viemään Valmetia, työyhteisöämme ja asiakkaidemme suorituskykyä eteenpäin.


Erinomaista edistymistä perustuen uudistettuun kestävän kehityksen ohjelmaan

Kestävä kehitys on integroitu täysin Valmetin strategiaan ja toimintaan kattavan Sustainability360°-ohjelman kautta. Vuonna 2022 uudistimme kestävän kehityksen ohjelmamme korostaaksemme Valmetin kestävän kehityksen työn vaikutuksia sen koko arvoketjussa ja kattaaksemme kaikki olennaiset kestävän kehityksen ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat.

Edistyimme suunnitelmallisesti myös ilmasto-ohjelmamme – Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta – toteuttamisessa, joka kattaa toimitusketjumme, oman toimintamme sekä teknologioiden ja palveluidemme käyttövaiheen. Tämän ensimmäisen täyden ohjelmavuoden aikana laadimme yksityiskohtaiset tiekartat ohjelman eri osa-alueille ja jatkoimme konkreettisia toimenpiteitämme kohti asetettuja tavoitteita.

Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa mahdollistaaksemme hiilineutraalin tuotannon heidän tehtaillaan ja laitoksillaan, ja olemme onnistuneesti aloittaneet eniten päästöjä aiheuttavien toimittajiemme sitouttamisen toimittajaohjelmaamme, jossa CO2-päästöjen vähentäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista.

Tukeaksemme asiakkaitamme vihreässä siirtymässä käynnistimme myös uuden Beyond Circularity -nimisen T&K- ja innovaatio-ohjelman. Ohjelman tavoitteena on edelleen vahvistaa Valmetin T&K-työtä uusiutuvien materiaalien sekä kierrätys-, jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen tähtäävien prosessiteknologioiden, automaation ja palveluiden kehittämiseksi.

Vuonna 2022 Valmet sai jälleen tunnustusta kestävän kehityksen työnsä edistymisestä erilaisissa ulkoisissa arvioinneissa. Yhtiö valittiin jo yhdeksäntenä peräkkäisenä vuonna Dow Jonesin maailman ja Euroopan kestävän kehityksen indekseihin, ja se saavutti CDP:n ilmasto-ohjelman listauksessa luokituksen A-.

Hyvä joustavuus ja sopeutumiskyky jatkuvasti muuttuvassa maailmassa

Olemme vuoden aikana onnistuneet monella rintamalla viemään Valmetia, työyhteisöämme ja asiakkaidemme suorituskykyä eteenpäin. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme saaneet paljon merkittävää aikaiseksi.

Ukrainan sodan sekä globaalin taloudellisen ja poliittisen kehityksen aiheuttaman maailmanlaajuisen turbulenssin odotetaan jatkuvan. Viime vuodet ovat osoittaneet, että olemme Valmetissa sopeutuneet hyvin jatkuvaan muutokseen ja pystymme toimimaan joustavasti muuttuvassa ympäristössä myös tulevaisuudessa.

Kiitän kaikkia valmetlaisia erinomaisesta työstä ja sitoutumisesta Valmetin ja asiakkaidemme parhaaksi. Haluan ilmaista lämpimät kiitokseni asiakkaillemme ympäri maailmaa osoittamastanne luottamuksesta. Odotan innolla yhteistyömme jatkumista vuonna 2023!

Pasi Laine
Toimitusjohtaja

 

Lue lisää Valmetin vuoden 2022 vuosikatsauksesta