Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10 §:n mukainen ilmoitus osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta

Metso Oyj:n pörssitiedote 18.12.2012 klo 16:45 paikallista aikaa

Metso Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Cevianin
rahastojen omistusosuuden muutoksesta. Cevian Capital II Master Fund L.P. on
siirtänyt kaikki omistamansa 12 508 060 Metson osaketta Cevian Capital Partners
Ltd:lle, joka on Cevian Capital II Master Fund L.P.:n kokonaan omistama
tytäryhtiö.

Siirto toteutui 18.12., jonka jälkeen Cevian Capital Partners Ltd. omistaa
yhteensä 12 508 060 Metson osaketta, mikä vastaa 8,32 % Metson koko
osakekannasta. Osakkeiden siirto ei vaikuta Cevianin rahastojen omistamien
osakkeiden kokonaismäärään. Metson osakkeiden rekisteröity lukumäärä on
150 348 256, ja ne oikeuttavat vastaavaan määrään ääniä.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect
results.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroupLisätietoja:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com