Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2016

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2016

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2016

Metso Oyj:n pörssitiedote 21.7.2016 klo 9:00 paikallista aikaa

Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen tänään klo 13:00 ja sitä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.
 Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä. Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja aukikirjoitettu teksti tilaisuudesta on ladattavissa verkkosivuillamme.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminta (PAS) myytiin 1.4.2015. Metson ja Flow Controlin vertailukelpoiset luvut tammi-kesäkuulta 2015 sisältäen PAS-liiketoiminnan löytyvät taulukko-osasta.

Vuoden 2016 toinen neljännes lyhyesti

  • Kaivoslaitteiden tilaukset kasvoivat 6 prosenttia vertailukaudesta
  • Mineralsin palveluliiketoiminnan markkinat ovat tasaantuneet, ja liiketoiminnan kannattavuus on edelleen hyvä
  • Flow Controlin venttiilitilaukset olivat vertailukauden tasolla Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta
  • Saadut tilaukset olivat yhteensä 761 miljoonaa euroa (823 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 444 miljoonaa euroa (495 milj. e).
  • Liikevaihto oli 671 miljoonaa 483 (756 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 439 miljoonaa euroa (483 milj. e).
  • Oikaistu EBITA oli 77 miljoonaa euroa eli 11,5 prosenttia liikevaihdosta (94 milj. e ja 12,4 %). 
  • Vapaa kassavirta oli 74 miljoonaa euroa (78 milj. e).

Näkymät vuodelle 2016 (muutokset suluissa)
Metson yleinen liiketoimintaympäristö vuonna 2016 on hieman heikompi vuoteen 2015 verrattuna. Arvioimme tuotteidemme ja palvelujemme kysynnän kehittyvän seuraavasti:

  • kaivoslaitteiden kysyntä säilyy heikkona ja kaivosteollisuuden palveluiden tyydyttävänä
  • kivenmurskauslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden kysyntä säilyy tyydyttävänä
  • Flow Controlin asiakkaiden uusiin investointeihin liittyvien tuotteiden kysyntä säilyy tyydyttävänä ja Flow Controlin palveluiden kysyntä hyvänä.

Kesäkuun 2016 lopun tilauskannasta arvioidaan vuoden 2016 aikana laskutettavan noin 1,0 miljardia euroa. Toimenpiteet oman toiminnan tehostamiseksi parantavat kilpailukykyämme ja lieventävät hintapaineita niillä markkinoilla, joiden kysyntänäkymät ovat heikot tai tyydyttävät. Uudelleenjärjestelykustannusten arvioidaan olevan korkeammat kuin vuonna 2015 (aiemmin: samalla tasolla kuin vuonna 2015). Investointien ilman yrityskauppoja arvioidaan olevan alemmalla tasolla kuin vuonna 2015. Nettorahoituskulujen arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2015.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:
Markkinoiden aktiivisuus ja tuotteidemme ja palveluidemme kysyntä pysyi vuoden toisella neljänneksellä suunnilleen ensimmäisen neljänneksen tasolla. Kaivosteollisuuden laitemarkkinoiden tilanne näyttäisi tasaantuneen, ja venttiilien kysyntä Pohjois-Amerikan ulkopuolella piti hyvin pintansa. Saimme katsauskaudella yhden merkittävän kaivoslaitetilauksen, minkä ansiosta saadut tilaukset kasvoivat edelliseen neljännekseen nähden. Tilaukset kuitenkin laskivat edellisvuoden vastaavasta jaksosta, mikä on seurausta siitä, että sekä kaivosteollisuuden palvelumarkkinoiden että Pohjois-Amerikan öljy- ja kaasuteollisuuden venttiilimarkkinoiden aktiviteetti heikkeni nykyiselle tasolleen jo vuoden 2015 toisella puoliskolla.

Toisen vuosineljänneksen taloudellista tulosta määritteli pitkälti molempien segmenttien edellisvuoden vastaavasta jaksosta laskenut liikevaihto. Olen tyytyväinen siitä, että toimenpiteemme kustannustehokkuuden parantamiseksi ovat olleet oikein ajoitettuja ja riittävän määrätietoisia pitämään kannattavuutemme hyvällä tasolla näissä olosuhteissa. Kaivoslaiteliiketoiminnan kannattavuus parani ensimmäiseen neljännekseen nähden, ja palveluliiketoiminnan kannattavuus oli  samalla hyvällä tasolla kuin vertailukaudella. Pohjois-Amerikan laskenut liikevaihto vaikuttaa jatkossakin Flow Controlin kannattavuuteen. Kompensoimme tätä vaikutusta jatkamalla kustannusten hallintaa ja edistymällä muilla markkinoilla.

Yleisesti ottaen emme voi odottaa merkittävää tukea loppumarkkinoiltamme lähitulevaisuudessa. Näin ollen jatkamme asiakaspalvelumme ja kustannustehokkuutemme parantamista ja toimintamalliemme kehittämistä päämääränämme tehdä Metsosta entistäkin parempi yhtiö.   

Avainluvut

Milj. euroa Q2/
2016
Q2/
2015
Muutos % Q1-Q2/
2016
Q1-Q2/
2015*
Muutos % 2015*
Saadut tilaukset 761 823 -8 1 424 1 560 -9 2 965
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 444 495 -10 877 1 002 -12 1 879
  % saaduista tilauksista 58 60   62 64   63
Tilauskanta kauden lopussa       1 399 1 411 -1 1 268
Liikevaihto 671 756 -11 1 272 1 489 -15 2 923
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 439 483 -9 848 924 -8 1 840
  % liikevaihdosta 65 64   67 62   63
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), oikaistu 77 94 -18 133 172 -23 356
  % liikevaihdosta 11,5 12,4   10,5 11,6   12,2
Henkilöstö kauden lopussa       12 099 13 550 -11 12 619
*Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan (PAS) sisältävät vertailuluvut löytyvät taulukko-osasta.
 
Metso on soveltanut ESMA:n European Securities and Markets Authority  ohjetta vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä, jotka tulivat voimaan 3.7.2016 alkaen. Metso käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoiminnan kehittymistä, ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Nämä vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS:n mukaan raportoituja tunnuslukuja. Tämän vuoksi Metso on muuttanut aiemmin käytetyn "ennen kertaluonteisia eriä" -termin "oikaistut erät" -termiin.  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisuerät ovat esitetty tämän Osavuosikatsauksen taulukko-osassa.  
               
IFRS-luvut

 

Milj.euroa
Q2/
2016
Q2/
2015
Muutos % Q1-Q2/
2016
Q1-Q2/
2015
Muutos % 2015
Liikevoitto 70 347* -80 120 412* -71 555*
  % liikevaihdosta 10,3 45,9   9,4 26,7   18,7
Tulos per osake, euroa 0,28 2,06** -86 0,46 2,31* -80 2,95*
Vapaa kassavirta 74 78 -5 136 165 -18 341
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, vuositasolla, %       11,0 26,2*   25,7
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       47,4 46,0   48,3
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %       12,8 16,6   10,6
* Sisältää Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan (PAS) myynnistä saadun myyntivoiton

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 400 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. Metso työllistää yli 12 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj
Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 6937 9590 ja syöttämällä vahvistuskoodin 9547270.

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.