Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014

Metso Oyj:n pörssitiedote 23.10.2014 klo 12:00  paikallista aikaa

Järjestämme Metson tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksesta englanninkielisen
audiocast-lähetyksen tänään klo 15:00.Tilaisuutta voi seurata osoitteessa
www.metso.com/IRvideot. Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi,
jonka kautta voi esittää kysymyksiä. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta tämän
tiedotteen lopussa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksesta.
Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-
tiedostona. Raportti on saatavilla myös verkkosivuillamme, osoitteessa
www.metso.com/sijoittajat.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon
edellisenä vuonna, ja kaikki tämän raportin luvut koskevat Metson jatkuvia
toimintoja, ellei toisin mainita.

Vuoden 2014 kolmas neljännes lyhyesti

 * Metso julkisti uuden strategiansa, joka tähtää kasvuun ja parempaan
  kannattavuuteen
 * Markkinatilanne säilyi lähes ennallaan edelliseen neljännekseen verrattuna
 * Palveluliiketoiminnan kehitys jatkui hyvänä
 * Saadut tilaukset 786 miljoonaa euroa (825 milj. e), josta
  palveluliiketoiminnan osuus 493 miljoonaa (470 milj. e)
 * Liikevaihto 861 miljoonaa euroa (937 milj. e), josta palveluliiketoiminnan
  osuus 490 miljoonaa euroa (495 milj. e)
 * EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden
  poistoja) ennen kertaluonteisia eriä 104 miljoonaa euroa eli 12,1 prosenttia
  liikevaihdosta (129 milj. e ja 13,7 %). Kertaluonteiset erät olivat -27
  miljoonaa euroa (0 milj. e), joista suurin osa liittyy Northland
  Resourcesille myönnetyn pitkäaikaisen lainan arvonalentumistappioon.
Taloudellinen ohjeistuksemme vuodelle 2014
Taloudellinen ohjeistuksemme kuluvalle vuodelle pysyy ennallaan (julkaistu alun
perin 6.2.2014).  Arvioimme, että vuoden 2014 liikevaihtomme laskee jonkin
verran vuoteen 2013 verrattuna, ja että liikevoittomarginaali (EBITA) ennen
kertaluonteisia eriä on noin 12 prosenttia liikevaihdosta.
Ohjeistuksemme perustuu tämänhetkisiin markkinanäkymiin, tilauskantaamme
vuodelle 2014 ja kustannustehokkuustoimenpiteisiimme sekä syyskuun lopun
mukaisiin valuuttakursseihin.
Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:
 "Kolmannen neljänneksen kohokohta oli Metson uuden strategian julkistaminen.
Jatkamme sen mukaisesti muutostamme entistä fokusoidummaksi, integroituneemmaksi
ja kannattavammaksi yhtiöksi. Metsolla on hyvät valmiudet hyödyntää
ydinosaamistaan ja resurssejaan vahvistaakseen johtavaa asemaansa mineraalien
käsittelyssä ja kasvattaakseen jalansijaansa virtauksensäätöliiketoiminnassa.
Jatkamme ponnistelujamme saavuttaaksemme toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteemme ja sitä kautta tuottaaksemme korkeampaa arvoa
osakkeenomistajillemme.


Toiminnallisesti kolmas neljännes oli kaksijakoinen. Kehitys oli myönteistä
Services- ja Flow Control -liiketoiminnoissa, ja molemmissa saadut tilaukset ja
kannattavuus paranivat vertailukauteen nähden. Haasteet kaivosteollisuuden
laitemarkkinoilla sen sijaan jatkuivat usean aikaisemman neljänneksen tapaan.
Kysyntä oli edelleen heikkoa ja suunnilleen kahden edellisen neljänneksen
tasolla. Pienempi tilauskanta on painanut kaivoslaitteiden liikevaihtoa alas,
millä oli heikentävä vaikutus neljänneksen tulokseemme. Tyytyväinen voi olla
siitä, että haasteemme liittyvät pitkälti liikevaihtoon ja että henkilöstömme on
tehnyt lujasti töitä vakaiden bruttokatteiden säilyttämiseksi näissä vaikeissa
olosuhteissa."

Avainluvut

 Milj. euroa                      Q1-Q3 Q1-Q3
                 Q3/ Q3/ Muutos % / 2014 / 2013 Muutos % 2013
                2014 2013
-------------------------------------------------------------------------------
 Saadut tilaukset        786 825    -5 2 608 2 824    -8 3 709

 Palveluliiketoiminnan saadut  493 470    5 1 572 1 581    -1 2 038
  tilaukset

   % saaduista tilauksista    63  57        60   56       55

 Tilauskanta kauden lopussa              1 872 2 117   -12 1 927

 Liikevaihto           861 937    -8 2 640 2 840    -7 3 858

 Palveluliiketoiminnan      490 495    -1 1 435 1 468    -2 1 976
 liikevaihto

   % liikevaihdosta        57  53        54   52       51

 Tulos ennen rahoituseriä,    104 129   -19  323  349    -8  496
 veroja ja
 aineettomien hyödykkeiden
 poistoja (EBITA) sekä
 kertaluonteisia eriä

   % liikevaihdosta       12,1 13,7       12,2  12,3      12,8

 Liikevoitto           72 124   -42  250  315   -21  423

   % liikevaihdosta       8,4 13,3       9,5  11,1      11,0

 Tulos/osake, euroa       0,26 0,52       0,89  1,24      1,59

 Vapaa kassavirta         46 104   -56  141  186   -24  251

 Sitoutuneen pääoman tuotto               15,5  18,5      18,6
  (ROCE) ennen veroja,
 vuositasolla %

 Omavaraisuusaste kauden                 38,9  36,1      36,9
 lopussa,%

 Nettovelkaantuneisuusaste     4  46       49,6  40,4      41,6
 kauden lopussa, %


Vertailukauden taseen tunnusluvut on havainnollistamistarkoituksessa korjattu
kuvaamaan Metson jatkuvia toimintoja.


Lähiajan markkinanäkymät
Odotamme kaivoslaitteiden ja -projektien kysynnän olevan heikkoa mutta jatkuvan
vakaana. Laajan asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen palveluverkostomme
johdosta arvioimme kaivoslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan
hyvänä.
Arvioimme kivenmurskauslaitteiden sekä kivenmurskausteollisuuden
palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.
Arvioimme venttiili- ja pumppuliiketoimintamme tuotteiden ja palveluiden
kysynnän jatkuvan hyvänä ja prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän jatkuvan
tyydyttävänä.

Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja
kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä
käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien
käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja
kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna
2013 Metson liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan
noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3001
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen tänään klo 15:00 ja sitä
voin seurata osoitteessa www.metso.com/IRvideot. Audiocastin yhteydessä
järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä.

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa
www.metso.com/IRvideot mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja
aukikirjoitettu teksti tilaisuudesta on ladattavissa viimeistään tiistaina
28.10.2014.

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen
alkua numeroon: 09 8171 0465

Metso ei järjestä erillistä tilaisuutta analyytikoille, sijoittajille tai
medialle pääkonttorillaan.

Metso Oyj


Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com