Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2016

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2016 Metso Oyj:n pörssitiedote 21.10.2016 klo 9:00 paikallista aikaa

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2016
Metso Oyj:n pörssitiedote 21.10.2016 klo 9:00 paikallista aikaa

Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen tänään klo 13:00 ja sitä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.
 Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä. Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja aukikirjoitettu teksti tilaisuudesta on ladattavissa verkkosivuillamme.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita.

Vuoden 2016 kolmas neljännes lyhyesti

 • Mineralsin laitetilaukset kasvoivat 19 prosenttia, kun taas palvelutilaukset laskivat
  3 prosenttia.
 • Öljy- ja kaasuteollisuuden venttiilitilaukset laskivat Flow Control -segmentissä.
 • Saadut tilaukset olivat yhteensä 628 miljoonaa euroa (647 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 422 miljoonaa euroa (436 milj. e).
 • Liikevaihto oli 638 miljoonaa euroa (680 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 413 miljoonaa euroa (435 milj. e).
 • Oikaistu EBITA oli 77 miljoonaa euroa eli 12,1 prosenttia liikevaihdosta (92 milj. e ja 13,6 %).
 • Liikevoitto oli 63 miljoonaa euroa eli 9,9 prosenttia liikevaihdosta (76 milj. e ja 11,1 %).
 • Vapaa kassavirta oli hyvällä tasolla ja oli 106 miljoonaa euroa (117 milj. e).

Näkymät vuodelle 2016 (muutokset suluissa)

Metson yleinen liiketoimintaympäristö vuonna 2016 on hieman heikompi vuoteen 2015 verrattuna. Arvioimme tuotteidemme ja palvelujemme kysynnän kehittyvän seuraavasti:

 • kaivoslaitteiden kysyntä säilyy heikkona ja kaivosteollisuuden palveluiden tyydyttävänä,
 • kivenmurskauslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden kysyntä säilyy tyydyttävänä,
 • Flow Controlin asiakkaiden uusiin investointeihin liittyvien tuotteiden kysyntä säilyy tyydyttävänä ja Flow Controlin palveluiden kysyntä on muuttunut tyydyttäväksi (aikaisemmin: hyvä). Epävarmuus öljy- ja kaasumarkkinoilla on lisääntynyt. 

Loppuvuoden 2016 tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa noin 680 miljoonaa euroa, mutta nykyisessä markkinatilanteessa odotamme joidenkin toimitusten lykkääntyvän vuodelle 2017. Toimenpiteet oman toiminnan tehostamiseksi parantavat kilpailukykyämme, ja niiden takia koko vuodelle 2016 kirjataan nettovaikutukseltaan noin 30 miljoonan euron negatiiviset oikaisuerät. Investointien ilman yrityskauppoja arvioidaan olevan alemmalla tasolla kuin vuonna 2015. Nettorahoituskulujen arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2015.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:

Kaivosmarkkinoiden kysyntä pysyi vuoden kolmannella neljänneksellä edellisen neljänneksen tasolla. Laiteliiketoiminnan aktiviteetti oli vakaata ja huolimatta tilausten kasvusta verrattuna vuodentakaiseen nähtävissä ei ole elpymistä nykyiseltä alhaiselta tasolta. Kaivospalveluiden tilaukset olivat edeltävien 12 kuukauden tasolla. Kivenmurskausliiketoiminnassa on nähtävissä pientä piristymistä, ja liikevaihto on tänä vuonna kasvanut tietyillä markkinoilla, kuten Pohjoismaissa, Intiassa ja Yhdysvalloissa. Flow Control -segmentti kärsi katsauskaudella heikosta kysynnästä öljy- ja kaasusektorilla. Tämä näkyi asiakkaiden investointiprojekteihin liittyvien venttiilitilausten laskuna. Flow Controlin palveluliiketoiminnan tilaukset pysyivät lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.                  

Huolimatta haasteellisesta markkinasta olemme pystyneet säilyttämään kannattavuutemme ja taloudellisen asemamme hyvällä tasolla. Tämä on oman toimintamme tehostamiseen tähtäävien toimenpiteiden ansiota, ja jatkammekin kyseisten toimenpiteiden toteuttamista viimeisellä neljänneksellä. EBITA-marginaalimme, 12,1 prosenttia, oli korkeampi kuin vielä kertaakaan tänä vuonna, ja vapaa kassavirta oli hyvällä tasolla eli 106 miljoonaa euroa.

Avainluvut

Milj. e Q3/2016 Q3/2015 Muutos % Q1-Q3/ 2016 Q1-Q3/ 2015* Muutos % 2015*
Saadut tilaukset 628 647 -3 2 052 2 207 -7 2 965
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 422 436 -3 1 299 1 438 -10 1 879
  % saaduista tilauksista  67 67   63 65   63
Tilauskanta kauden lopussa       1 305 1 289 1 1 268
Liikevaihto 638 680 -6 1 910 2 169 -12 2 923
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 413 435 -5 1 261 1 359 -7 1 840
  % liikevaihdosta 65 64   66 63   63
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), oikaistu 77 92 -16 210 262 -20 356
  % liikevaihdosta 12,1 13,6   11,0 12,1   12,2
Henkilöstö kauden lopussa       11 647 12 940 -10 12 619
  * Prosessiautomaatiojärjestelmät -liiketoiminta (PAS) myytiin 1.4.2015. Metson ja Flow Controlin vertailukelpoiset luvut tammi-syyskuulta 2015 ja koko vuodelta 2015 sisältäen PAS -liiketoiminnan löytyvät taulukko-osasta.   

 

 

 
 
   

 

 
               
     

 

 IFRS-luvut

Milj. e Q3/2016 Q3/2015 Muutos % Q1-Q3/ 2016 Q1-Q3/ 2015* Muutos % 2015
Liikevoitto 63 76 -17 183 488* -63 555*
  % liikevaihdosta 9,9 11,1   9,6 21,9*   18,7*
Tulos per osake, euroa 0,24 0,29 -17 0,70 2,60* -73 2,95*
Vapaa kassavirta 106 117 -9 242 282 -14 341
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, vuositasolla, %       11,2 26,5*   25,7*
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       48,1 46,4   48,3
Nettovelkaantuneisuusaste, %       5,1 15,0   10,6
  * Sisältää Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan (PAS) myynnistä saadun myyntivoiton. 

 

 

 
 

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.
Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 400 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. Metso työllistää yli 12 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj
Eeva Sipilä
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 7479 0361 ja syöttämällä vahvistuskoodin 2183391.

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.