Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30.syyskuuta 2017

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30.syyskuuta 2017

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30.syyskuuta 2017

Metso Oyj, Pörssitiedote, 20.10.2017 klo 9:00 paikallista aikaa
 
Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen tänään klo 13:00 ja sitä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit. Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä. Audiocastin tiedot löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson osavuosikatsauksesta 1.tammikuuta - 30.syyskuuta 2017. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita.

Vuoden 2017 kolmas neljännes lyhyesti (verrattuna vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen)

 • Markkina-aktiviteetti pysyi hyvänä.
 • Saadut tilaukset kasvoivat 30 prosenttia 817 miljoonaan euroon (628 milj. e). Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 15 prosenttia 486 miljoonaan euroon (422 milj. e).
 • Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 673 miljoonaan euroon (638 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 prosenttia 440 miljoonaan euroon (413 milj. e).
 • Oikaistu EBITA oli 43,0 miljoonaa euroa eli 6,4 prosenttia liikevaihdosta (77,2 milj. e ja 12,1 %) sisältäen 33,3 miljoonan euron kulukirjauksen, joka liittyy tilauskannassa oleviin kaivosprojekteihin
 • Oikaistu EBITA ilman 33,3 miljoonan euron kulukirjausta oli 76,6 miljoonaa euroa eli 11,3 prosenttia liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 39,4 miljoonaa euroa (62,9 milj. e).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,24 e).
 • Vapaa kassavirta oli 58 miljoonaa euroa (106 milj. e).

Vuoden 2017 tammi-syyskuu lyhyesti (verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon)

 • Saadut tilaukset kasvoivat 12 prosenttia 2 298 miljoonaan euroon (2 052 milj. e). Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 13 prosenttia 1 462 miljoonaan euroon (1 299 milj. e).
 • Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 1 996 miljoonaan euroon (1 910 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 1 308 miljoonaan euroon (1 261 milj. e).
 • Oikaistu EBITA oli 179,4 miljoonaa euroa eli 9,0 prosenttia liikevaihdosta (210,2 milj. e ja 11,0 %).
 • Oikaistu EBITA ennen kolmannella neljänneksellä tehtyä 33,3 miljonan euron kulukirjausta oli 212,7 miljoonaa euroa eli 10,7 prosenttia liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 158,6 miljoonaa euroa (182,6 milj. e).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (0,70 e).
 • Vapaa kassavirta oli 101 miljoonaa euroa (242 milj. e).

Markkinanäkymät

Metso on muuttanut tapaa, jolla se kuvaa markkinanäkymiään. Tästä lähtien kommentoimme odotettua markkinakehitystä seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen. Kehitystä arvioidaan segmenttitasolla (Minerals ja Flow Control).

Markkinatilanteemme arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

 • Mineralsissa uusien laitteiden ja palveluiden kysyntä jatkuu tasaisena
 • Flow Controlissa uusien laitteiden ja palveluiden kysyntä jatkuu tasaisena

Toimitusjohtaja Nico Delvaux

Kolmannen neljänneksen tilauskertymämme oli hyvä. Tilaukset kasvoivat 30 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vaikka neljänneksen aikana saamaamme suurta kaivoslaitetilausta ei otettaisi huomioon, tilausten kasvu kaikissa liiketoiminnoissamme oli hyvällä tasolla, mikä heijastaa nykyistä markkinatilannetta. Kolmannen neljänneksen tuloksemme ei kuitenkaan ollut tyydyttävällä tasolla. Pettymys oli erityisesti se, että jouduimme tekemään tilauskannassa oleviin kaivosprojekteihin liittyvän 33 miljoonan euron kulukirjauksen. Jatkossa meidän on parannettava toimituskykyämme ja toiminnallista tehokkuuttamme.

Aloitin toimitusjohtajana elokuun alussa, minkä jälkeen olemme tehneet muutoksia organisaatioomme ja toimintatapaamme. Tavoitteenamme on parantaa liiketoimintojemme tulosvastuullisuutta, vauhdittaa päätöksentekoa ja kasvusuunnitelmien toteutusta sekä reagoida nopeammin markkinoiden muutoksiin. Uskon, että nämä muutokset auttavat meitä hyödyntämään parantuneet markkinaolosuhteet täysimääräisesti ja saavuttamaan kannattavaa kasvua.

Avainluvut

Milj. euroa Q3/2017 Q3/2016 Muutos % Q1-Q3/
2017
Q1-Q3/
2016
Muutos % 2016
Saadut tilaukset 817 628 30 2 298 2 052 12 2 724
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 486 422 15 1 462 1 299 13 1 741
  % saaduista tilauksista 59 67   64 63   64
Tilauskanta kauden lopussa       1 491 1 305 14 1 320
Liikevaihto 673 638 5 1 996 1 910 5 2 586
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 440 413 7 1 308 1 261 4 1 703
  % liikevaihdosta 65 65   66 66   66
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), oikaistu 43,0 77,2 -44 179,4 210,2 -15 274,0
  % liikevaihdosta 6,4 12,1   9,0 11,0   10,6
Liikevoitto 39,4 62,9 -37 158,6 182,6 -13 227,1
  % liikevaihdosta 5,9 9,9   7,9 9,6   8,8
Tulos per osake, euroa 0,13 0,24 -46 0,60 0,70 -14 0,87
Vapaa kassavirta 58 106 -45 101 242 -58 339
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, vuositasolla, %       9,8 11,2   10,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       45,3 48,1   48,0
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %       3,8 5,1   -1,8
Henkilöstö kauden lopussa       11 698 11 647   11 542

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 7479 0361 ja syöttämällä vahvistuskoodin 2236457.

Audiocast-lähetyksen tallenne on kuunneltavissa osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja lähetyksen aukikirjoitettu teksti on saatavilla viimeistään maanantaina 23.10.2017.

Lisätietoja antavat:
Nico Delvaux, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj
Eeva Sipilä
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 000 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa. Metso työllistää yli 11 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup