Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2015

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2015

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2015
                                                                                                                
Metso Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 12:00 paikallista aikaa


Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen klo 15:00 ja sitä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit. Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä. Kirjallisia kysymyksiä voi jättää tilaisuuden aikana chat-ikkunan kautta

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja aukikirjoitettu teksti tilaisuudesta on ladattavissa viimeistään tiistaina 28.4.2015.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Flow Control -segmentin luvut sisältävät Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan, joka myytiin 1.4.2015. Tämä raportti sisältää myös pro forma tietoa aikavälille tammi-maaliskuu 2015 ja tammi-maaliskuu 2014, joka kuvastaa Metsoa ilman Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintaa.

Vuoden 2015 ensimmäinen neljännes lyhyesti

  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 prosenttia
  • Haastava markkinatilanne vaikutti laite-, projekti- ja tuotetilauksiin
  • Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan (PAS) myynnistä Valmet Oyj:lle sovittiin 15.1.2015, ja kauppa saatiin päätökseen 1.4.2015
  • Saadut tilaukset 799 miljoonaa euroa (875 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 542 miljoonaa euroa (545 milj. e).
  • Liikevaihto 787 miljoonaa euroa (817 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 470 miljoonaa euroa (438 milj. e)
  • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kertaluonteisia eriä 70 miljoonaa euroa eli 8,9     prosenttia liikevaihdosta (88 milj. e ja 10,7 %).
  • Pro forma (ilman PAS-liiketoimintaa): saadut tilaukset 737 miljoonaa euroa (791 milj. e), liikevaihto 732 miljoonaa euroa (756 milj. e) EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kerta­luonteisia eriä 78 miljoonaa euroa eli 10,6 prosenttia liikevaihdosta (85 milj. e ja 11,3%)

Taloudellinen ohjeistuksemme vuodelle 2015

Taloudellinen ohjeistuksemme kuluvalle vuodelle pysyy ennallaan (julkaistu alun perin 5.2.2015). Arvioimme, että vuoden 2015 liikevaihto ilman Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintaa on  3 000-3 300 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali (EBITA-%) ennen kertaluonteisia eriä noin 13 prosenttia liikevaihdosta.

Ohjeistuksemme vuodelle 2015 perustuu asiakasteollisuuksiemme tämänhetkiseen markkina-aktiviteet­tiin, nykyiseen tilauskantaamme sekä nykyisiin valuuttakursseihin.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:

Kaivosteollisuuden laitemark­kinat heikkenivät edelleen alkuvuonna 2015, ja öljy- ja kaasuteollisuuden päivitetyt investointisuunnitelmat ovat heikentäneet venttiililiiketoi­mintamme projektimarkki­noita. Sen sijaan palveluliiketoiminta kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä, mikä auttaa tasoittamaan laite- ja projektilii­ketoiminnan liikevaihdon laskua. Yleisesti pystyimme säilyttämään bruttokatteemme hyvällä tasolla ja kokonaistuloksemme oli melko vakaa. Tästä syystä uskomme, että vuoden 2015 ohjeistuksemme toteutuu.

Jatkoimme strategiamme toteuttamista ensimmäisellä neljän­neksellä ja allekirjoitimme sopimuksen Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan myynnistä Valmetille 340 mil­joonalla eurolla. Kauppa varmistui 1.4.2015 ja samalla saatiin päätökseen merkittävät strategiset järjestelyt Metsossa.

 Avainluvut

Milj. euroa Q1/
2015
Q1/
2014
Muutos
%
2014
Saadut tilaukset 799 875 -9 3 409
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 542 545 -1 2 052
  % saaduista tilauksista 68 62   60
Tilauskanta kauden lopussa 1 631 1 944 -16 1 575
Liikevaihto 787 817 -4 3 658
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 470 438 7 2 007
  % liikevaihdosta 60 54   55
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja
aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)
sekä kertaluonteisia eriä
70 88 -20 460
  % liikevaihdosta 8,9 10,7   12,6
Liikevoitto 65 76 -14 351
  % liikevaihdosta 8,3 9,3   9,6
Tulos/osake, euroa 0,25 0,28 -11 1,25
Vapaa kassavirta 87 48 81 204
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen
veroja, vuositasolla, %
12,9 14,3   16,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 36,6 33,6   40,5
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 41,4 42,8   45,6
Henkilöstö kauden lopussa 15 350 16 198 -5 15 644

Markkinakehitys

Odotamme kaivoslaitteiden, -tuotteiden ja -projektien kysyn­nän jatkuvan heikkona. Laajan asennetun laitekantamme sekä vahvistuneen palveluverkostomme johdosta arvioimme kai­voslaitteisiin liittyvien palveluiden kysynnän jatkuvan hyvänä.

Arvioimme kivenmurskauslaitteiden kysynnän jatkuvan tyy­dyttävänä ja kivenmurskausteollisuuteen liittyvien palvelujen kysynnän jatkuvan hyvänä.

Asiakkaiden uusiin investointeihin liittyvien Flow Control -tuotteiden kysynnän arvioidaan olevan tyydyttävää. Flow Controlin palveluiden kysynnän arvioidaan olevan hyvää.

Metso on maailman johtava kaivos- ja kivenmurskausalan sekä virtauksensäätö-liiketoiminnan teollisuusyritys. Tietotaitomme, asiantuntijamme ja edistykselliset ratkaisumme tuovat kestävää tehokkuuden ja kannattavuuden parannusta asiakkaidemme liiketoimintoihin.

Turvallisuus on meille ykkösasia. Tuotevalikoimamme koostuu kaivos- ja maarakennusalan laitteista ja järjestelmistä sekä teollisuusventtiileistä ja venttiiliohjaimista. Ratkaisumme perustuvat vuosikymmenien kuluessa kertyneeseen prosessiosaamiseen ja mittavaan palveluvalikoimaan. Niitä tukevat maailmanlaajuinen, yli 90 huoltokeskuksen verkostomme, tuhannet palveluammattilaisemme ja laaja logistiikkaverkostomme.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 14 000 ammattilaisen voimin yli 50 maassa. Expect results

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 2310 1621 ja syöttämällä vahvistuskoodin 6107586.

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja aukikirjoitettu teksti tilaisuudesta on ladattavissa viimeistään tiistaina 28.4.2015.