Metson Puolivuosikatsaus 1. tammikuuta - 30.kesäkuuta 2017

Metson Puolivuosikatsaus 1. tammikuuta - 30.kesäkuuta 2017

Metson Puolivuosikatsaus 1. tammikuuta - 30.kesäkuuta  2017

Metso Oyj, Pörssitiedote, 21.7.2017 klo 9:00 paikallista aikaa
 

Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen tänään klo 13:00 ja sitä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit. Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä. Audiocastin tiedot löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson Puolivuosikatsauksesta 1.tammikuuta - 30.kesäkuuta 2017. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita.

Vuoden 2017 toinen neljännes lyhyesti (verrattuna vuoden 2016 toiseen neljännekseen)

      ·  Markkina-aktiviteetti pysyi yleisesti hyvänä ja parani kaivoslaitteissa.

      ·  Tilausten kasvu ei ole vielä realisoitunut liikevaihdoksi. Kannattavuuteen vaikuttivat pääosin matala liikevaihto ja myynnin jakauma.

      ·  Saadut tilaukset laskivat 2 prosenttia 749 miljoonaan euroon (761 milj. e). Ilman vertailukaudella saatua suurta kaivoslaitetilausta tilaukset kasvoivat 12 prosenttia.
      ·  Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 8 prosenttia 480 miljoonaan euroon (444 milj. e).

      ·  Liikevaihto kasvoi 1 prosentin 675 miljoonaan euroon (671 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1 prosentin 445 miljoonaan euroon (439 milj. e).

      ·  Oikaistu EBITA laski 70,0 miljoonaan euroon ja oli 10,4 prosenttia liikevaihdosta (77,3 milj. e ja 11,5 %).

      · Osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,28 euroa).

Vuoden 2017 ensimmäinen puolisko lyhyesti (verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen puoliskoon)

  • Saadut tilaukset kasvoivat 4 prosenttia 1 482 miljoonaan euroon (1 424 milj. e).
  • Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 11 prosenttia 976 miljoonaan euroon (877 milj. e).
  • Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 1 323 miljoonaan euroon (1 272 milj. e).
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2 prosenttia 868 miljoonaan euroon (848 milj. e).
  • Oikaistu EBITA nousi 136,5 miljoonaan euroon ja oli 10,3 prosenttia liikevaihdosta (133,0 milj. e ja 10,5 %).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,46 euroa).
  • Vapaa kassavirta oli 43 miljoonaa euroa (136 milj. e). Heikentyminen johtui pääasiassa nettokäyttöpääoman kasvusta.

Näkymät vuodelle 2017 (muutokset suluissa)

Metson yleisen liiketoimintaympäristön arvioidaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna. Arvioimme tuotteidemme ja palvelujemme kysynnän kehittyvän vuonna 2017 seuraavasti:

  • Kaivoslaitteiden kysyntä paranee tyydyttävälle tasolle (aiemmin: heikko), ja kaivosteollisuuden palveluiden kysyntä säilyy hyvänä.
  • Kivenmurskauslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden kysyntä säilyy hyvänä.
  • Flow Controlin asiakkaiden uusiin investointeihin liittyvien tuotteiden sekä palveluiden kysyntä säilyy hyvänä.

Kesäkuun 2017 lopun tilauskannan arvo kuluvalle vuodelle oli noin 1 miljardi euroa. Nykyisessä markkinatilanteessa odotamme edelleen lykkääntymisiä suunniteltuihin toimitusaikatauluihin. Investointien ilman yrityskauppoja arvioidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2016, mutta jäävän alemmaksi kuin aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:

Markkinailmapiiri asiakasteollisuuksissamme parantui hieman vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ja aktiivisuus oli toisella neljänneksellä oli hyvällä tasolla. Tilaukset kasvoivat kummassakin segmentissä, kun vertailukaudella saatua suurta kaivoslaitetilausta ei oteta huomioon. Kivenmurskausliiketoimintamme myönteinen kehitys jatkui ja markkinat kehittyivät suotuisasti usealla alueella. Kaivoslaiteliiketoiminnassa tapahtui myönteinen muutos ja palveluiden tilauskasvu jatkui koko tarjoomamme osalta edellisvuoteen verrattuna. Flow Controlin aktiivisuus vastasi odotuksia ja venttiilitilaukset olivat hyvällä tasolla, kun taas pumppujen tilaukset kasvoivat.

Metson liikevaihto ja kannattavuus olivat hienoinen pettymys, mutta tämä on mielestämme pitkälti ajoituskysymys. Tilauskannan kasvu antaa hyvät lähtökohdat toiselle vuosipuoliskolle. Minerals-segmenttiä rasittivat kaivoslaitteiden alhainen liikevaihto sekä palveluliiketoiminnan korkeat raaka-ainekustannukset ja heikko myynnin rakenne. Matala liikevaihto ja siihen liittyvä alikate sekä myynnin rakenne heikensivät Flow Controlin katteita.

Strategiset hankkeet edistyivät hyvin kaikissa liiketoiminnoissamme. Jatkoimme digitaalisen strategiamme toteutusta luomalla vahvan kumppanuuden, jotta voimme rakentaa teollisen internetin (Industrial Internet of Things, IoT) maailmanlaajuisen alustan. Näin palvelemme kaivosteollisuuden ja kivenmurskausteollisuuden asiakkaitamme entistä paremmin. Päätimme myös investoinneista tuotannon lisäykseen sekä murskainten kulutusosien valuissa että liikuteltavissa Lokotrack-murskainlaitoksissa. Flow Control -liiketoiminnassa laajensimme jakeluverkostoamme Isossa-Britanniassa, Benelux-maissa ja Espanjassa. 

Lopuksi minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Nico Delvaux, joka aloittaa Metson uutena toimitusjohtajana 1.8.2017. Olen vakuuttunut siitä, että Metson myönteinen kehitys jatkuu hänen johtajakaudellaan.

 

Avainluvut

Miljoonaa euroa Q2/2017 Q2/2016 Muutos % Q1-Q2/
2017
Q1-Q2/
2016
Muutos% 2016
Saadut tilaukset 749 761 -2 1 482 1,424 4 2 724
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 480 444 8 976 877 11 1 741
  % saaduista tilauksista 64 58   66 62   64
Tilauskanta kauden lopussa       1 411 1,399 1 1 320
Liikevaihto 675 671 1 1 323 1 272 4 2 586
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 445 439 1 868 848 2 1 703
  % liikevaihdosta 66 65   66 67   66
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), oikaistu 70,0 77.3 -9 136,5 133,0 3 274,0
  % liikevaihdosta 10,4 11,5   10,3 10,5   10,6
Liikevoitto 59,8 69,3 -14 119,2 119,7 0 227,1
  % liikevaihdosta 8,9 10,3   9,0 9,4   8,8
Tulos per osake, euroa 0,24 0,28 -14 0,47 0,46 2 0,87
Vapaa kassavirta 4 74 -95 43 136 -68 339
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, vuositasolla, %       11,1 11,0   10,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       45,9 47,4   48,0
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, %       7,5 12,8   -1,8
Henkilöstö kauden lopussa       11 788 12 099 -3 11 542
Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 000 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa. Metso työllistää yli 11 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj
Eeva Sipilä
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 7479 0361 ja syöttämällä vahvistuskoodin 4874171.

Audiocast-lähetyksen tallenne on kuunneltavissa osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen ja lähetyksen aukikirjoitettu teksti on saatavilla viimeistään maanantaina 24.7.2017.