Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2017

Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2017

Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2017

Metso Oyj, Pörssitiedote, 2.2.2018 klo 9:00 paikallista aikaa
 
Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen tänään klo 13:00 ja sitä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit. Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä. Audiocastin tiedot löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tilinpäätöstiedotteesta 1.tammikuuta - 31.joulukuuta 2017. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon vuonna 2016, ellei toisin mainita.

Vuoden 2017 viimeinen neljännes lyhyesti

 • Markkina-aktiviteetti jatkui hyvänä.
 • Saadut tilaukset kasvoivat 2 prosenttia, tai kiinteillä kursseilla 5 prosenttia, 684 miljoonaan euroon (672 milj. e). Palveluliiketoiminnan tilaukset laskivat 2 prosenttia, tai kiinteillä kursseilla kasvoivat 2 prosenttia, 435 miljoonaan euroon (442 milj. e).
 • Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia, tai kiinteillä kursseilla 8 prosenttia, 710 miljoonaan euroon (676 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4 prosenttia, tai kiinteillä kursseilla 7 prosenttia, 458 miljoonaan euroon (442 milj. e).
 • Oikaistu EBITA oli 64 miljoonaa euroa eli 9,1 prosenttia liikevaihdosta (64 milj. e ja 9,4 %).
 • Liikevoitto (EBIT) oli 60 miljoonaa euroa (44 milj. e).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,17 e). Veroihin liittyvillä kertakirjauksilla oli 29 miljoonan euron vaikutus osakekohtaiseen tulokseen.
 • Vapaa kassavirta oli 57 miljoonaa euroa (97 milj. e).

Vuosi 2017 lyhyesti

 • Markkina-aktiviteetti parani kaikissa liiketoiminnoissa edellisvuoteen verrattuna.
 • Saadut tilaukset kasvoivat 9 prosenttia 2 982 miljoonaan euroon (2 724 milj. e). Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 9 prosenttia 1 897 miljoonaan euroon
  (1 741 milj. e).
 • Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 2 706 miljoonaan euroon (2 586 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 1 767 miljoonaan euroon (1 703 milj. e).
 • Oikaistu EBITA oli 244 miljoonaa euroa eli 9,0 prosenttia liikevaihdosta (274 milj. e ja
  10,6 %).
 • Liikevoitto (EBIT) oli 218 miljoonaa euroa (227 milj. e).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,87 e). Veroihin liittyvillä kertakirjauksilla oli 29 miljoonan euron vaikutus osakekohtaiseen tulokseen.
 • Vapaa kassavirta oli 158 miljoonaa euroa (339 milj. e).
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 1,05 euroa (1,05 e) osakkeelta.

Markkinanäkymät
Markkinatilanteemme odotetaan kehittyvän seuraavasti:

 • Mineralsissa laitteiden ja palveluiden kysyntä jatkuu tasaisena.
 • Flow Controlissa laitteiden ja palveluiden kysyntä jatkuu tasaisena.

Näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Toimitusjohtaja Nico Delvaux:

Flow Control -segmentin ja Mineralsin laiteliiketoiminnan hyvästä tuloksesta huolimatta vuoden viimeinen neljännes osoittautui meille vaikeaksi. Mineralsissa sekä kaivoslaitteiden että kaivosteollisuuden palveluiden tilaukset jäivät matalalle tasolle, mikä johtui suurimmaksi osaksi ajoituksesta sekä päätöksestämme olla hyväksymättä epäsuotuisia sopimusehtoja. Minerals-segmentin tulos ei vastannut odotuksia, sillä sen palveluliiketoiminnan toimitukset jäivät alhaiselle tasolle ja tulosta heikensivät edelleen kulutusosien katteisiin kohdistuneet paineet. Kannattavuutta heikensivät rajoitteet sekä sisäisessä että ulkoisessa toimitusketjussa, mikä oli seurausta  vuoden aikana selvästi kasvaneesta markkina-aktiviteetista. Vaikka osa näistä haasteista olikin neljänneskohtaisia, keskitymme edelleen vahvasti toimituskykymme parantamiseen ja toimintamme tehostamiseen tulevaisuudessa.

Vuoteen 2017 mahtui kuitenkin myös paljon positiivisia asioita, jotka tukevat Metson kehitystä jatkossa. Merkittävimpien asiakasteollisuuksiemme markkinaympäristö parani vuoden 2017 aikana. Otimme käyttöön uuden toimintamallin ja aloimme toteuttaa sen mukaisia suunnitelmia asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi ja innovaatioiden tukemiseksi kaikissa liiketoiminnoissamme palvellaksemme asiakkaitamme entistäkin paremmin. Olemme varmoja, että nämä toimenpiteet edistävät kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa.

Avainluvut

Milj. euroa Q4/2017 Q4/2016 Muutos %
2017

2016
Muutos %
Saadut tilaukset 684 672 2 2 982 2 724 9  
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 435 442 -2 1 897 1 741 9  
  % saaduista tilauksista 64 66   64 64    
Tilauskanta vuoden lopussa       1 439 1 320 9  
Liikevaihto 710 676 5 2 706 2 586 5  
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 458 442 4 1 767 1 703 4  
  % liikevaihdosta 65 65   65 66    
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), oikaistu 64 64 1 244 274 -11  
  % liikevaihdosta 9,1 9,4    9,0 10,6    
Liikevoitto (EBIT) 60 44 34 218 227 -4  
  % liikevaihdosta 8,4 6,6   8,1 8,8    
Tulos per osake, euroa 0,08 0,17 -53 0,68 0,87 -22  
Vapaa kassavirta 57 97 -41 158 339 -53  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %       10,3 10,4    
Omavaraisuusaste vuoden lopussa, %       44,5 48,0    
Nettovelkaantuneisuusaste vuoden lopussa, %       1,8 -1,8    
Henkilöstö vuoden lopussa       12 037 11 542 4  

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 7479 0360 ja syöttämällä vahvistuskoodin 755916.

Audiocast-lähetyksen tallenne on kuunneltavissa ja aukikirjoitettu teksti ladattavissa osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Lisätietoja antavat:
Nico Delvaux, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj
Eeva Sipilä
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin  2,7 miljardia euroa vuonna 2017. Metsolla on yli 12 000 työntekijää yli 50 maassa.

www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup