Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2018

Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2018 Metso Oyj, pörssitiedote, 6.2.2019 klo 9.00 paikallista aikaa

Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2018
Metso Oyj, pörssitiedote, 6.2.2019 klo 9.00 paikallista aikaa


Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tilinpäätöstiedotteesta 1.tammikuuta - 31.joulukuuta 2018. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon vuonna 2017, ellei toisin mainita.

Loka-joulukuu 2018 lyhyesti

 • Hyvä aktiviteetti kaikilla markkinoilla jatkui
 • Saadut tilaukset kasvoivat kiinteillä valuuttakursseilla 38 %
 • Raportoidut saadut tilaukset kasvoivat 32 % 904 miljoonaan euroon (684 milj.)
 • Liikevaihto kasvoi kiinteillä valuuttakursseilla 32 %
 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 27 % 897 miljoonaan euroon (709 milj.)
 • Oikaistu EBITA oli 98 miljoonaa euroa eli 10,9 % liikevaihdosta (64 milj. ja 9,1 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 93 miljoonaa euroa eli 10,4 % liikevaihdosta (60 milj. ja 8,4 %)
 • Osakekohtainen tulos parani 0,42 euroon (0,08)
 • Vapaa kassavirta oli 57 miljoonaa euroa (57 milj.)
 • Kaksi yritysostoa saatiin päätökseen: yksi venttiililiiketoiminnassa Intiassa ja toinen kaivosteollisuuden polttoteknologioihin ja -ratkaisuihin liittyvä Isossa-Britanniassa
 • Pekka Vauramo aloitti toimitusjohtajana 1. marraskuuta

Tammi-joulukuu 2018 lyhyesti

 • Saadut tilaukset kasvoivat kiinteillä valuuttakursseilla 23 %
 • Raportoidut saadut tilaukset kasvoivat 17 % 3 499 miljoonaan euroon (2 982 milj.)
 • Liikevaihto kasvoi kiinteillä valuuttakursseilla 23 %
 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 18 % 3 173 miljoonaan euroon (2 699 milj.)
 • Oikaistu EBITA oli 369 oli miljoonaa euroa eli 11,6 % liikevaihdosta (244 milj. ja 9,0 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 351 miljoonaa euroa eli 11,1 % liikevaihdosta (218 milj. ja 8,1 %)
 • Osakekohtainen tulos parani 1,53 euroon (0,68)
 • Vapaa kassavirta oli 146 miljoonaa euroa (158 milj.)
 • Kolme yritysostoa saatiin päätökseen
 • Metso siirtyy kaksi kertaa vuodessa maksettavaan osinkoon. Hallitus ehdottaa vuodelta 2018 maksettavaksi 1,20 euroa osinkoa osaketta kohden (1,05 euroa), josta 0,60 maksettaisiin toukokuussa ja 0,60 marraskuusssa 2019

Avainluvut

Milj. euroa Q4/2018 Q4/2017 Muutos % 2018 2017 Muutos %
Saadut tilaukset 904 684 32 3 499 2 982 17
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 498 393 27 1 913 1 717 11
% saaduista tilauksista 55 57   55 58  
Tilauskanta vuoden lopussa       1 686 1 439 17
Liikevaihto 897 709 27 3 173 2 699 18
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 473 412 15 1 773 1 595 11
% liikevaihdosta 53 58   56 59  
Oikaistu EBITA 98 64 53 369 244 51
% liikevaihdosta 10,9 9,1   11,6 9,0  
Liikevoitto 93 60 55 351 218 61
% liikevaihdosta 10,4 8,4   11,1 8,1  
Tulos per osake, euroa 0,42 0,08 425 1,53 0,68 125
Vapaa kassavirta 57 57 0 146 158 -8
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)
ennen veroja, %
      16,9 10,3  
Omavaraisuusaste vuoden lopussa, %       47,7 44,5  
Nettovelkaantuneisuusaste vuoden lopussa, %       11,7 1,8  
Henkilöstö vuoden lopussa       13 150 12 037 9

Markkinanäkymät

Metso on muuttanut markkinanäkymiensa esittämistapaa. Tästä lähtien markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna. Markkina-aktiviteettia kuvataan kolmella termillä: kasvaa, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metson markkinanäkymät:
Mineralsin laitteissa ja palveluissa markkina-aktiviteetin odotetaan kasvavan edelleen.
Flow Controlin laitteissa ja palveluissa markkina-aktiviteetin odotetaan kasvavan edelleen.

 

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:
Viimeinen neljänneksemme oli vahva. Saadut tilaukset kasvoivat molemmissa segmenteissä sekä edelliseen neljännekseen että vuodentakaiseen verrattuna. Kaikki liiketoiminta-alueet ovat parantaneet toimituskykyään, mikä näkyi selkeänä liikevaihdon kasvuna  kautta linjan. Myynnin jakauma muuttui edelleen laitepainotteisemmaksi, mikä vaikutti kannattavuuteemme. Tärkeintä on kuitenkin, että molemmat segmentit kasvoivat ja paransivat kannattavuuttaan edellisvuodesta.


Aloitin Metsossa 1. marraskuuta ja olen sen jälkeen tyytyväisenä pannut merkille joka puolella yhtiötä tapahtuneen positiivisen kehityksen. Vuonna 2017 aloitetut muutokset ovat osoittautuneet oikeiksi Metson kannattavan kasvun strategian kannalta ja tulokset näkyvät liikevaihdon vahvana kasvuna ja kaikkien liiketoiminta-alueiden parantuneena tuloksena. Metson henkilöstölle kiitokset vahvasta panoksesta asiakaspalvelun parantamiseen, orgaanisten ja yrityskauppojen tarjoamien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen, innovaatioiden edistämiseen  sekä vastuullisen tarjooman ja toiminnan vahvistamiseen.

Metsolla on hyvät lähtökohdat parantaa suoritustaan myös tulevaisuudessa. Olemme vahvassa asemassa luodaksemme arvoa asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja muille sidosryhmillemme. Ihmiset, teknologinen osaaminen ja maailmanlaajuinen läsnäolo ovat tärkeimmät vahvuutemme. Työskennellessämme yhdessä asiakkaidemme kanssa liiketoiminnallemme avautuu uusia mahdollisuuksia. Olen innostunut ollessani nyt osa Metson tiimiä ja odotan innolla yhteistä matkaamme aloittaessamme uuden luvun Metson tarinassa.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot

Metson toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 13.00 paikallista aikaa. Lähetystä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 817 103 10 ja syöttämällä vahvistuskoodin 71064229#.

Lisätietoja antavat:
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Eeva Sipilä
Talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta.

Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 13 000 työntekijää yli 50 maassa.

www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup