Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2017

Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2017 Metso Oyj, Pörssitiedote, 3.2.2017 klo 9:00 paikallista aikaa

Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2017
Metso Oyj, Pörssitiedote, 3.2.2017 klo 9:00 paikallista aikaa
 
Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen tänään klo 13:00 ja sitä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.
Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi esittää kysymyksiä. Audiocast-lähetyksen tallenne ja aukikirjoitettu teksti on saatavilla verkkosivuillamme viimeistään 6.2.2017.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-joulukuun 2016 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita.

Vuoden 2016 neljäs neljännes lyhyesti

 • Kivenmurskauslaitteiden kysyntä kasvoi, ja kaivospalveluiden kysyntä tasaantui.
 • Saadut tilaukset olivat yhteensä 672 miljoonaa euroa (758 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 442 miljoonaa euroa (441 milj. e).
 • Liikevaihto oli 676 miljoonaa euroa (754 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 442 miljoonaa euroa (481 milj. e).
 • Oikaistu EBITA oli 64 miljoonaa euroa eli 9,4 prosenttia liikevaihdosta (91 milj. e ja 12,0 %). Oikaistun EBITAn heikentyminen johtui liikevaihdon laskusta, projektien kustannusylityksistä ja takuisiin liittyvistä kustannuksista Mineralsissa sekä liiketoimintaan liittymättömistä negatiivisista eristä konsernihallinnossa.

 Vuosi 2016 lyhyesti

 • Toimintaympäristö oli haastava.
 • Saadut tilaukset olivat yhteensä 2 724 miljoonaa euroa (2 965 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus 1 741 miljoonaa euroa (1 879 milj. e).
 • Saadut tilaukset olivat liikevaihtoa korkeammat ja vuoden lopun tilauskannan arvo kasvoi
  4 prosenttia
 • Liikevaihto oli 2 586 miljoonaa euroa (2 923 milj. e), josta palveluliiketoiminnan osuus
  1 703 miljoonaa euroa (1 840 milj. e).
 • Oikaistu EBITA oli 274 miljoonaa euroa eli 10,6 prosenttia liikevaihdosta
  (356 milj. e ja 12,2 %).
 • Liikevoitto oli 227 miljoonaa euroa eli 8,8 prosenttia liikevaihdosta (555 milj. e ja 18,7 %). Liikevoittoa laskivat negatiiviset oikaisuerät, jotka johtuivat rakenteiden ja toimintojen edelleen sopeuttamisesta vastaamaan markkinatilannetta.
 • Vapaa kassavirta oli vahva, 339 miljoonaa euroa (341 milj. e), nettokäyttöpääoman vapautumisen seurauksena.
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 1,05 euroa (1,05 e) osakkeelta.

Näkymät vuodelle 2017
Metson yleisen liiketoimintaympäristön odotetaan olevan hieman parempi vuoteen 2016 verrattuna. Arvioimme tuotteidemme ja palvelujemme kysynnän kehittyvän seuraavasti:

 • kaivoslaitteiden kysyntä säilyy heikkona ja kaivosteollisuuden palveluiden tyydyttävänä,
 • kivenmurskauslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden kysyntä on muuttunut hyväksi (aikaisemmin tyydyttävä sekä laitteille että palveluille)
 • Flow Controlin asiakkaiden uusiin investointeihin liittyvien tuotteiden kysyntä ja palveluiden kysyntä säilyy tyydyttävänä. Öljy- ja kaasumarkkinalla on nähty joitain positiivisia merkkejä kysynnän elpymisestä vuoden 2017 alussa. 


Joulukuun 2016 lopun tilauskannan arvo vuodelle 2017 oli noin 1,2 miljardia euroa. Nykyisessä markkinatilanteessa odotamme edelleen lykkääntymisiä suunniteltuihin toimitusaikatauluihin. Vuonna 2016 aloitetuista tehostamistoimista odotamme aiheutuvan 10-15 miljoonan euron negatiiviset oikaisuerät kuluvalle vuodelle. Investointien ilman yrityskauppoja arvioidaan olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016 mutta jäävän alemmaksi kuin aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:       
Viime vuosi osoittautui haastavaksi, etenkin kaivosmarkkinalla sekä  öljy- ja  kaasuteollisuudessa. Kaivoslaitteiden kysyntä säilyi suunnilleen edellisvuoden tasolla, ja kaivospalveluiden kysyntä tasaantui viimeisellä neljänneksellä. Kivenmurskausteollisuudessa kehitys oli myönteistä ja laitekysyntä vahvistui Yhdysvalloissa, Pohjois-Euroopassa ja Intiassa. Merkittävin muutos vuonna 2016 nähtiin öljy- ja kaasumarkkinoilla, kun asiakkaiden varovaisuus downstream-markkinan investointeihin liittyen lisääntyi selvästi vuoden toisella puoliskolla.

Myönteistä oli, että koko vuoden saadut tilaukset ylittivät liikevaihdon ja konsernin kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla Mineralsin ja Flow Controlin liikevaihdon laskusta huolimatta. Vapaa kassavirta oli vahva ja taseemme vahvistui merkittävästi. Vaikka olen tyytyväinen tähän mennessä tehtyihin toimenpiteisiin kustannustehokkuuden parantamiseksi, jatkamme kustannusten hallintaa ja ryhdymme tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin.

Vuoden aikana edistyimme useissa sisäisissä hankkeissa. Tarjooman ja liiketoimintamallien digitalisaatio jatkui ja etenimme merkittävästi tällä saralla vuonna 2016. Otimme myös Mineralsin laiteliiketoiminnassa käyttöön uuden toimintamallin ja etenimme merkittävästi tuotteiden ja projektien yhdenmukaistamisessa. Toimenpiteillä tavoitellaan sujuvuutta myyntiin ja toimituksiin. Jatkoimme myös jakeluverkostomme laajentamista lisäämällä jakelijoita sekä Flow Control- että Aggregates-liiketoiminnoissa.  

Vuoden 2017 markkinanäkymämme ovat lievän optimistiset, koska odotamme markkinatilanteen tokenevan hieman vuoteen 2016 verrattuna. Parannus näyttäisi olevan tuntuvinta kivenmurskausliiketoiminnassa, jossa myönteinen suuntaus käynnistyi jo viime vuonna. Kaivos- sekä öljy- ja kaasumarkkinoilla vuosi on käynnistynyt kohtalaisen myönteisissä merkeissä, mutta vielä on liian aikaista puhua merkittävästä toipumisesta.

Avainluvut

Milj. e Q4/2016 Q4/2015 Muutos % 2016 2015* Muutos %
Saadut tilaukset 672 758 -11 2 724 2 965 -8
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 442 441 0 1 741 1 879 -7
  % saaduista tilauksista 66 58   64 63  
Tilauskanta vuoden lopussa       1 320 1 268 4
Liikevaihto 676 754 -10 2 586 2 923 -12
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 442 481 -8 1 703 1 840 -7
  % liikevaihdosta 65 64   66 63  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), oikaistu 64 91 -30 274 356 -23
  % liikevaihdosta 9,4 12,0   10,6 12,2  
Henkilöstö vuoden lopussa       11 542 12 619 -9
  * Prosessiautomaatiojärjestelmät -liiketoiminta (PAS) myytiin 1.4.2015. Metson ja Flow Controlin vertailukelpoiset luvut vuodelta 2015 sisältäen PAS -liiketoiminnan löytyvät taulukko-osasta.

 

 

 

IFRS-luvut

Milj. e Q4/2016 Q4/2015 Muutos % 2016 2015 Muutos %
Liikevoitto (EBIT) 44 67 -34 227 555* -59
  % liikevaihdosta 6,6 8,9   8,8 18,7*  
Tulos per osake, euroa 0,17 0,35 -53 0,87 2,95* -71
Vapaa kassavirta 97 59 64 339 341 -1
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)
ennen veroja, %
      10,4 25,7*  
Omavaraisuusaste vuoden lopussa, %       48,0 48,3  
Nettovelkaantuneisuusaste, %       -1,8 10,6  

* Sisältää Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan (PAS) myynnistä saadun myyntivoiton.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 000 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa. Metso työllistää yli 11 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj
Eeva Sipilä
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 7479 0361 ja syöttämällä vahvistuskoodin 6501163.

Audiocast-lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit mahdollisimman pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.