Neleksen osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta, 2021

Neles Oyj:n pörssitiedote 27.10.2021 klo 9:00 paikallista aikaa

Tämä osavuosikatsaus ei ole tarjous sulautumisvastikeosakkeista Yhdysvalloissa. Sulautumisvastikeosakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Tämä osavuosikatsaus ei ole Neleksen tai Valmetin antama tai niiden puolesta annettu tarjous tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita.

Tämä tiedote on tiivistelmä Neleksen osavuosikatsauksesta 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2021.  Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.neles.com/tulokset.

Tammi-syyskuu lyhyesti: Hyvä liikevaihto tuki vakaata kannattavuutta

  • Markkinatilanne jatkui vahvana sellu-, paperi- ja biotuoteprojektien liiketoiminnassa. Palvelujen kysyntä jatkui hyvällä tasolla.
  • Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projekteissa kehitys on edelleen hidasta.
  • Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja vahva 15,5 prosentin oikaistu EBITA kolmannella neljänneksellä
  • Flowroxin venttiili- ja pumppuliiketoiminnan hankintasopimus allekirjoitettu. Hankinta vahvistaa Neleksen asemaa kasvavilla metalli- ja kaivosteollisuuden markkinoilla.

Osavuosikatsauksessa esitetään IFRS-standardien mukaisen taloudellisen tiedon lisäksi vertailukelpoinen rahavirtalaskelma. Raportin suluissa olevat luvut viittaavat jatkuvien toimintojen vuoden 2020 vastaavaan vertailukauteen, ellei toisin mainita. Neles-konserni on raportoitu yhtenä segmenttinä 30.6.2020 alkaen.

Tiivistelmä avainluvuista

Operatiiviset avainluvut,
Milj. euroa
7–9/21 7–9/20 Muutos, % 1–9/21 1–9/20 Muutos, % 2020
Saadut tilaukset1 149,6 133,8 12 454,8 455,6 0 590,1
Tilauskanta kauden lopussa 292,0 292,8 0 292,0 292,8 0 270,3
Liikevaihto2 161,5 144,0 12 436,8 421,5 4 576,3
Oikaistu EBITA, jatkuvat toiminnot 25,0 22,8 10 59,9 62,4 -4 85,0
% liikevaihdosta 15,5 15,8   13,7 14,8   14,8
Oikaisuerät3 4,4 2,4   5,3 8,0   11,3
Liikevoitto 19,8 19,5 2 52,2 51,8 1 70,3
% liikevaihdosta 12,3 13,5   11,9 12,3   12,2
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,09 0,09   0,24 0,24 2 0,32
Vapaa kassavirta 15,0 17,2 -12 42,8 31,9 34 68,7

 

Taseen avainluvut, IFRS 9/21 9/20 2020 
Taseen loppusumma, milj. euroa 664,6 624,6 643,8
Nettovelka, milj. euroa 73,7 117,9 81,4
Nettovelka / EBITDA, rullaava 12 kuukautta 0,8 1,3 0,9
Nettovelkaantuneisuusaste, % 26,6 46,5 30,9
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 2 812 2 840 2 840


1 Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan saadut tilaukset 79/2021 olivat 102,6 miljoonaa euroa ja 1–9/2021 321,4 miljoonaa euroa (85,2 milj. e 79/20 ja 269,4 milj. euroa 19/20), sisältäen Palveluliiketoiminnan tilaukset 79/2021 35,1 miljoonaa euroa ja 1–9/2021 117,5 miljoonaa euroa (29,7 milj. e 79/20 ja 98,5 milj. e 1–9/20). Vertailukelpoisilla valuutoilla saatujen tilausten kasvu oli kolmannella neljänneksellä 10 % ja raportointikaudella 1–9/2021 3 %.
2 Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan liikevaihto 79/2021 oli 104,6 miljoonaa euroa ja 1–9/2021 291,8 miljoonaa euroa (88,6 milj. e 79/20 ja 272,0 milj. e 19/20), sisältäen Palveluliiketoiminnan liikevaihdon 79/2021 39,9 miljoonaa euroa ja 1–9/2021 109,6 milj. euroa (32,5 milj. e 79/20 ja 93,3 milj. e 1–9/20). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihdon kasvu oli kolmannella neljänneksellä 11 % ja raportointikaudella 1–9/2021 7 %. 
3 Oikaisuerät 79/2021 olivat 4,4 miljoonaa euroa ja 1–9/2021 5,3 miljoona euroa (2,4 milj. e 79/2020 ja 8,0 milj. e 1–9/2020). Katso liite 5.
 

Toimitusjohtaja Olli Isotalo:

Markkinatilanne pysyi kolmannella neljänneksellä pääosin samana kuin vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Sellu-, paperi- ja biotuotteiden projektiliiketoiminta jatkui vahvana. Voitimme edelleen uusia projekteja sekä meneillään olevien projektien lisätilauksia. Kehitys kemikaaliteollisuuden sekä öljy, ja kaasuteollisuuden projektien markkinoilla oli hidasta. Näköpiirissä oleviin projekteihin liittyvät päätökset siirtyvät neljännelle neljännekselle tai vuoden 2022 alkuun.

Palvelu- ja MRO-liiketoiminnan saadut tilaukset vähenivät hieman vuoden 2021 toiseen neljännekseen verrattuna mutta kasvoivat 20 % vertailukaudesta. Palvelujen markkinatilanne jatkuu hyvänä, ja palvelutilausten lasku edelliseen neljännekseen verrattuna johtui pääasiassa kausiluonteisuudesta. MRO-liiketoiminta kehittyi myönteisesti kolmannella neljänneksellä ja tilaukset olivat 22 % korkeammalla kuin vertailukaudella vuonna 2020. MRO-liiketoiminta on kuitenkin edelleen selvästi koronaa edeltäneen tason alapuolella. Tämä johtuu jatkuvista koronaan liittyvistä ongelmista ja tiukasta asiakaskysynnästä APAC- ja EMEIA-alueilla, kun taas Pohjois- ja Etelä-Amerikassa kysyntä on jo koronaa edeltäneellä tasolla.

Hyvän liikevaihdon ansiosta pystyimme jälleen kolmannella neljänneksellä saavuttamaan yli 15 prosentin oikaistun EBITA:n. Tämä tapahtui logistiikan ja elektroniikkakomponenttien saatavuuden jatkuvista haasteista huolimatta. Nämä haasteet aiheuttavat riskejä myös neljännen vuosineljänneksen toimituksille.

Laajeneminen uusille, kasvaville teollisuudenaloille on yksi strategiamme kulmakivistä. Flowroxin venttiili- ja pumppuliiketoimintojen hankinta on tärkeä virstanpylväs asemamme vahvistamisessa kasvavilla metalli- ja kaivosteollisuuden markkinoilla. Neles on toimittanut ratkaisuja näille markkinoille, mutta valikoimastamme on puuttunut tiettyjä tärkeitä tuotteita. Hankinnan myötä saamme nämä puuttuvat tuotteet tarjoomaamme, vahvistamme metalli- ja kaivosteollisuuden käyttökohteiden tuntemustamme, laajennamme myyntikanaviamme näillä toimialoilla ja saamme brändin, joka on tunnettu ja arvostettu metalli- ja kaivosteollisuuden virtauksensäädössä. Integraation suunnittelu etenee hyvin, ja saamme kaupan päätökseen marraskuussa.

Yritysjärjestelyt

Flowroxin venttiili- ja pumppuliiketoimintakauppa

27.7.2021 Neles allekirjoitti sopimuksen suomalaisen Flowrox-teknologiayhtiön venttiili- ja pumppuliiketoimintojen ostamisesta. Kaupan avulla Neles täydentää tarjoomaansa ja parantaa markkina-asemaansa kaivos- ja metalliteollisuudessa ja pystyy siten paremmin hyödyntämäään kasvumahdollisuuksia näillä markkinoilla.

Vuonna 2020 Flowroxin venttiili- ja pumppuliiketoimintojen liikevaihto oli noin 30 miljoonaa euroa. Kaupan kohteena olevien liiketoimintojen kannattavuus on verrattavissa Neleksen kannattavuuteen oikaistulla EBITA-marginaalilla mitattuna. Liiketoiminnot työllistävät noin 110 henkilöä, ja niillä on tuotantoa Suomessa, Australiassa, Etelä-Afrikassa ja Yhdysvalloissa sekä vakiintuneet myyntikanavat yli 80 maassa.

Velaton kauppahinta 40,9 miljoonaa euroa maksetaan yrityskaupan täytäntöönpanon yhteydessä käteisellä. Lisäksi maksetaan enintään 3 miljoonan euron lisäkauppahinta saatuihin tilauksiin sidotun ansaitakriteerin perusteella kauppaa seuraavan vuoden aikana. Lisäkauppahinta maksetaan niin ikään käteisellä. Kaupalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Neleksen osakekohtaiseen tulokseen jo vuonna 2022. Kauppa toteutuu marraskuussa 2021.

Neleksen ja Valmetin sulautuminen

Neles tiedotti 2. heinäkuuta 2021, että Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Molempien yhtiöiden 22. syyskuuta 2021 pidetyt ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1. tammikuuta 2022. Täytäntöönpanopäivä saattaa viivästyä meneillään olevista viranomaisprosesseista johtuen. Mikäli täytäntöönpano siirtyy myöhemmäksi kuin 1. tammikuuta 2022, Valmet tiedottaa asiasta pörssitiedotteella, ja sulautumisesitettä täydennetään, kun viranomaisprosessien aikataulusta on parempi selvyys. Sulautumisen täytäntöönpanoon asti Valmet ja Neles harjoittavat liiketoimintojaan erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä.

Neleksen osakkeenomistajat saavat 0,3277 uutta Valmetin osaketta kutakin omistamaansa Neleksen osaketta kohden. Sulautumisen täytäntöönpano on ehdollinen, muiden edellytysten ohella, kilpailuviranomaisten ja muiden sääntelyviranomaisten hyväksyntää, ja enintään 2,00 euron suuruiselle lisävarojenjaolle osaketta kohti Neleksen osakkeenomistajille ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

Neles allekirjoitti 2.7.2021 301 miljoonan euron siltarahoitussopimuksen lisävarojenjaon rahoittamiseksi ennen sulautumisen toteuttamista. Toteutuessaan sopimuksen voimassaoloaika olisi 12 kuukautta, ja sitä olisi mahdollisuus pidentää kahdesti kuudella kuukaudella.

Lisätietoja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.neles.com/fi/yritys/valmet-neles-sulautuminen/.

Markkinanäkymät

Markkina-aktiviteetin odotetaan säilyvän hyvänä sellu- ja paperiprojekteissa.

Kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektien vuoden 2021 ensimmäisten yhdeksän kuukauden  markkina-aktiviteetti oli heikko. Markkina-aktiviteetin odotetaan palautuvan seuraavien kuuden kuukauden aikana tyydyttävälle tasolle. Projektien lykkäykset ja maailmanlaajuiset epävarmuustekijät heikentävät näkyvyyttä kemianteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden projektiliiketoiminnassa.

Palvelujen sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen (MRO) liiketoiminnan markkina-aktiviteetti oli vuoden 2021 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana tyydyttävällä tasolla. Näiden markkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan siten, että hyvä taso saavutetaan vuoden 2022 alussa.

Meneillään olevat maailmanlaajuiset logistiikkavaikeudet, elektroniikkakomponenttien saatavuus ja  koronapandemia aiheuttavat edelleen epävarmuutta ja nopeiden muutosten riskejä kaikilla Nelekselle tärkeillä markkinoilla.

Markkinanäkymät edustavat johdon odotuksia tulevalta kuudelta kuukaudelta, ellei toisin mainita.

Koronapandemiapäivitys

Maailmanlaajuiset logistiikkaolosuhteet olivat edelleen haasteelliset vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Kuljetusten saatavuus ja Neleksen tai sen asiakkaiden logistiikkajärjestelyjen vaikeudet ovat viivästyttäneet Neleksen toimituksia. Lisäksi elektroniikkakomponenttien puute on aiheuttanut viivästyksiä. Näiden haasteiden odotetaan jatkuvan myös vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

Vuoden 2021 aikana Neleksen toimituskeskus Brasiliassa oli väliaikaisesti suljettuna koronatapausten vuoksi . Toimituskeskus voitiin avata odotettua aikaisemmin tilanteen valppaan hallinnan ansiosta. Neleksen tehtailla Intiassa oli toisen vuosineljänneksen alussa vastaavia haasteita, jotka johtivat väliaikaisiin sulkemisiin.

Neleksellä on toimintaa useilla alueilla, joissa koronapandemia aiheuttaa häiriöitä myös jatkossa. Neleksen paikallisiin toimintoihin liittyy edelleen vastaavanlaisia väliaikaisten sulkemisten riskejä. Tällä hetkellä kaikki Neleksen tehtaat ovat toiminnassa, ja johto seuraa koronatilannetta tarkasti. Neleksen työntekijöiden ja kumppaneiden terveys ja turvallisuus ovat etusijalla.

Vuonna 2020 koronapandemiasta johtuvat liikkumisrajoitukset ja asiakkaiden tiukka rahavirran hallinta vaikuttivat kielteisesti palveluliiketoimintaan ja muuhun MRO-liiketoimintaan. Erityisesti laajoja huoltoseisokkeja lykättiin. Palvelujen sekä MRO-liiketoiminnan maailmanlaajuinen tilanne on parantunut selvästi vuoden 2021 aikana, mutta epävarmuuksien ja riskien odotetaan jatkuvan tietyillä alueilla.

Neles on tehnyt vuoden 2020 toisesta neljänneksestä alkaen ennakoivia toimenpiteitä varmistaakseen työntekijöiden turvallisuuden ja turvatakseen yhtiön taloudellisen aseman hallitsemalla kustannuksia ja kassavirtaa. Nämä toimenpiteet sisälsivät erilaisia valvottuja turvamenettelyjä tuotantolaitoksissa, etätyöhön siirtymistä, matkustusrajoituksia, koko organisaation kattavia ulkoisien kulujen leikkauksia sekä kustannussäästö- ja optimointitoimenpiteitä. Matkustusrajoitukset, ulkoisten kulujen leikkaukset koko organisaatiossa sekä kustannussäästö- ja optimointitoimet ovat jatkuneet vuonna 2021. Koronaan liittyvät henkilöstökulujen säästötoimet päättyivät suurelta osin vuoden 2020 lopussa.

Myös nettokäyttöpääoman hallintaan on kiinnitetty enemmän huomiota. Merkittäviä luottotappioita tai tilausten peruutuksia ei ole tullut.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot

Toimitusjohtaja Olli Isotalon ja talous- ja rahoitusjohtaja Simo Sääskilahden isännöimä puhelinkonferenssi pidetään tänään klo 14.00. Audiocastia voi seurata osoitteessa www.neles.com/tulokset. Audiocastin tallenne julkaistaan myöhemmin samalla verkkosivulla.

Puhelinkonferenssiin osallistuvia pyydetään soittamaan 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-81 710 310. Rekisteröintitunnus: 86385953#.

Neles Oyj

Simo Sääskilahti, Talous- ja rahoitusjohtaja
Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Rita Uotila, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 400 954141, sähköposti: rita.uotila@neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 576 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 850 työntekijää lähes 40 maassa.

www.neles.com, Twitter.com/nelesflow