Valmet esittelee strategiaansa tänään 26.11.2013 Lontoossa

Metso Oyj:n pörssitiedote 26.11.2013 klo 13:30 paikallista aikaa

Valmet järjestää tänään 26.11.2013 sijoittajille ja analyytikoille suunnatun
pääomamarkkinapäivän Lontoossa. Päivän aikana käydään läpi Valmetin strategia ja
taloudelliset tavoitteet sekä syvennytään Valmetin kolmen liiketoimintalinjan
strategisiin painopisteisiin.

Kannattavuuden parantaminen ja palveluliiketoiminnan kasvattaminen Valmetin
keskeisiä tavoitteita

Valmetin liiketoimintalinjat ovat Palvelut, Sellu ja energia sekä Paperit.
Valmet keskittyy vahvasti kannattavuuden parantamiseen ja
palveluliiketoimintansa kasvattamiseen.

"Valmetilla on johtava markkina-asema kaikissa liiketoiminnoissaan. Globaali
läsnäolomme ja toimintamme lähellä asiakkaitamme antavat meille vahvat
lähtökohdat olla mukana tulevassa kasvussa, kun markkinoiden kysyntä elpyy",
Valmetin tuleva toimitusjohtaja Pasi Laine toteaa. "Kartonki-, pehmopaperi-,
sellu- ja energiamarkkinat kasvavat pitkällä aikavälillä, ja mahdollisuudet
palveluliiketoimintamme kasvattamiseen ovat hyvät", Pasi Laine jatkaa.

Valmetin palveluliiketoiminnan liikevaihto on yli miljardi euroa, ja koko
palvelumarkkinan koon arvioidaan olevan yli seitsemän miljardia euroa. "Vakaa,
kasvava ja kannattava palveluliiketoiminta tasapainottaa Valmetin toiminnan
syklisyyttä ja luo hyvän pohjan kannattavuuden parantamiselle", Pasi Laine
toteaa.

"Paperi- ja energiamarkkinoiden muutoksien vuoksi paperin ja bioenergian
tuotantoon liittyvien teknologioiden kysyntä on vähentynyt. Kannattavuuden
parantaminen on selkeä prioriteettimme, ja tehostamistoimet kannattavuuden
parantamiseksi ovat käynnissä. Olemme edenneet tehostamisohjelmassamme ripeällä
aikataululla", Pasi Laine kertoo.

Teknologia- ja palveluosaamisen yhdistäminen sekä panostus tuote- ja
palvelukehitykseen ovat Valmetin kilpailuetuja. "Teknologia- ja
palveluliiketoimintamme tukevat toinen toisiaan ja siksi meille on tärkeää
jatkuvasti vahvistaa myös teknologiaosaamistamme", Laine toteaa.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymissä ei merkittävää muutosta

Valmet odottaa palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Sellu ja energia -liiketoiminnoissa Valmet odottaa sellutehtaiden ja uudistusten
kysynnän pysyvän tyydyttävänä. Uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävien
voimalaitosten kysynnän Valmet arvioi pysyvän heikkona.

Paperit-liiketoiminnassa Valmet arvioi paperiteollisuuden rakenteellisten
muutosten todennäköisesti jatkuvan ja paperin- ja kartonginvalmistuslinjojen
kysynnän pysyvän heikkona.  Pehmopaperivalmistuslinjojen kysynnän Valmet arvioi
jatkuvan tyydyttävänä.

Valmet arvioi jatkossa markkinanäkymiä erikseen palveluille, sellulle,
energialle, paperi- ja kartonkiliiketoiminnalle sekä
pehmopaperiliiketoiminnalle. Lyhyen aikavälin markkinanäkymän luonnehdinnassa
tullaan käyttämään termejä hyvä, tyydyttävä tai heikko.

Liiketoimintalinjojen kannattavuus

Valmet tulee arvioimaan jatkossa kannattavuutta liiketoimintalinjoittain ja
käyttää arvioinnissa termejä hyvä, tyydyttävä tai heikko. Palvelut-
liiketoimintalinjan kannattavuus on tyydyttävä. Sellu ja energia-
liiketoimintalinjan sekä Paperit-liiketoimintalinjan kannattavuus on heikko.

Valmet on vastannut markkinoiden muutokseen vähentämällä kapasiteettiaan sekä
tehostamalla toimintatapojaan ja kulurakennettaan.

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaali ja suora webcast-lähetys


Valmetin pääomamarkkinapäivän englanninkielinen esitysmateriaali on saatavissa
Metson verkkosivuilta www.metso.com/investors. Verkkosivuilta löytyy myös
ohjeet, kuinka esityksiä voi seurata suorana englanninkielisenä webcast-
lähetyksenä.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet
prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja
suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko
elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto
-liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin
itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroupLisätietoja antaa:

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, tuleva Valmet Oyj, puh.
040 8262172Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com