Valmet hankkii 14,9 prosentin omistusosuuden tulevasta Neleksestä

Valmet Oyj:n pörssitiedote (sisäpiiritieto) 17.6.2020 klo 8.45

Valmet on tänään sopinut ostavansa 22 374 869 osaketta tulevasta Neles Oyj:stä Solidium Oy:ltä. Tämä vastaa 14,88 % Neleksen kaikista osakkeista ja äänistä. Valmetin ja Solidiumin välisen kaupan odotetaan tapahtuvan 1. heinäkuuta 2020.

Neles Oyj on tarkoitus luoda Metson osittaisjakautumisessa, jossa Metson Flow Control -liiketoiminnasta muodostuisi itsenäinen Neles Oyj jatkamaan Metson listausta Nasdaq Helsingissä. Tällä hetkellä osittaisjakautumisen odotetaan tapahtuvan 30. kesäkuuta 2020 (edellyttäen lopullista viranomaishyväksyntää).

Osittaisjakautumisen jälkeen Neles tulee olemaan itsenäinen, globaalisti johtava venttiili-, venttiiliautomaatio- ja palveluyhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2019 oli 660 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA-marginaali 14,6 %. Neleksen pääkonttori sijaitsee Vantaalla, yhtiöllä on toimintaa yli 40 maassa ympäri maailman, ja sen palveluksessa on noin 2 900 henkilöä.

Noin 70 % Neleksen liikevaihdosta tulee luonteeltaan toistuvasta liiketoiminnasta. Neleksen liiketoiminta kattaa useita prosessiteollisuuden aloja ja maantieteellisiä alueita, ja 26 % yhtiön liikevaihdosta tulee sellu- ja paperiteollisuudesta. Vuodesta 2011 lähtien Neleksen saadut tilaukset ovat kasvaneet noin 5 % vuosittain, ja kannattavuus on parantunut.

Pasi Laine, Valmetin toimitusjohtaja:
“Neles on hyvä ja laadukas globaali yhtiö, jonka liiketoiminnasta suuri osa on toistuvaa, ja jolla on vahva asema sellu- ja paperiteollisuudessa. Yhtiö on osoittanut pystyvänsä hyvään kasvuun, ja sillä on edellytyksiä kasvaa edelleen.

Olemme tänään sopineet hankkivamme vähemmistöosuuden Neleksestä, ja tavoitteenamme on kasvattaa omistusta, kun Neleksen osakkeen hinta tukee lisäosakkeiden ostoa. Valmetin tavoitteena on olla mukana Neleksen kehityksessä aktiivisesti ja pitkällä aikajänteellä.

Osakkeiden hankinnan strategisia perusteita tukee myös se, että Valmetilla ja Neleksellä on yhteistä historiaa, yhtiöt palvelevat samoja globaaleja teollisuudenaloja ja ne hyötyvät samoista megatrendeistä.”

Kaupan yksityiskohdat
Sovittu ostohinta on 8,00 euroa osakkeelta, joka vastaa 179 miljoonan euron kokonaiskauppahintaa allekirjoitushetkellä. Hinnasta 100 % maksetaan käteisellä. Hintaa tarkistetaan riippuen Neleksen osakkeen hinnan kehityksestä tietyn rajoitetun ajanjakson aikana Metson osittaisjakautumisen loppuunsaattamisen jälkeen. Valmet maksaa tai vastaanottaa mahdollisen tarkistussumman käteisenä. Sovittu tarkistussumma on tavanomainen ja rajoitettu, eikä sillä tule olemaan merkittävää vaikutusta kaupan arvoon.

Sopimukseen sisältyy vuoden mittainen luovutusrajoitus (ns. "lock-up"), jonka aikana Valmet voi luopua Neles-osakkeista ainoastaan Solidiumin suostumuksella. Solidiumilla on etuosto-oikeus kolmen vuoden ajan kaupantekopäivästä lukien. Sopimuksessa on myös ehto, jonka mukaan Solidiumilla voi olla oikeus lisäkauppahintaan kolmen vuoden ajan tietyissä tilanteissa, jos Valmet ostaa tai myy Neleksen osakkeita korkeammalla hinnalla.

Valmet ottaa osakkeiden hankintaa varten uuden lainan.

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Osakkeiden hankinnan strategisia perusteluja ja muita yksityiskohtia käsitellään englanninkielisessä puhelinkonferenssissa, jonka Valmet järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle keskiviikkona 17. kesäkuuta 2020 kello 15:30 Suomen aikaa.

Osallistujia pyydetään soittamaan viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-4245 0806 ja antamaan konferenssipuhelun ID-numero 6166418. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi seurata myös audiocastina osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Lisätietoja antaa:
Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0001
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 050 317 1830
Anu Salonsaari-Posti, johtaja, markkinointi, viestintä ja kestävä kehitys, Valmet, puh. 010 672 0033
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja


Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely