Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2024: Saadut tilaukset olivat 1 050 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 121 miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä

Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2024: Saadut tilaukset olivat 1 050 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 121 miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 24. huhtikuuta 2024 klo 13.00

 

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Tammi–maaliskuu 2024: Saadut tilaukset, liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA laskivat

           Saadut tilaukset laskivat 32 prosenttia 1 050 miljoonaan euroon (1 552 milj. euroa).

           Saadut tilaukset laskivat kaikissa kolmessa segmentissä.

           Saadut tilaukset laskivat kaikilla alueilla.

           Liikevaihto laski 8 prosenttia 1 212 miljoonaan euroon (1 321 milj. euroa).

           Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Automaatio-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) laski 9 prosenttia 121 miljoonaan euroon (133 milj. euroa).

           Vertailukelpoinen EBITA pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 10,0 prosenttia (10,1 %).

           Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,38 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (0,51 euroa).

           Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -7 miljoonaa euroa (-2 milj. euroa).

           Liiketoiminnan rahavirta oli 138 miljoonaa euroa (208 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2024 muuttumaton

Valmet toistaa 7. helmikuuta 2024 julkaisemansa tulosohjeistuksen, jossa Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2024 pysyy samalla tasolla verrattuna vuoteen 2023 (5 532 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2024 pysyy samalla tasolla tai kasvaa verrattuna vuoteen 2023 (619 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä palveluille on noussut hyväksi (aiemmin hyvä/tyydyttävä), että lyhyen aikavälin markkinanäkymä sellulle on laskenut heikoksi (aiemmin tyydyttävä), ja että lyhyen aikavälin markkinanäkymä kartongille ja paperille on laskenut heikoksi/tyydyttäväksi (aiemmin tyydyttävä). Kartongissa ja paperissa asiakasaktiviteetti on heikkoa, ja Valmetin kapasiteetin käyttöaste on tyydyttävä. Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille ja energialle sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän pehmopaperille.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymä koskee raportointikautta seuraavaa kuuden kuukauden jaksoa. Se perustuu asiakasaktiviteettiin (50 %) ja Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen (50 %). Asteikko on ”heikko–tyydyttävä–hyvä”.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset olivat 1 050 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA-marginaali 10,0 %

"Valmetin saadut tilaukset olivat 1 050 miljoonaa euroa vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Vertailukauden saadut tilaukset olivat ennätyskorkeat, ja saadut tilaukset laskivat kaikissa kolmessa segmentissä. Vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset olivat yhteensä lähes 3,0 miljardia euroa viimeisen 12 kuukauden aikana, ja niiden osuus Valmetin saaduista tilauksista oli 67 %. Tämä on selkeä muutos yhtiössä verrattuna vuoteen 2014, jolloin vakaan liiketoiminnan osuus saaduista tilauksista oli 34 %. Prosessiteknologiat-segmentin saadut tilaukset laskivat ja olivat yhteensä 1 466 miljoonaa euroa viimeisen 12 kuukauden aikana. Valmetin tilauskanta oli lähes 3,8 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa.

Valmetin liikevaihto oli 1 212 miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Automaatio-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli Automaatiossa 16,5 %, Palveluissa 14,6 % ja Prosessiteknologioissa 4,2 %. Valmetin vertailukelpoinen EBITA oli 121 miljoonaa euroa ja marginaali 10,0 %.

Asiakasaktiviteetti palveluissa on parantunut, ja lyhyen aikavälin markkinanäkymä palveluille on noussut hyväksi. Kun markkinanäkymät virtauksensäädölle ja automaatiojärjestelmille pysyivät hyvinä, kaikilla vakailla liiketoiminnoillamme on nyt hyvä markkinanäkymä vuoden 2024 toiselle ja kolmannelle neljännekselle.

Prosessiteknologioissa asiakasaktiviteetti on hyvä energiassa ja tyydyttävä pehmopaperissa. Sellun lyhyen aikavälin markkinanäkymä on laskenut heikoksi. Kartongin ja paperin näkymä on laskenut heikoksi/tyydyttäväksi: asiakasaktiviteetti  on heikkoa, mutta Valmetin kapasiteetin käyttöaste on pysynyt tyydyttävänä. Vaikka lyhyen aikavälin markkinanäkymät ovat laskeneet Prosessiteknologioissa, pitkän aikavälin megatrendit eivät ole muuttuneet - ne ovat edelleen suotuisat Valmetin kaikille kolmelle segmentille. 

Valmetin vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä hankkiman pehmopaperin jatkojalostus‌liiketoiminnan integrointi on edennyt hyvin. Pehmopaperin jatkojalostuksen saadut tilaukset kehittyivät hyvin ensimmäisellä neljänneksellä, ja asiakkaat ovat arvostaneet Valmetin yhdistettyä pehmopaperitarjoomaa. Olemme jo saaneet synergisiä tilauksia, jotka sisältävät sekä pehmopaperin valmistuslinjan että jatkojalostuslaitteet.

Valmet sai päätökseen Siemensin prosessikaasukromatografia-liiketoiminnan hankinnan pian raportointikauden jälkeen 2. huhtikuuta. Hankinta saatiin päätökseen suunnitellusti, ja olemme hyvin iloisia toivottaessamme uudet kollegat ja entisen Siemensin prosessikaasukromatografia-liiketoiminnan asiakkaat tervetulleiksi Valmetille. Hankittu liiketoiminta täydentää hyvin automaatiotarjoomaamme avaten mahdollisuuden palvella molempien liiketoimintojen nykyisiä ja tulevia prosessiautomaatioasiakkaita laajemmalla tarjoomalla.

Valmetin automaatioliiketoiminnassa saavutettiin merkittävä virstanpylväs 9. huhtikuuta, kun Valmet lanseerasi uuden hajautetun ohjausjärjestelmän, Valmet DNAe:n. Uusi järjestelmä auttaa asiakkaita parantamaan toimintansa tehokkuutta, tuottavuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta ja edistää digitalisoituneempaa ja autonomisempaa toimintaa tulevaisuudessa. Lanseeraus on merkittävä askel Valmetin strategiassa kasvattaa automaatioliiketoimintaa edelleen globaalisti prosessiteollisuuden eri aloille."

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen: Thomas Hinnerskov nimitetty Valmetin toimitusjohtajaksi

"19. helmikuuta Valmetin hallitus nimitti Thomas Hinnerskovin Valmetin toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä toisen vuosipuoliskon aikana ja viimeistään syyskuun 2024 lopussa. Thomas Hinnerskov seuraa tehtävässä Pasi Lainetta, joka jatkaa Valmetin toimitusjohtajana seuraajansa aloittamiseen asti.

Thomas Hinnerskov on Tanskan kansalainen ja syntynyt 1971. Hän tulee Valmetin palvelukseen Mediq B.V.:stä, jossa hän on työskennellyt toimitusjohtajana vuodesta 2022. Ennen nykyistä tehtäväänsä Thomas Hinnerskov oli Koneen Etelä-Euroopasta, Lähi-idästä ja Afrikasta vastaava johtaja vuosina 2021–2022 ja Keski-Euroopasta vastaava johtaja 2016–2021. Aiemmin urallaan Thomas Hinnerskov on työskennellyt useissa johtotehtävissä ISS A/‍S:ssä vuosina 2003–2016 ja sitä ennen hän työskenteli monipuolisissa johtotehtävissä pääomarahastossa sekä konsultointi- ja investointipankkialalla. Hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon (rahoitus ja laskentatoimi) Copenhagen Business Schoolista.

Thomas Hinnerskovilla on vahva kokemus monipuolisten liiketoimintojen menestyksekkäästä johtamisesta globaalissa liiketoimintaympäristössä. Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus, jonka hän on hankkinut asumalla ja työskentelemällä useissa maissa kolmella mantereella vuosien varrella. Hän on onnistuneesti luonut kasvua, kehittänyt ihmisiä ja organisaatioita sekä tehnyt vankkaa taloudellista tulosta. Valmet on todella ainutlaatuinen ja menestyvä yritys, jolla on vahva globaali organisaatio ja johdonmukainen nouseva kehityskaari. Olen vakuuttunut siitä, että Thomasilla on taustansa ansiosta hyvä pohja viedä Valmetia eteenpäin yhdessä muun johtoryhmän kanssa yhtiön vuodesta 2013 lähtien rakennetusta erinomaisesta asemasta. Odotamme innolla yhteistyötä Thomasin kanssa ja toivotamme hänelle menestystä uudessa vaativassa tehtävässään. Samalla haluan vielä kerran ilmaista syvän kiitoksen ja kunnioituksen Pasi Laineen tekemästä ainutlaatuisesta ja sitoutuneesta työstä Valmetin luomisessa ja taitavassa johtamisessa ja kehittämisessä läpi poikkeuksellisen kasvun aikakauden.”

 

Avainluvut1

Milj. euroa, tai kuten ilmoitettu

Q1/2024

Q1/2023

Muutos

2023

Saadut tilaukset

 1 050

1 552

 -32  %

4 955

Tilauskanta2

 3 790

4 595

 -18  %

3 973

Liikevaihto

 1 212

1 321

 -8  %

5 532

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA)

 121

133

 -9  %

619

% liikevaihdosta

 10,0  %

 10,1  %

 

 11,2  %

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)

 114

131

 -13  %

605

% liikevaihdosta

 9,4  %

 9,9  %

 

 10,9  %

Liikevoitto (EBIT)

 87

97

 -10  %

507

% liikevaihdosta

 7,2  %

 7,3  %

 

 9,2  %

Tulos ennen veroja

 73

91

 -20  %

473

Tulos

 56

71

 -21  %

359

Osakekohtainen tulos, euroa

 0,30

0,38

 -20  %

1,94

Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa

 0,41

0,51

 -19  %

2,28

Oma pääoma per osake, euroa2

 12,93

12,50

 3  %

13,93

Liiketoiminnan rahavirta

 138

208

 -34  %

352

Rahavirta investointien jälkeen

 109

175

 -38  %

-181

Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (Vertailukelpoinen ROCE) ennen veroja (LTM)

 15  %

 19  %

 

 15  %

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja (LTM)

 14  %

 20  %

 

 14  %

Oman pääoman tuotto (ROE, LTM)

 15  %

 20  %

 

 14  %

Nettovelka/EBITDA -suhdeluku3

 1,36

 0,49

 

 1,46

Nettovelkaantuneisuusaste2

 39  %

 15  %

 

 40  %

Omavaraisuusaste2

 39  %

 45  %

 

 43  %

1   Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 51.

2   Kauden lopussa

3   Viimeisen 12 kuukauden EBITDA

LTM = Viimeisen 12 kuukauden ajalta

 

Segmenttien avainluvut

Saadut tilaukset, milj. euroa

Q1/2024

Q1/2023

Muutos

2023

Palvelut

 527

 577

 -9  %

 1 760

Automaatio

 328

 391

 -16  %

 1 340

Virtauksensäätö

 194

 217

 -10  %

 789

Automaatiojärjestelmät

 134

 175

 -23  %

 551

Prosessiteknologiat

 195

 584

 -67  %

 1 856

Sellu ja energia

 57

 212

 -73  %

 854

Paperit

 138

 372

 -63  %

 1 002

Yhteensä

 1 050

 1 552

 -32  %

 4 955

 

Liikevaihto, milj. euroa

Q1/2024

Q1/2023

Muutos

2023

Palvelut

 406

 389

 4  %

 1 784

Automaatio

 309

 304

 2  %

 1 328

Virtauksensäätö

 188

 188

 0  %

 777

Automaatiojärjestelmät

 121

 116

 4  %

 551

Prosessiteknologiat

 497

 628

 -21  %

 2 420

Sellu ja energia

 225

 286

 -21  %

 1 067

Paperit

 272

 342

 -21  %

 1 353

Yhteensä

 1 212

 1 321

 -8  %

 5 532

 

Vertailukelpoinen EBITA, milj. euroa

Q1/2024

Q1/2023

Muutos

2023

Palvelut

 60

 63

 -5  %

 312

Automaatio

 51

 50

 3  %

 248

Prosessiteknologiat

 21

 30

 -30  %

 110

Muut

 -11

 -9

 15  %

 -50

Yhteensä

 121

 133

 -9  %

 619

 

Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta

Q1/2024

Q1/2023

 

2023

Palvelut

 14,6  %

 16,1  %

 

 17,5  %

Automaatio

 16,5  %

 16,3  %

 

 18,6  %

Prosessiteknologiat

 4,2  %

 4,7  %

 

 4,5  %

Yhteensä

 10,0  %

 10,1  %

 

 11,2  %

 

EBITA, milj. euroa

Q1/2024

Q1/2023

Muutos

2023

Palvelut

 56

 62

 -10  %

 302

Automaatio

 50

 44

 12  %

 245

Prosessiteknologiat

 21

 33

 -35  %

 116

Muut

 -14

 -9

 51  %

 -58

Yhteensä

 114

 131

 -13  %

 605


Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://valmet.videosync.fi/q1-2024 keskiviikkona 24. huhtikuuta 2024 klo 14.00. Webcast-lähetyksessä toimitusjohtaja Pasi Laine ja talousjohtaja Katri Hokkanen esittelevät tuloksen.

Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä alla olevasta linkistä:

https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048300

Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 liittyäksesi kysymysjonoon.

Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi seurata myös viestintäpalvelu X:ssä osoitteessa www.x.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,5 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely