Kustannusrakenne

Tästä osiosta löydät tietoa Valmetin kustannusrakenteesta. Tarkempia tietoja löydät Valmetin vuoden 2023 tilinpäätöksestä.

Konsernin tuloslaskelma

Valmetin suurimmat kustannukset vuonna 2023 olivat hankinnan ja valmistuksen kulut, myynnin ja hallinnon yleiskustannukset sekä tuloverot.

Valmet konsernin tuloslaskelma 2023

 

Henkilöstökulut (sisältyvät hankinnan ja valmistuksen kuluihin sekä myynnin ja hallinnon yleiskustannuksiin)

Valmet henkilöstökulut 2023

 

Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset

Valmet myynnin ja hallinnon yleiskustannukset 2023

 

Tuloverot

Valmet tuloverot 2023

 

Poistot

Valmet poistot 2023