Usein kysyttyjä kysymyksiä jakautumisesta

Tähän osioon on kerätty usein kysyttyjä jakatumiseen liittyviä kysymyksiä sekä vastaukset niihin.

Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle?
Miksi liiketoimintojen eriyttäminen toteutetaan Metson osittaisjakautumisena ja mitä se tarkoittaa?
Miten ja missä osittaisjakautumisesta päätetään?
Mitä tapahtuu Metson osakkeilleni?
Saavatko kaikki osakkeenomistajat jakautumisvastiketta?
Mitä minun pitää tehdä, jotta saan Valmetin osakkeita?
Kuinka monta Valmetin osaketta saan?

Koska minun pitää viimeistään ostaa Metson osakkeita, jotta saan Valmetin osakkeita?
Mikä on jakautumisen täsmäytyspäivä?
Milloin saan uudet Valmetin osakkeet?

Miten Metson osakkeen arvo jakautuu osittaisjakautumisessa?
Milloin ja missä kaupankäynti Valmetin osakkeilla alkaa?
Aiheutuuko jakautumisesta minulle kustannuksia?
Tuleeko osittaisjakautumisesta Metsolle tai sen osakkeenomistajille veroseuraamuksia?
Miten Metson ja Valmetin osakkeiden hankintameno määritetään Metson
osittaisjakautumisessa suomalaisten osakkeenomistajien verotuksessa?

 

Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle?

Jakautumisen tarkoituksena on tarjota Valmetille ja Metsolle parhaat mahdollisuudet hyödyntää tehokkaammin kunkin omia vahvuuksia niiden asiakasteollisuuksissa. Metso on kehittänyt liiketoimintojaan aktiivisesti viime vuosikymmenen ajan investoimalla niiden maailmanlaajuisten palveluliiketoimintojen kehittämiseen, laajentamalla niiden teknologiatarjontaa tutkimus- ja kehitystyöllä ja vahvistamalla niiden markkina-asemaa yritysostoin. Molempien yhtiöiden nähdään olevan maailmanlaajuisesti johtavia toimijoita omilla markkinoillaan, ja johto uskoo, että seuraavat vaiheet niiden strategisessa kehittämisessä on tehokkainta toteuttaa kahtena erillisenä yhtiönä, mikä mahdollistaa molemmille kohdistetumman strategian ja operatiivisen toiminnan. Näiden kahden itsenäisen yhtiön johdon ja hallituksen kasvaneen fokuksen nähdään myös auttavan yhtiöitä saavuttamaan vahvempaa kasvua ja parantamaan kannattavuuttaan. Johto odottaa jakautumisen parantavan mahdollisuuksia omistaja-arvon kasvattamiselle, sillä molemmilla yhtiöillä nähdään olevan omat selkeät erityispiirteensä ja niiden nähdään tarjoavan erilaiset sijoitusprofiilit.

Takaisin ylös

Miksi liiketoimintojen eriyttäminen toteutetaan Metson osittaisjakautumisena ja mitä se tarkoittaa?

Osittaisjakautuminen on käytännöllisempi ja kustannuksiltaan edullisempi tapa ja se sopii Metson tilanteeseen paremmin kuin kokonaisjakautuminen.

Osittaisjakautumisessa listattiin vain yksi uusi yhtiö (Valmet), ja Metso jatkaa listayhtiönä sen omistuksen säilyessä muuttumattomana. Kokonaisjakautumisessa nykyinen Metso olisi jakautunut kahdeksi uudeksi yhtiöksi, ja molemmat yhtiöt olisi tullut erikseen listata pörssiin.

Takaisin ylös

Miten ja missä osittaisjakautumisesta päätetään?

Metson osakkeenomistajat päättivät osittaisjakautumisesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1.10.2013.

Takaisin ylös

Mitä tapahtuu Metson osakkeilleni?

Metson osakkeenomistajana omistat jatkossakin Metson osakkeesi. Lisäksi Metson osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena yhden (1) Valmetin osakkeen jokaista omistamaansa Metson osaketta kohden, eli jakautumisvastike annettiin Metson osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 31.12.2013 yhden Metson osakkeen omistava sai yhden Valmetin osakkeen. Jatkavan Metson ja uuden Valmetin omistajarakenteet ovat identtiset jakautumishetkellä.

Takaisin ylös

Saavatko kaikki osakkeenomistajat jakautumisvastiketta?

Jakautumisvastike (Valmetin osakkeet) jaettiin kaikille Metson osakkeenomistajille, pois lukien Metson hallussa olevat omat osakkeet, jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivän 31.12.2013 tilanteen mukaan. Osakkeenomistajat saivat yhden (1) Valmetin osakkeen jokaista omistamaansa Metson osaketta kohden.

Takaisin ylös

Mitä minun pitää tehdä, jotta saan Valmetin osakkeita?

Valmetin osakkeita saivat jakautumisen yhteydessä ainoastaan Metson osakkeenomistajat. Valmetin osakkeita ei siis myyty markkinoille listautumisen yhteydessä.

Jos olit Metson osakkeenomistaja 31.12.2013 - Valmetin osakkeiden saaminen ei vaatinut osakkeenomistajalta toimenpiteitä. - Valmetin osake ”irtosi” automaattisesti Metson osakkeesta jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin hetkellä 31.12.2013. Osakkeenomistaja sai tuolloin jokaista Metson osaketta kohden yhden Valmetin osakkeen.

Jos et ollut Metson osakkeenomistaja 31.12.2013: - 2.1.2014 alkaen Valmetin osakkeita voi ostaa tavanomaisessa pörssikaupankäynnissä.

Takaisin ylös

Kuinka monta Valmetin osaketta saan?

Jokaista 31.12.2013 omistettua Metson osaketta kohden sai yhden Valmetin osakkeen.

Takaisin ylös

Koska minun pitää viimeistään ostaa Metson osakkeita, jotta saan Valmetin osakkeita?

Valmetin osakkeet jaettiin jakautumisvastikkeena Metson osakkeenomistajille jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintihetken 31.12.2013 tilanteen mukaan. Jotta sai oikeuden jakautumisvastikkeeseen (Valmetin osakkeet), tuli Metson osake ostaa viimeistään maanantaina 30.12.2013, joka oli viimeinen kaupankäyntipäivä ennen jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä.

Normaalissa pörssikaupankäynnissä osakekauppojen selvitysaika on kolme pankkipäivää. Näin ollen välillä maanantai 23.12.2013 – maanantai 30.12.2013 tehdyt kaupat Metson osakkeella eivät vielä olleet selvitetty tiistaina 31.12.2013, eivätkä siten näkyneet Metson omistajaluettelossa. - Jos ostit Metson osakkeita kyseisenä väliaikana, saat kauppojen selvityksen myötä sekä Metson että Valmetin osakkeita ostamasi määrän. Ostamasi Metson osake on siis kaupan selvitysaikana jakautunut kahteen osakkeeseen (Metso + Valmet).

- Jos myit Metson osakkeita kyseisenä väliaikana, saat ensin arviolta maanantaina 30.12.2013 (illalla pörssikaupankäynnin loppumisen jälkeen) arvo-osuustilillesi Metson osakkeita vastaavan määrän Valmetin osakkeita. Myymiisi Metson osakkeisiin sisältyvä oikeus saada vastaava määrä Valmetin osakkeita siirtyy kuitenkin ostajalle, joka saa kyseiset Valmetin osakkeet kaupan selvityksen myötä.

Takaisin ylös

Mikä on jakautumisen täsmäytyspäivä?

Jakautumisessa ei ole varsinaista täsmäytyspäivää, kuten esimerkiksi merkintäoikeusanneissa. Valmetin osakkeet jaettiin jakautumisvastikkeena Metson osakkeenomistajille jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintihetken 31.12.2013 tilanteen mukaan (teknisistä syistä kirjattiin arvo-osuustileille jo maanantaina 30.12.2013). Kyseisenä päivänä selvityksessä olevien Metson osakkeiden kauppojen osalta katso vastaus kysymykseen "Koska minun pitää viimeistään ostaa Metson osakkeita, jotta saan Valmetin osakkeita?".

Takaisin ylös

Milloin saan uudet Valmetin osakkeet?

Oikeus Valmetin osakkeisiin syntyi 31.12.2013 omistettujen Metson osakkeiden myötä, mutta käytännössä Valmetin osakkeet kirjattiin osakkeenomistajien arvo-osuustileille jo maanantaina 30.12.2013 (illalla pörssikaupankäynnin loppumisen jälkeen).

Katso myös vastaus kysymykseen "Koska minun pitää viimeistään ostaa Metson osakkeita, jotta saan Valmetin osakkeita?".

Takaisin ylös

Miten Metson osakkeen arvo jakautuu osittaisjakautumisessa?

Metson osake jatkaa listattuna Helsingin pörssissä, ja sen arvo määräytyy normaalin kaupankäynnin mukaisesti. Yhtiö ei spekuloi Valmetin markkina-arvolla, joka määräytyy normaalin kaupankäynnin perusteella Valmetin osakkeiden tultua listatuiksi osittaisjakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Maanantaina 30.12.2013 oli viimeinen kaupankäyntipäivä, jolloin Valmet sisältyi Metson osakkeeseen ja sen hintaan. Torstaista 2.1.2014 alkaen Valmetin osakkeella on käyty kauppaa omana osakelajinaan.

Takaisin ylös

Milloin ja missä kaupankäynti Valmetin osakkeilla alkaa?

Valmetin osakkeet listattiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeisenä arkipäivänä, torstaina 2.1.2014. Valmetin osakkeilla voi käydä kauppaa heti listalleotosta alkaen. Jakautuminen ei vaikuta kaupankäyntiin Metson osakkeilla.

Takaisin ylös

Aiheutuuko jakautumisesta minulle kustannuksia?

Jakautumisesta ei aiheudu Metson osakkeenomistajille suoria kustannuksia. Jakautumisvastike, eli Valmetin osakkeet, kirjattiin Metson osakkeenomistajien arvo-osuustileille ilman, että siitä aiheutui osakkeenomistajalle kustannuksia.

Valmetin ja Metson osakkeiden kauppa on normaalia pörssikaupankäyntiä. Kukin tilinhoitajayhteisö, omaisuudenhoitaja ja arvopaperivälittäjä perii pörssikaupankäynnin toimeksiannoista ja osakkeiden säilytyksestä hinnastonsa mukaiset palkkiot.

Takaisin ylös

Tuleeko osittaisjakautumisesta Metsolle tai sen osakkeenomistajille veroseuraamuksia?

Metso on saanut Suomen veroviranomaisilta myönteisen ennakkopäätöksen, joka vahvistaa jakautumisen veroneutraalin käsittelyn Suomessa.

Yhtiö ei voi spekuloida osakkeenomistajiin kohdistuvilla verotusvaikutuksilla, jotka saattavat vaihdella osakkeenomistajan kotimaasta riippuen. Yhtiö suosittelee, että osakkeenomistaja varmistaa itse osittaisjakautumisen mahdolliset veroseuraamukset.

Suomen yhtiö- ja verolainsäädännön mukaan veroneutraalina pidettävästä jakautumisesta ei aiheudu varainsiirtoverovaikutuksia Metson tai Valmetin osakkeenomistajille, kun jakautumisvastike maksetaan vastaanottavan yhtiön osakkeina.

Takaisin ylös

Miten Metson ja Valmetin osakkeiden hankintameno määritetään Metson osittaisjakautumisessa suomalaisten osakkeenomistajien verotuksessa?

Verohallinto julkaisi 7.2.2014 ohjeen hankintamenon määrityksestä. Ohjeen mukaan Metso Oyj:n osakkeen hankintameno on 78,80 prosenttia ja Valmet Oyj:n osakkeen hankintameno 21,20 prosenttia Metso Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista. Koko ohjeistus saatavilla Verohallinnon sivuilla.

Vastaus koskee vain Suomessa asuvia osakkeenomistajia. Muunmaalaisten osakkeenomistajien tulee selvittää paikallisesti, miten osakkeen hankintameno määritetään heidän verotuksessaan.

Takaisin ylös