Valmetin ilmasto-ohjelma

Valmet_ 1124x277_2_FI (1).png

Ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen ovat merkittäviä haasteita, jotka ajavat yrityksiä muuttamaan toimintaansa ja vähentämään hiilidioksidipäästöjään nopeasti. Valmet uskoo, että teknologialla on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen ja ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä sekä siirtymisessä kohti hiilineutraalia taloutta. 

Tästä syystä olemme luoneet kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman − Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta −, joka jatkaa kokonaisvaltaista kestävän kehityksen työtämme. Hiilineutraalius tarkoittaa tasapainoa tuotettujen ja sidottujen hiilidioksidipäästöjen välillä. Hiilineutraalius voidaan saavuttaa poistamalla tai kompensoimalla hiilidioksidipäästöt.

Ilmasto-ohjelmamme sisältää kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle sekä konkreettiset toimenpiteet koko arvoketjulle, johon kuuluu toimitusketju, oma toimintamme sekä teknologioidemme käyttövaihe asiakkaidemme tuotannossa. Tavoitteet saavutetaan ilman päästöjen kompensointia. Ohjelma on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen mukaisen tavoitteen sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Myös Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Valmetin ilmastotavoitteet.

Tavoitteet koko arvoketjulle vuoteen 2030 mennessä

Toimitusketju

-20%

hiilidioksidipäästöjen vähennys*

Päätoimenpiteet

Toimenpiteitä, joilla vähennetään päästöjä suorassa hankinnassa sekä logistiikassa

 • Kierrätetyn teräksen lisääminen tuotterissa
 • Entinen hiilidioksidipäästöjä tuottavien toimittajien tukeminen päästöjen vähentämisessä
 • Tuotteiden painon keventäminen
 • Vaihtoehtoisten materiaalien käyttö sekä valmistuskäytäntöjen optimointi
 • Kuljetushankitojen keskittäminen vähähiilisiä vaihtoehtoja tarjoaviin toimittajiin
 • Rahdin suunnittelun jatkuva kehittäminen

Oma toiminta

-80%

hiilidioksidipäästöjen vähennys*

Päätoimenpiteet

Toimenpiteitä, joilla vähennetään päästöjä:

 • Fossiilisten poltoaineiden korvaaminen uusiutuvilla toimipisteissämme
 • Hiilidioksidivanpaan sähkön ja kaukolämmön hankkiminen
 • Energiatehokuuden parantaminen toimipisteissämme
 • Vähähiilisen työmatkustamisen edistäminen sekä työmatkalentojen vähentäminen

Valmetin teknologioiden käyttövaihe

-20%

Valmetin olemassa olevien teknologioiden energiankulutuksen vähennys*

Päätoimenpiteet

Lisäämme Valmetin olemassa olevien sellu- ja paperiteknologioiden energiatehokkuutta 20% jatkuvalla tutkimus- ja kehitystyöllämme

Valmetin teknologioiden käyttövaihe

100%

hiilineutraali tuotanto

Päätoimenpiteet

 • Tarjoamme asiakkaillemme Valmetin nykyisiä energiaratkaisuja, jotka mahdollistavat hiilineutraalin energian tuotannon biomassan avulla
 • Kehitämme uusia teknologioita, jotka mahdollistavat täysin hiilineutraalin sellun ja paperin tuotannon, kun asiakkaat käyttävät hiilineutraalia sähköä

 

*Vertailukohtana vuosi 2019

Vähennämme päästöjä yhdessä toimittajiemme kanssa

Arvioimme, että noin neljä prosenttia arvoketjumme hiilijalanjäljestä on peräisin toimitusketjustamme. Tavoitteemme on vähentää toimitusketjumme hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä1. Saavutamme tämän tavoitteen laajalla valikoimalla eri toimenpiteitä, kuten lisäämällä kierrätetyn teräksen osuutta tuotteissamme, tukemalla eniten hiilidioksidipäästöjä tuottavia toimittajiamme vähentämään päästöjään, keventämällä tuotteidemme painoa ja esittelemällä vaihtoehtoisia materiaaleja sekä tukemalla toimittajiamme optimoimaan valmistuskäytäntöjään. Kuljetuksissa keskitämme hankintaa vähähiilisiä vaihtoehtoja tarjoaviin toimittajiin ja kehitämme jatkuvasti rahdin suunnittelua. 

Muutamme omaa toimintaamme ​

Noin yksi prosentti hiilijalanjäljestämme tulee omasta toiminnastamme. Tavoitteemme on vähentää oman toimintamme hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä1. Työskentelemme hiilineutraalin tulevaisuuden eteen joka päivä koko organisaatiossamme. Viemme muutosta eteenpäin korvaamalla fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla toimipisteissämme, hankkimalla hiilidioksidivapaata sähköä ja kaukolämpöä sekä parantamalla energiatehokkuutta. Lisäämme digitaalisten työkalujen käyttöä ja kehitämme etätyöskentelytapoja, mikä vähentää työmatkustamisen päästöjä. Edistämme myös vähähiilistä työmatkaliikennettä.     ​

Mahdollistamme hiilineutraalit prosessit asiakkaillemme

Suurin osa Valmetin arvoketjun hiilijalanjäljestä tulee teknologioiden käyttövaiheesta. Jo nyt Valmetin teknologiaa hyödyntävät sellutehtaat ovat yleensä bioenergian tuotannon suhteen yliomavaraisia. Lisäksi mahdollistamme hiilineutraalin sähkön ja lämmön tuotannon asiakkaillemme olemassa olevilla biomassaan perustuvilla energiaratkaisuillamme. Vuoteen 2030 mennessä1 tavoitteemme on mahdollistaa täysin hiilineutraali tuotanto kaikille sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaillemme kehittämällä uusia prosessiteknologioita2. Kehitämme myös olemassa olevan tarjoomamme energiatehokkuutta 20 prosentilla.

1) Vertailukohtana vuosi 2019
2) Riippuvainen siitä, saavutetaanko odotetut tavoitteet sähkön hiilineutralisoinnille, hiilen sitomisen ja varastoinnin suunnitelmille sekä energiatehokkuudelle.