Valmet esittelee ilmasto-ohjelmansa – Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 10.3.2021 klo 9.00

Valmet esittelee ilmasto-ohjelmansa – Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta – pääomamarkkinapäivässään 10. maaliskuuta 2021. Ohjelma on jatkoa Valmetin kokonaisvaltaiselle kestävän kehityksen työlle.

Valmetin ilmasto-ohjelma sisältää kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle ja konkreettiset toimenpiteet koko arvoketjulle, johon kuuluu Valmetin oma toiminta, toimitusketju sekä teknologian käyttövaihe asiakkaiden tuotannossa. Ohjelma on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen mukaisen tavoitteen sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Myös Science Based Targets -aloite (SBTi) tulee arvioimaan Valmetin ilmastotavoitteet.

Noin yksi prosentti Valmetin arvoketjun hiilijalanjäljestä on peräisin Valmetin omasta toiminnasta, ja noin neljä prosenttia toimitusketjusta. Valmetin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia omassa toiminnassaan ja 20 prosenttia toimitusketjussaan vuoteen 2030 mennessä. Oman toiminnan tavoitteet on tarkoitus saavuttaa ilman päästöjen kompensointia.

Suurin osa Valmetin arvoketjun hiilijalanjäljestä tulee teknologioiden käyttövaiheesta, joten ilmasto-ohjelmassa painotetaan Valmetin nykyisten ja tulevien teknologioiden kykyä mahdollistaa sataprosenttisesti hiilineutraali tuotanto asiakkaille. Valmetin tavoitteena on mahdollistaa hiilineutraali tuotanto kaikille sellu- ja paperitoimialan asiakkailleen vuoteen 2030 mennessä, mikä edellyttää, että yhtiö kehittää uusia teknologioita, jotka mahdollistavat fossiilivapaan sellun ja paperin tuotannon sekä parantaa nykyisen teknologiatarjoomansa energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Jo nyt Valmetin teknologiaa hyödyntävät sellutehtaat ovat yleensä bioenergian tuotannon suhteen yliomavaraisia. Lisäksi Valmetin nykyinen bioenergiakattiloiden tarjooma mahdollistaa täysin fossiilivapaan sähkön ja lämmön tuotannon.

Ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen ovat merkittäviä haasteita, jotka ajavat yrityksiä muuttamaan toimintaansa ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä nopeasti. Uskomme, että teknologialla on avainrooli ilmastonmuutoksen ja ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä sekä siirtymisessä kohti hiilineutraalia taloutta. Ilmasto-ohjelmamme kattaa koko arvoketjun, ja konkreettisilla toimenpiteillä vähennämme merkittävästi oman toimintamme hiilijalanjälkeä ja tuemme toimittajiamme tekemään samoin. Lisäksi Valmet on vahvasti sitoutunut olemaan paras kumppani asiakkaillemme matkalla kohti hiilineutraaliutta”, sanoo Pasi Laine, Valmetin toimitusjohtaja.

Valmet on saanut tunnustusta toiminnastaan ja strategiastaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi säilyttämällä asemansa johtavassa luokassa CDP:n ilmasto-ohjelman listauksessa vuodesta 2016 asti. Valmet on ollut myös mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä vuodesta 2014 asti.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Anu Salonsaari-Posti, Viestintä-, markkinointi- ja kestävän kehityksen johtaja, Valmet, puh. 010 672 0000 
Laura Puustjärvi, Kestävän kehityksen johtaja, Valmet, puh. 050 337 4473

Lue lisää Valmetin ilmasto-ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä.

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,7 miljardia euroa. Yli 14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fiwww.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely