Joustavat ja yksilölliset ratkaisut tuotannon varmistamiseen ja kunnossapitoon – käytettävyyden ja suorituskyvyn tukipalvelut

25.02.2020

Tuotantolaitoksen pyörittäminen on melkoista vilinää: henkilöstön on pidettävä laitos toiminnassa, pysyttävä päivittäisissä tuotantotavoitteissa sekä korjattava vikaantuneet laitteet mahdollisimman nopeasti. Joskus tämä voi vaikuttaa loputtomalta oravanpyörältä. Eikö olisikin mukavaa, jos aika riittäisi myös kaluston käytettävyyden ja suorituskyvyn parantamiseen ja venttiilien hallinnan tehostamiseen?

Laitoksen toiminnan pyörittäminen ja suorituskykyä parantavien ratkaisujen etsiminen on omistajalle tai tuotantopäällikölle jokapäiväinen haaste. Venttiileillä on keskeinen rooli tuotannon säätelyssä, joten niiden kunto vaikuttaa suoraan prosesseihin. Ne voivat joko edistää prosessin sulavuutta ja tehokkuutta tai peräti vaarantaa toiminnan kokonaan.

Venttiilien toimintavarmuudesta huolehtiminen ja niiden suorituskyvyn varmistaminen päivittäisen kunnossapidon ja käytön aikana tehtyjen muutosten jälkeen vaatii kuitenkin riittävästi osaamista, kokemusta ja resursseja – niin henkilöstöä, aikaa kuin rahaakin.

Usein voikin tuntua siltä, etteivät resurssit millään riitä parannusten suunnitteluun, vaan ne kaikki tarvitaan säännöllisen kunnossapidon toteuttamiseen. Kuinka tilanne ratkaistaan?

Suorituskyvyn parantaminen ei vaadi suuria harppauksia

Suoraviivaisin ja nopein tapa pysyä kehitystavoitteiden tasalla on jättää kaikkein kiharaisimmat venttiilien asennuskannan pulmat osaavan yhteistyökumppanin huoleksi. Parasta on, jos kumppanilla on tästä vuosien kokemus.

Neleksen käytettävyyden ja suorituskyvyn tukipalvelut tarjoavat erinomaisen ratkaisun ongelmaan. Räätälöityjen palvelujen tuella voit luottaa siihen, että asennetut venttiilit toimivat tasaisesti ja tehokkaasti päivästä toiseen. Näin voit käyttää omia voimavarojasi muuhunkin kuin akuuttien tilanteiden selvittelyyn.

Odotusten mukainen käytettävyys ja suorituskyky

Enää ei ole pakko vain yrittää korjata vikaantuneita laitteita mahdollisimman nopeasti, jotta tuotanto saataisiin käynnistettyä uudelleen. Tällaiset tilanteet voidaan nimittäin välttää kokonaan, kun laitteiden kunto on tiedossa ja varaosat valmiina varastossa. Näin venttiilien käytettävyys ja suorituskyky pysyy aina tarvittavalla tasolla.

Käytettävyyden ja suorituskyvyn tukipalvelujen kautta voit delegoida perusteelliset asennuskannan tarkastukset luotettaville ammattilaisille. Kun asennetut laitteet ja niiden elinkaari ovat tiedossa ja niiden kunto on analysoitu, voidaan määrittää oikeat venttiilien kunnossapitotoimet, jotka ehkäisevät niiden vikaantumista ja vähentävät seisonta-aikaa.

Samalla saat tarkempaa tietoa kriittisistä venttiilien varaosista. Ne ovat osia, joita on aina oltava varastossa korjauksia varten, jotta venttiilien asianmukainen suorituskyky saadaan palautettua nopeasti ja normaali tuotanto voi jatkua mahdollisimman pian. Tukipalvelut voivat auttaa myös selvittämään häiriöiden perimmäiset syyt ja parantamaan koko prosessin suorituskykyä.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa

Myynti-insinööri Damien Ferrone Neleksen palvelumyynnistä kiteyttää konseptin: ”Käytettävyyden ja suorituskyvyn tukipalvelut täydentävät asiakkaan omia voimavaroja. Tarjoamme tukea tilanteisiin, joissa asiakkaan resurssit eivät riitä laitteiden toimintakunnon hallintaan tai laitoksella ei tiedetä, mistä aloittaa ja mitä tehdä.”

Damien jatkaa: ”Kaikki asiakkaamme ovat hyvin kiinnostuneita tuotantonsa varmistamisesta. Yleensä kyse tuntuu olevan siitä, että asiakkaalla ei ole riittävästi aikaa tai resursseja kehittää asioita tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Siksi oli tärkeää muodostaa kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa valmistajan osaamiseen perustuvilla palveluilla edistetään asiakkaan lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita.”

Palveluja laitoksen eri toimintoihin

Neleksen palvelut kattavat kaikenlaisten tuotantolaitosten toiminnot laitoksen elinkaaren alusta loppuun. Palvelukokonaisuus onkin alan laajin. Tuki kattaa projektin ja käynnistysvaiheen, käyttövarmuuden ja suorituskykyyn, seisokit ja huollot, modernisoinnin ja päivityspalvelut sekä kaiken tältä väliltä. ”Palveluvalikoimamme toimii samalla hyvänä perusohjeena kenelle tahansa tuotanto- tai huoltopäällikölle. Sitä voi käyttää tarkistusluettelona, josta näkee, onko käytettävissä muita helppoja keinoja tuotannon varmistamiseen ja tehostamiseen”, sanoo Anne Hassinen (julkaisuhetkellä Director, Service Design and Sales Development). ”Alan johtavana yrityksenä haluamme pitää asiakkaamme ajan hermolla, joten jaamme heille viimeisimpiä vinkkejä ja ideoita. Tiedämme, että yksityiskohdilla on suuri merkitys parhaan suorituskyvyn saavuttamisen kannalta.”

Anne jatkaa: ”Olemme pyrkineet aktiivisesti auttamaan asiakkaita saamaan venttiileistään kaiken irti lisäämällä virtauksensäätöratkaisuihimme digitaalisia ominaisuuksia. Näin venttiilien asennuskannan tärkeimmät tiedot voidaan lähettää heti eteenpäin, mikä parantaa asiakkaan laitteiden toimintavarmuutta ja hallittavuutta sekä vähentää kustannuksia.”

Mistä aloittaa?

Aluksi Neleksen asiantuntijat tarkastelevat tilannetta ja rakentavat tukipalvelupaketin sen mukaan, mitkä toiminnot asiakkaan sisäinen tiimi voi hoitaa itse ja mihin ehkä tarvitaan lisäresursseja. Neles määrittää konkreettiset toimet, joilla voidaan edistää asiakkaan toiminnalle asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Kunkin asiakkaan tilanne on erilainen. Siksi kaikki käytettävyyden ja suorituskyvyn tukipalveluratkaisut ovat joustavia ja tarjoavat apua asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen. ”Voi olla jopa niin, että asiakas ei tiedä, mistä aloittaa”, Damien toteaa. ”Kaiken lähtökohta on päivitetty asennuskannan luettelo, jonka pohjalta tukiratkaisu laaditaan. Tähän sisältyy myös esimerkiksi tuotteiden elinkaaren selvittäminen. Lisäksi kerromme asiakkaalle varaosien saatavuudesta sekä asennettujen laitteiden mahdollisista päivityksistä. Voimme myös selvittää laitteiden kriittisyyttä paikan päällä ja luokitella niitä. Näin saadaan luotua tehokas, mukautettu kunnossapito- ja varastointistrategia. Tavoitteenamme on aina auttaa asiakasta varmistamaan laitteiden turvallisuus ja luotettavuus – sekä parantamaan prosessin tehokkuutta.”

”Eräs asiakas tiivisti asian minulle kerran näin: ’Tämä on yhtä asiasta toiseen juoksemista – enkä jaksaisi enää juosta.’ Tällaisessa tilanteessa palvelumme voikin helpottaa taakkaa huomattavasti”, Damien sanoo.

 

Teksti: Lisa Kettman-Kervinen.

Julkaistu Managing Aging Plants -lehden heinä-/elokuun 2018 numerossa.

Tekstiä muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.